Waarom Incassokosten?

Waarom incassokosten?

Dekking van kosten

Het is mogelijk om een incassobureau in te schakelen indien betaling na herinneringen en/of aanmaning uitblijft. Het incassobureau probeert dan via de buitengerechtelijke route alsnog uw vordering of factuur geïncasseerd te krijgen. Incassokosten zijn in het leven geroepen om de buitengerechtelijke kosten te dekken. Als schuldeiser wil je natuurlijk niet opdraaien voor de buitengerechtelijke kosten indien de incasso slaagt. De moeten dan betaald worden door uw debiteur.

Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?

Verkoopt u producten of diensten aan consumenten (particulieren)? Dan moet uw klant altijd in de gelegenheid gesteld worden om het bedrag zonder incassokosten te betalen. Dat is wettelijk verplicht. Doet u dit niet of niet correct, dan bent u niet ontvankelijk in uw incasso-claim.

Ingebrekestelling

Stuur in het geval van consumenten altijd eerst een formele ingebrekestelling naar uw klant. Hier treft u een voorbeeldbrief aan. In uw schrijven dient u te melden welk bedrag van de factuur of vordering nog betaald moet worden door uw klant. Tevens dient u te melden dat er incassokosten verschuldigd zijn wanneer het openstaande bedrag niet binnen 14 dagen na ontvangst van uw ingebrekestelling verifieerbaar wordt ontvangen. Het bedrag van de incassokosten moet worden vermeld. Bij consumenten volgt u daarbij de wettelijke staffel.

B2B-relaties

Handelt u enkel met zakelijke klanten? Ook dan kunt u een ingebrekestelling versturen, maar dit is niet wettelijk verplicht. De invordering door het incassobureau kan direct na uw herinnering en/of aanmaning starten en de toepasselijke incassokosten mogen direct in rekening gebracht worden bij uw klant.De incassokosten kunnen worden berekenend aan de hand van toepasselijke algemene voorwaarden dan wel het wettelijke regime zoals dat geldt bij consumenten.

Vordering uit handen geven

Wilt u een vordering uit handen geven? Of heeft u vragen over onze incasso-dienstverlening dan wel onze No Cure No Pay-formule? Neem in dat geval gerust contact met ons kantoor op. Wij helpen u graag vooruit.

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!