Vordering Indienen

Vordering Indienen

Heeft uw bedrijf een onbetaalde factuur en wilt u een vordering indienen? Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop komt u uw factuur of vordering zonder abonnement of verplicht account met enkele clicks online indienen. Wij vragen enkel noodzakelijke basisgegevens waarmee wij direct voor U aan de slag kunnen. Bent u particulier? Klik dan hier.

Waarom JIG?

Juridisch Incassokantoor Geldrop is reeds jaren gevestigd in Geldrop en onze incasso-juristen onderhouden intensief contact met uiteenlopende bedrijven uit de directe regio. Het is onze taak om ieder bedrijf een opmaat-oplossing te presenteren. Onze dienstverlening moet wat ons betreft een verlengstuk zijn van uw bedrijf.

Het moet naadloos aansluiten bij uw behoefte alsook passen bij uw bedrijfsfilosofie. Daarbij informeren wij u volledig op onze website over alle ins en outs van onze incasso-dienstverlening. Geen kleine letters verstopt in algemene voorwaarden, maar alle benodigde informatie helder en duidelijk online beschikbaar.

No Cure No Pay

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt 100% No Cure No Pay. Het dient daarbij te gaan om binnenlandse vorderingen of factuur van € 250,- en hoger. Onze No Cure No Pay-service geldt zolang er geen juridisch verweer gevoerd wordt door uw debiteur.

Slagen wij er niet in om uw vordering buitengerechtelijk te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. Indien uw debiteur ons volledig betaalt, kosten wij ook niets.

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom (uw factuursom of vordering) in geval wij succesvol incasseren.

Wel dient u onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u van de Belastingdienst achteraf weer netjes terug. Hierdoor ontvangt u uw factuurbedrag of vordering volledig terug. Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden onze BTW-kosten direct door uw debiteur voldaan.

Onbetaalde Factuur? Start hier Uw Incasso!

Incasso voor ZZP & MKB

Vast Stappenplan

Hoewel iedere incasso-zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Stap 1: Onze Incasso-brief

Uw debiteur ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw debiteur gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw debiteur verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw debiteur uw vordering juridisch aanvecht (verweer) treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw debiteur geen juridisch verweer, dan vervolgt altijd de No Cure No pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

Bij betalingsbereidheid en -mogelijkheid wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling wenselijk en haalbaar is. Uw debiteur moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken en na uw akkoord wordt een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw debiteur. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso en start de gerechtelijke fase. Een gerechtelijk traject start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Bedoeld traject, dat bestaat uit o.a. dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop kan alleen door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd.

Online Indienen

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw vordering of factuur online ter incasso indienen. Dat kan op veilige en eenvoudige wijze.

Een afschrift van uw factuur of vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voldoende om met uw buitengerechtelijke incasso tegen No Cure No Pay formule aan de slag te gaan. Wij controleren uw aanvraag op juistheid en volledigheid en gaan na goedkeuring direct voor u aan de slag.

Heldere Voorwaarden

Geïnteresseerd in onze incasso-dienstverlening? Raadpleeg eerst onze incasso-voorwaarden.

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft volledige transparantie na en doorbreekt de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureau’s er vaak op na houden.
U wordt bij ons niet geconfronteerd met onverwachte kosten, provisie of verplicht abonnement.