Wanneer Incassobureau Inschakelen?

Wanneer Incassobureau Inschakelen?

Aanvliegroute

Wanneer kunt u als schuldeiser een incassobureau inschakelen? Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Veelal worden de navolgende stappen gezet door ondernemers alvorens een incassobureau wordt ingeschakeld.

Uw klant betaalt niet

Voorwaarde voor inschakelen van een incassobureau is natuurlijk dat uw klant u niet betaalt conform afspraak. Dat kan een mondelinge of schriftelijke afspraak zijn. Bij schriftelijke afspraken staat u juridisch gezien een stuk sterker, zeker indien er Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten geschonden zijn.

Indien betaling niet direct vanzelf volgt of communicatie met uw klant problematisch of gevoelig blijkt, raden wij u de volgende stappen aan.

Schriftelijke Herinnering

In de meeste gevallen stuurt u eerst een betalingsherinnering naar uw klant bij constatering van te late betaling. Dat kan per post, e-mail of bijvoorbeeld via een app.

Een eerste herinnering is meestal vriendelijk van aard. U checkt of uw klant de factuur daadwerkelijk ontvangen heeft en of er een reden is dat de factuur ondanks het verstrijken van de betalingstermijn nog open staat.

Soms is een simpele actie voor uw klant al voldoende om tot betaling over te gaan. Af en toe wordt een aanvullende afspraak gemaakt, bijvoorbeeld over betaling in termijnen of het crediteren van (een deel van) de factuur.

Tweede Herinnering

Indien de eerste herinnering niet tot het gewenste resultaat heeft geleid kunt u een tweede schriftelijke herinnering naar uw klant sturen. Ook de toon van de opvolgende herinnering is over het algemeen vriendelijk en constructief van aard.

De brief heeft een informerend en constaterend karakter. In uw brief kunt u aangeven dat u open staat voor gespreide betaling, mocht er betalingsproblematiek zijn.

Wanneer uw klant niet reageert op uw herinnering(en) of niet in gesprek wil gaan over de betaling is het vaak tijd om een aanmaning te sturen.

Incassobureau Inschakelen

Aanmaning

Met een aanmaning neemt u een wat meer dwingende houding richting uw klant aan. De voorzichtigheid is er af en er wordt nu “stevig doorgepakt”.

U wilt duidelijk maken dat er geen ruimte voor discussie is en dat er conform afspraak betaald dient te worden. U heeft immers conform afspraak gepresteerd.

Uw klant is nu aan zet. Gebeurt dat niet, dan worden er kosten gerekend.

Indien u consumenten als klant hebt, is het wettelijk verplicht om een formele ingebrekestelling te sturen. Een dergelijk brief dient aan stringente voorwaarden te voldoen.

Voor zakelijke klanten hoeft geen ingebrekestelling verstuurd te worden.

Een eenvoudige sommatie waarbij verwezen wordt naar de inzet van een incassobureau waardoor er extra kosten dreigen voor de klant is reeds voldoende.

Leidt aanmaning niet tot betaling van uw factuur/vordering, dan kunt u een incassobureau inschakelen.

Incassobureau Inschakelen

Omdat uw eigen herinneringen en sommaties niet tot het gewenste resultaat geleid hebben, schakelt u een externe partij in om alsnog uw vordering geïncasseerd te krijgen. Dit kost u geld. In de wet is geregeld dat u deze kosten mag terugvorderen.

Uw factuurbedrag wordt daarom verhoogt met toepasselijke incassokosten en rente. Uw klant wordt gesommeerd de verhoogde vordering te betalen.

Voor wat betreft consumenten zijn er wettelijk vastgestelde tarieven. Dat geldt niet voor B2B-verhoudingen. Aldaar mogen afwijkende afpraken gemaakt worden.

Wordt er ook niet op basis van de aanmaning betaald, dan riskeert uw klant een dagvaardingsprocedure.

No Cure No Pay Incasso

Waarom JIG als Incassobureau Inschakelen? Wij incasseren in de minnelijke fase op basis van No Cure No Pay.

Bij onze No Cure No Pay-service dient het te gaan om binnenlandse vorderingen van € 250,- of hoger waartegen geen juridisch verweer wordt gevoerd.

Raadpleeg hier onze basisregels.

Wij werken samen met deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren verspreid over heel Nederland. Hierdoor kunnen wij uw vordering in het hele land eenvoudig en snel geïncasseerd krijgen, zonder extra kosten, vertraging of risico.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook particulieren incasso’s indienen bij Juridisch Incassokantoor Geldrop.

Daartoe dient contact te worden opgenomen met ons kantoor omdat er afwijkende oorwaarden gelden. Zo dient Uw vordering bij particuliere incasso minimaal € 5.000,- te zijn. Deze voorwaarde geldt niet voor onze zakelijke incasso.

Daarnaast dient er een juridische basis van uw vordering te zijn welke voortvloeit uit schriftelijke overeenkomst. Bijvoorbeeld een koopovereenkomst of leenovereenkomst. Deze voorwaarde geldt NIET bij onze zakelijke incasso’s.
Wij doen voorts geen particuliere incasso’s terzake van echtscheiding of andersoortige relationele claims.

Bij JIG dient u telkens een opdracht voor eenmalige incasso in. Wij werken altijd zonder Abonnement. Vaste klanten profiteren van incasso-korting. Zo krijgen vaste klanten korting op juridische werkzaamheden.

Nee, er worden geen dossier-, bureau- of andere behandelkosten in rekening gebracht bij het indienen van een vordering. Dat geldt ongeacht het aantal vorderingen dat u bij ons indient en ongeacht de hoogte daarvan.

Ja dat kan. U bent op geen enkel moment verplicht tot het aanleggen van een account.
Wij vragen bij het invullen van het online opdrachtformulier enkel noodzakelijke basisgegevens van u en uw klant zodat wij de buitengerechtelijke incasso goed kunnen afwikkelen alsook u kunnen uitbetalen bij geslaagde incasso.

Navigeer met behulp van onze flyer snel door onze website. Onze flyer ziet toe op onze Landelijke Incasso Service.

Gratis Download Flyer Incasso Dienstverlening

Sterker nog, wij nemen enkel online ingebrachte vorderingen in behandeling.
Vorderingen per e-mail ingediend worden NIET in behandeling genomen.

U kunt als bedrijf of ondernemer uw incasso overdragen via het Online Opdrachtformulier.


Wij vragen bij het invullen van het online opdrachtformulier enkel noodzakelijke basisgegevens van u en uw klant zodat wij de buitengerechtelijke incasso goed kunnen afwikkelen. Binnen enkele minuten is uw incasso online ingediend en gaan wij met uw vordering aan de slag.

U wilt ons eerst bellen alvorens U JIG incassobureau inschakelt? Dat kan. Wij helpen u graag vooruit.
Het telefoonnummer van Incassobureau JIG is 040 7800 963.

Onze info-balie is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.30 uur.

Bij tijdelijke onbeschikbaarheid/bezetting van onze Juristen, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld door een senior Jurist. U kunt aangeven dat u rond een bepaald tijdstip teruggebeld wilt worden.

Juridisch Incassokantoor Geldrop Call Now Button
error: Content is protected !!