Vordering Indienen

100% No Cure No Pay

Vordering Indienen

MKB & ZZP Incasso

Vordering Indienen

Heeft uw bedrijf een onbetaalde factuur en wilt u een Vordering Indienen bij een Incassobureau? Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u uw vordering zonder abonnement online indienen.

No Cure No Pay

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt 100% No Cure No Pay. Het dient daarbij te gaan om binnenlandse vorderingen of factuur van € 250,- en hoger. Onze No Cure No Pay-service geldt zolang er geen verweer gevoerd wordt door uw klant.

Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. Indien uw klant ons volledig betaalt, kosten wij ook niets.

Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere incasso-zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Online Indienen

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw vordering indienen. Dat kan op veilige en eenvoudige wijze.

Een afschrift van uw factuur of vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voldoende om met uw opdracht aan de slag te gaan.

Geen verrassingen

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft volledige transparantie na en doorbreekt de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureau’s er vaak op na houden. U wordt bij ons niet geconfronteerd met onverwachte kosten, provisie of verplicht abonnement.