Werkschema Deurwaarder

Werkschema Deurwaarder

Men staat er wellicht niet zo snel bij stil, maar een deurwaarder mag niet 24/7 ambtshandelingen verrichten.

Wat zijn Ambtshandelingen?
Wat ambtshandelingen zijn, staat omschreven in art. 2 Gerechtsdeurwaarderswet:
– het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
– het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
– ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
– het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
– het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden gekwalificeerd als ambtshandelingen.

Gelimiteerd werkschema
Een deurwaarder dient zich in het geval van ambtshandelingen te houden aan een gelimiteerd werkschema. Een deurwaarder mag slechts ambtshandelingen verrichten tussen 7 uur ’s ochtends en 8 uur ’s avonds. Daarbuiten niet. Naast werktijden wordt een deurwaarder ook in werkdagen beperkt.

Amtshandeling-vrije dagen
Op zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen (in principe) geen ambtshandelingen worden verricht.
De algemeen erkende feestdagen zijn:
– Nieuwjaarsdag
– Eerste en Tweede paasdag
– Eerste en tweede pinksterdag
– Hemelvaartsdag
– Koningsdag
– Bevrijdingsdag
– Eerste en tweede kerstdag .

Gelijkgestelde dagen
Daarnaast kunnen er ‘gelijkgestelde dagen’ worden aangewezen. Zo is Goede vrijdag ieder jaar een gelijkgestelde dag. In 2020 is verder alleen nog 22 mei gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag.

Andere handelingen en uitzonderingen
Werkzaamheden die niet als ambtshandeling zijn aangemerkt, mag een deurwaarder wel buiten het gelimiteerde werkschema verrichten.

Een tweede uitzondering is dat de rechter toestemming geeft om een ambtshandeling te verrichten. Voorbeeld: een kort geding zo spoedeisend is dat de dagvaarding op zondag moet worden betekend. Een ander voorbeeld is dat een conservatoir beslag op Tweede Kerstdag moet worden gelegd, omdat het schip waarop beslag gelegd wordt enkel die dag in Nederland is.
Overzicht 2020

In 2020 mag de deurwaarder,naast alle zondagen, in beginsel dus geen ambtshandelingen verrichten op:
– woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
– vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag
– maandag 13 april 2020 Tweede Paasdag
– maandag 27 april 2020 Koningsdag
– dinsdag 5 mei 2020 Bevrijdingsdag
– donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag
– vrijdag 22 mei 20 Gelijkgestelde dag
– maandag 1 juni 2020 Tweede Pinksterdag
– vrijdag 25 december 2020 Eerste Kerstdag
– zaterdag 26 december 2020 Tweede Kersdag