ZZP Incasso

Gratis Indienen

100% No Cure No Pay

ZZP Incassobureau Inschakelen

ZZP Incassobureau Inschakelen

U wilt een ZZP Incassobureau Inschakelen omdat uw klant een opstaande factuur (ondanks herinnering) niet betaalt? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop wellicht een passende keuze voor u. Wij zijn als zakelijk dienstverlener sinds 2012 gevestigd in Geldrop. Onze incasso-juristen onderhouden intensief contact met bedrijven uit de regio, maar ook daarbuiten.

Veel bedrijven zijn onbekend met het fenomeen buitengerechtelijke incasso en ervaren het inschakelen van een Incassobureau als iets wat ze liever niet doen. En dat snappen wij. Men voorkomt over het algemeen liever dan dat men iets moet genezen.

Uw Klant dwingt u hiertoe

Het eerste wat belangrijk is om te realiseren: uw klant dwingt u om deze stap te zetten, niet andersom. U heeft gepresteerd conform afspraak, maar uw klant komt de wederkerige verplichting om de factuur te betalen niet na. Voorts moet een u incassobureau zien als het slotstuk van uw klantenbeheer. Een laatste redmiddel om uw klant buiten de rechter om te bewegen alsnog snel uw factuur of vordering te voldoen.

Wij benaderen daartoe uw klant op juridisch correcte wijze alsook met respect en menselijke maat. Maar, indien nodig kunnen wij streng doch rechtvaardig doorpakken. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat 87-93% van onze zakelijke dossiers succesvolle betaling en derhalve geslaagde incasso oplevert.

ZZP Incassobureau Inschakelen

100% No Cure No Pay Incasso

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt 100% No Cure No Pay in de buitengerechtelijke (minnelijke) fase. Het dient te gaan om binnenlandse vorderingen waartegen geen juridisch verweer gevoerd wordt. Zolang aan deze condities voldaan wordt en uw vordering € 250,- of meer bedraagt, bieden wij onze dienstverlening No Cure No Pay aan. Betaalt uw klant niets, dan kosten wij niets. Betaalt uw klant volledig, dan kosten wij ook niets.

Vast Stappenplan

Het is onze taak om ieder bedrijf een oplossing op maat te presenteren, juist voor kleine tot middelgrote bedrijven en zzp’ers. Onze dienstverlening moet immers een verlengstuk zijn van uw bedrijf. Het moet passen bij uw behoefte alsook aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie.

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Vordering tot € 10.000,-

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u kosteloos stopzetten nadat de buitengerechtelijke incasso door ons beëindigd is. Wij dragen in deze gevallen het risico van het mislukken van een buitengerechtelijke incasso. Geen rendement betekent geen kosten. U heeft vervolgens ook geen verplichting tot een gerechtelijke incasso. De opdracht kan kosteloos worden stopgezet. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

Vordering vanaf € 10.000,-

In het geval uw vordering of factuurbedrag hoger is dan € 10.000,- zijn wij gerechtigd een gerechtelijke incasso op te starten indien de buitengerechtelijke incasso niet geslaagd is. Normaliter wordt hiertoe ook zelf beslist door opdrachtgevers gelet op de hoogte van de vordering. Wegschrijven van de vordering is eigenlijk geen optie. Indien u onverhoopt toch eenzijdig de incasso wilt stopzetten, dan geldt dat u bij eenzijdige stopzetting de toepasselijke incassokosten en rente aan ons kantoor verschuldigd bent.

Opmaat-benadering

Het is onze taak om ieder bedrijf een opmaat-incasso te presenteren. Incasso moet passen bij uw behoefte alsook aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie.

Mede daarom hebben onze incasso-juristen bijzondere affiniteit met bedrijven uit onder meer Helmond, Veldhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Eindhoven. Groot voordeel hierbij dat wij weten wat er in de directe regio speelt. Bovendien beschikken wij over een uitgebreid netwerk van incasso-specialisten, waaronder advocatenkantoren en deurwaarders onder het credo van “samen sta je sterk”.

Landelijke Dekking

Hoewel wij bijzondere affiniteit met de directe regio hebben, is onze dekking landelijk. Wij treden dus ook buiten de directe regio op. Daartoe werken wij nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren.

Wij werken voor wat betreft gerechtelijke incasso-procedures intensief samen met gerechtsdeurwaarder Van Lith te Eindhoven. Met dit ervaren deurwaarderskantoor zijn regionale prijs-afspraken gemaakt waarvan onze cliënten direct profiteren. Deze afspraken omvatten ook regio Helmond, Best, Eindhoven, Best en Valkenswaard.

Factuur Indienen

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw factuur of vordering online indienen. Dat kan op veilige en eenvoudige wijze. Vul daartoe onderstaand opdrachtformulier in. Een afschrift van uw factuur of vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voldoende om met uw buitengerechtelijke incasso aan de slag te gaan. Wij controleren uw aanvraag op juistheid en volledigheid en gaan na goedkeuring direct voor u aan de slag.

>> Incasso Indienen <<

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in.

Algemene Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord