Wanneer als bedrijf Incassobureau Inschakelen?

 

Wanneer Bedrijfsincasso Inschakelen?

Een veelgestelde vraag van onze zakelijke opdrachtgevers luidt waneer het geschikte moment is om een incassobureau in te schakelen tegen wanbetalende klanten.

Dat is een vraag die zich niet eenduidig laat beantwoorden. Het antwoord hangt namelijk af van de hoedanigheid van uw klant en dat bepaalt de aanvliegroute. Zo kunt u in het zakelijke segment eerder een incassotraject starten dan wanneer u handelt met consumenten. Daarnaast wordt het moment bepaald door uw eigen bedrijfsfilosofie. Bent u formeel en dient u een vordering reeds in bij het eerste verzuim of beweegt u hemel en aarde om het inschakelen van een incassobureau te voorkomen? Waar trekt u de lijn bij wanbetaling?

Opeisbare Vordering

Als schuldeiser dient u altijd een opeisbare vordering te hebben. Dit is de basis voor het inschakelen van een incassobureau.

Opeisbaarheid ontstaat meestentijds waneer de termijn van betaling van een betaalde factuur in strijd met afspraken is geschonden dan wel – indien er geen termijn overeengekomen is – een wettelijke (factuur)termijn verstreken is. Opeisbaarheid ontstaat ook wanneer uw klant verklaart de factuur niet te gaan voldoen.

Indien u als bedrijf een factuur hebt gestuurd en betaling blijft binnen de afgesproken termijn uit, kunt u veilig en direct een incassobureau inschakelen. Voorwaarde is dan wel dat uw klant een zakelijke klant is.

De vraag is echter of dit wijs is. In het kader van klantvriendelijkheid en redelijkheid is het altijd beter om eerst schriftelijke herinneringen te sturen na uw zakelijke klant. Op deze wijze stelt u uw klant in staat zichzelf te herstellen dan wel met u afwijkende (betaal)afspraken te maken.

Zakelijke Klant

Bij een zakelijke klant mag u direct na het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn een incassobureau inschakelen.

Er bestaat geen (wacht)termijn om een incassobureau in te schakelen. Het is ook niet noodzakelijk om eerst een aanmaning/sommatie of ingebrekestelling te sturen.

In het kader van klantbehoud wordt dat wel aangeraden, maar verplicht is het dus niet. Dat komt omdat de wetgever uitgaat van twee of meer gelijkwaardige en professionele partijen. Extra bescherming voor een der betrokken partijen is derhalve niet vereist.

Wanneer mag je als bedrijf een incassobureau inschakelen

Termijn van betaling

De termijn van betaling dient expliciet te zijn vastgelegd in schriftelijke afspraken. Is er niets overeengekomen door partijen, dan gelden standaard de wettelijke termijnen van factuurbetaling. In dat geval is een factuurtermijn niet dwingend voor uw klant. Eenzijdige en achteraf bepaalde factuurtermijnen kunnen door uw klant (schuldenaar) genegeerd worden aangezien deze niet juridisch bindend zijn.

Factuurtermijnen zijn slechts bindend indien deze voortvloeien uit schriftelijke afspraken. Wij zien dat dit in de praktijk veelal verkeerd gaat. Vooral bij kleinere bedrijven of zzp'ers.

Een termijn snel op de factuur zetten zonder dit met uw wederpartij/klant te zijn overeengekomen vormt geen rechtsgeldige termijn. Uw klant kan terugvallen op de wettelijke termijnen van factuurbetaling.

Consument als Klant

Indien u als bedrijf handelt met consumenten is altijd een ingebrekestelling (veertiendagenbrief) nodig alvorens u een incassobureau inschakelt en buitengerechtelijke kosten verlegd naar uw klant.

Doet u dat niet – of is de ingebrekestelling juridisch niet juist geformuleerd- dan is er geen sprake van verzuim van uw klant. Incassokosten en rente kunnen bijgevolg niet in rekening gebracht worden.

Deze extra (voor klanten kosteloze) tussenstap is niet vereist bij b2b-verhoudingen. Incassokosten en rente kunnen in b2b-verhouding direct in rekening gebracht worden bij te late betaling.

Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) adviseert daarentegen altijd schriftelijke herinneringen (en een ingebrekestelling) naar uw klant te versturen. Dat is wel zo klantvriendelijk, voorkomt miscommunicatie en zorgt derhalve voor klantbehoud.

 

Start Online Uw Incasso