Zakelijk Incassobureau Inschakelen

 

Full Service Incassobureau

Waarom kunt en veilig en vertrouwd Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) als uw incassobureau inschakelen? JIG is een Full Service Incassobureau en behandelt zakelijke vorderingen van A tot Z. Dus van inleidende sommatie tot procedure bij de rechter en van vonnis door de rechter naar executie bij de deurwaarder.

JIG is meer dan 12 jaar in en voor de directe regio Van Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Valkenswaard en Weert werkzaam voor uiteenlopende bedrijven. Dat kunnen zelfstandig ondernemers (zzp) zijn dan wel bedrijven (mkb).

Ook buiten de regionale gebieden is JIG actief. Daarbij steunend op een sterk netwerk van Legal Partners verspreid over verschillende arrondissementen. De incasso-dekking strekt zich uit tot heel Nederland.

Opdrachtgevers komen uit diverse sectoren. Denk aan de sectoren Engineering, Industrie en Techniek, ICT, Transport, Bouw, Agrarisch, Verhuur, Entertainment, Facilitair, Medische en Hulpverlenend, alsook juridische professionals, waaronder advocaten, notarissen en juristenkantoren.

Door JIG als uw incassobureau in te schakelen heeft u 1 professioneel aanspreekpunt. Bovendien controleert JIG de kosten van deurwaarders of advocaten en worden zij als betrokken experts aan- of bijgestuurd door JIG indien nodig of gewenst.

Waarom Incassobureau Inschakelen?

Simpel. Uw klant dwingt u tot het inschakelen van een incassobureau. Er zijn afspraken gemaakt op basis van vertrouwen. Soms zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in bijvoorbeeld algemene voorwaarden, offertes of contracten, maar vaak ook niet. Dat laatste is veelal het geval bij handel tussen zzp's of bepaalde sectoren (bijv. agrarische sector). Het vertrouwen is door uw klant geschaad door niet tijdige betaling. En, dit terwijl u wel conform afspraak gepresteerd hebt.

Een praktische reden voor het inschakelen van een professioneel incassobureau als incasso-partner is ontzorging. U wilt als ondernemer of bedrijf uw handen vrij hebben om met uw core business bezig te zijn. U besteedt liever uw kostbare tijd aan een klus waar u voldoening uit haalt dan wel het werven van nieuwe klanten.

Een prima reden om het tijdrovende proces van invordering over te dragen aan een partij die niets anders doet. U doet wat u wilt doen, en JIG doet waar zij goed in is: zakelijke invordering.

Wanneer Incassobureau Inschakelen?

U dient een opeisbare vordering (factuur) te hebben. Een factuur is doorgaans opeisbaar indien de toepasselijke betaaltermijn is overschreden. Daarenboven geldt als uitgangspunt geldt daarbij dat uw klant is verzuim moet zijn.

Een particuliere klant is pas in verzuim indien de wettelijke termijn van een ingebrekestelling (te weten de 14-dagenbrief) is overschreden. In de blog wordt bijzondere aandacht gegeven aan de veertiendagenbrief.

In zakelijke verhoudingen (b2b) treedt verzuim reeds op bij overschrijding van de geldende betalingstermijn. Lees daarover meer in onze blog over b2b-ingebrekestelling. Over het algemeen worden wel eerst herinneringen verstuurd in het kader van klantvriendelijkheid alsook informatievoorziening. JIG raadt dit altijd aan.

 

Wanneer Niet Incassobureau Inschakelen?

  • Indien U een particuliere klant heeft en geen ingebrekestelling hebt gestuurd. Naar particulieren (consumenten) heet zo'n brief Veertiendagenbrief. Bekijk hier een gratis voorbeeld.
  • Indien u geen schriftelijke herinnering naar uw zakelijke klant hebt gestuurd. Hoewel toegestaan, achten wij het niet klantvriendelijk om zonder te herinneren direct een incassobureau in te schakelen. Informeer eerst wat er speelt en waarom er niet betaald wordt. Probeer samen een oplossing te construeren.
  • Indien er geen opeisbare vordering is. Uw vordering moet juridisch afdwingbaar zijn, zonder deze voorwaarde is een incasso-traject niet toegestaan.
  • Indien u reeds ter zake van dezelfde vordering een incassobureau hebt ingeschakeld en dit niet tot betaling heeft geleid. Stap direct door naar een deurwaarder.
  • Er een vonnis van een rechter ligt en deze afgedwongen dient te worden. Stap direct door naar een deurwaarder.

24/7 Online Inschakelen

Wilt u JIG als uw Incassobureau inschakelen? Dat kan volledig Online bij vorderingen vanaf € 250,-. Via het daartoe bestemde opdrachtformulier kunt u uw vordering of factuur online indienen. Met enkele clicks heeft u het formulier gevuld en kan JIG als uw incassobureau aan de slag.

Vorderingen voor 16.00 uur ingediend worden in de meeste gevallen op dezelfde dag door JIG in behandeling genomen. Op de pagina aanmelding gelukt leest u wat er gebeurt na aanmelding.

 

Start Hier Uw Incasso