Wanneer Incassobureau Inschakelen?

Wanneer Incassobureau Inschakelen?

Aanvliegroute

Wanneer kunt u een incassobureau inschakelen? Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Veelal worden de navolgende stappen gezet door ondernemers alvorens een incassobureau wordt ingeschakeld.

In de meeste gevallen wordt eerst een betalingsherinnering naar de klant gestuurd bij constatering van te late betaling. Dat kan per post, e-mail of bijvoorbeeld via een app. Een herinnering is meestal vriendelijk van aard. U checkt of uw klant de factuur daadwerkelijk ontvangen heeft en of er een reden is dat de factuur ondanks het verstrijken van de betalingstermijn nog open staat. Soms is een simpele actie voor de klant al voldoende om tot betaling over te gaan. Soms wordt een aanvullende afspraak gemaakt, bijvoorbeeld over betaling in termijnen of het crediteren van (een deel van) de factuur.

Indien de eerste herinnering niet te het gewenste resultaat heeft geleid wordt er meestal een tweede herinnering verstuurd. Ook de toon van de tweede herinnering is over het algemeen vriendelijk en constructief van aard.

Wanneer uw klant echter niet in gesprek wil of gaan over de betaling of uw klant opeens niet meer reageert op uw berichten, dan is het vaak tijd om een aanmaning te sturen. Daarmee neemt u een wat meer dwingende houding aan.

Indien u consumenten als klant hebt, is het wettelijk verplicht om eerst een formele ingebrekestelling te sturen. Voor zakelijke klanten hoeft dat niet.

Leidt dit ook niet tot betaling van uw factuur/vordering, dan kunt u een incassobureau inschakelen. Uw factuurbedrag wordt verhoogt met toepasselijke incassokosten en rente. Uw debiteur wordt gesommeerd de verhoogde vordering te betalen. Wordt dat niet gedaan, dan riskeert debiteur een gerechtelijke incasso.

Wanneer Incassobureau Inschakelen?

Incasso-Partner

Juridisch Incassokantoor Geldrop is reeds jaren gevestigd in Geldrop en onze ervaren incasso-juristen onderhouden intensief contact met uiteenlopende bedrijven en ondernemers uit de directe regio, maar ook daarbuiten. Ons kantoor opereert landelijk. In ons klantenbestand zitten grote bedrijven, maar ook zzp’ers. Laatste groep ondernemers is veelal onbekend met het fenomeen buitengerechtelijke incasso. Het is onze taak om ieder bedrijf een opmaat-incasso te presenteren. Incasso moet immers een verlengstuk zijn van uw bedrijf. Het moet passen bij uw behoefte alsook aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie

Landelijke Dekking

Onze dekking is landelijk. Wij werken ook buiten de directe regio nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren. Wij werken voor wat betreft gerechtelijke incasso-procedures intensief samen met uiteenlopende gerechtsdeurwaarderskantorenm waaronder van Lith te Eindhoven. Met bedoelde kantoren zijn afwijkende prijsafspraken gemaakt waarvan onze cliënten direct profiteren.

Wanneer Incassobureau Inschakelen?

Heldere Betaalsituaties

In de meeste gevallen blijft onze incasso-service gratis, maar in uitzonderlijke gevallen zijn kosten helaas onvermijdelijk. Dat hangt af van de uitkomst in uw zaak. Wij noemen dat betaalsituatie. Binnen onze incassotrajecten kunnen zich grofweg vier betaalsituaties voordoen. Dit bepaalt in hoeverre onze dienstverlening verder in het incasso-proces gr

  atis blijft.

  Incasso-partner Inschakelen

  U kunt als bedrijf kiezen om uw vordering of factuur ter incasso bij Juridisch Incassokantoor Geldrop in te dienen. Dat kunt u geheel gratis en volledig online doen. U wordt niet geconfronteerd met dossierkosten of vaste provisie. Indien uw vordering (of factuur/facturen) hoger is dan € 250,-, dan wordt uw incasso op basis van No Cure No Pay-formule afgewikkeld. Maak altijd aan de voorkant een afweging hoe ver u bereid bent te gaan. Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van het gewenste resultaat? Bent u bereid kosten te maken indien uw debiteur juridisch verweer voert? En, bent u bereid door te pakken naar de rechter om betaling juridisch af te dwingen? Allemaal vragen die u uzelf voorafgaand aan uw uiteindelijke beslissing wat ons betreft dient te stellen.

  Direct Uw Incassobureau Inschakelen!

  • 100% No Cure No Pay bij vordering of factuur vanaf € 250,-.
  • Op Werkdagen voor 16.00 uur ingediend = dezelfde dag actie!
  • Incasso-specialist voor ZZP & MKB.
  • Geen verborgen kosten of verplicht abonnement.

  No Cure No Pay Incasso

  Bij onze No Cure No Pay-service dient het te gaan om binnenlandse vorderingen van € 250,- of hoger waartegen geen juridisch verweer wordt gevoerd.

  Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. 100% No Cure No Pay dus! Wij dragen in dat geval het risico van het mislukken van onze incasso. En, indien uw debiteur ons volledig betaalt, kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

  100% Uitbetaling Factuur

  U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren. Wel dient u onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u van de Belastingdienst achteraf weer netjes terug. Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden onze BTW-kosten direct door uw debiteur voldaan.

  Vast Stappenplan

  Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

  Stap 1: Incasso-brief

  Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw klant gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw klant verhoogd met incassokosten en rente.

  Stap 2: Juridisch Verweer

  In het geval uw klant uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

  Stap 3: Betalingsverzoek

  In het geval van een inkomend verzoek tot gespreide betaling wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling met uw klant wenselijk en haalbaar is. Uw klant moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door JIG een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

  Stap 4: Gerechtelijke procedure

  Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet door uw klant betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso en kan de gerechtelijke fase gestart worden. Een gerechtelijk traject start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Bedoeld traject, dat onder meer bestaat uit dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop kan alleen door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd.

  Gerechtelijke Incasso

  Indien uw klant niet betaalt na onze tussenkomst, bieden wij u de mogelijkheid om uw vordering aan de rechter voor te leggen. Wij adviseren u daaromtrent vrijblijvend.

  Indien u geen gerechtelijke procedure wilt, kunt u het dossier na afloop van de buitengerechtelijke incasso kosteloos door ons laten sluiten.

  Transparante Werkwijze

  Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft als Incassobureau volledige transparantie in haar tarieven na. Wij doorbreken de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureau’s er vaak op na houden.

  Bij ons wordt u niet achteraf geconfronteerd met verborgen kosten, verplicht abonnement of andersoortige onaangename verrassingen.

  Wanneer Incassobureau Inschakelen?

  • Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

   Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.

  Incassobureau Inschakelen

  Algemene Voorwaarden | No Cure No Pay Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur |

  op.nl/vraag-en-antwoord/”>Vraag & Antwoord | Gerechtelijke Incasso