Voorbeeldbrieven

Voorbeeldbrieven Incasso

U kunt hieronder geheel gratis enkele Voorbeeldbrieven Incasso van Juridisch Incassokantoor Geldrop bekijken. Deze kunt u gebruiken om uw klant schriftelijke betalingsherinneringen te sturen dan wel te attenderen op inschakeling van een incassobureau.

Soorten Voorbeeldbrieven

Afhankelijk van wie u bent en met welke partij u handelt zijn hieronder een aantal voorbeeldbrieven gratis te downloaden die u kunnen helpen bij het incasseren van uw factuur of vordering.

1e HERINNERING

Het versturen van deze brief is wettelijk NIET verplicht, maar wel aan te raden. Door het versturen van een herinnering oogt uw organisatie professioneler en betrouwbaar aangezien dit de gangbare praktijk is.

1eHerinnering

2e HERINNERING

Deze brief kunt u versturen indien er na uw eerste schriftelijke herinnering nog altijd niet door uw debiteur is voldaan. Zoals eerder is ook het versturen van deze brief is wettelijk NIET verplicht, maar wel aan te raden met het oog op een professionele uitstraling van uw bedrijf.

2eHerinnering

LAATSTE BETALINGSVERZOEK/AANMANING

Deze brief kunt u sturen als sluitstuk van uw herinneringen, ditmaal met een meer formeel karakter en de aantekening dat een incassobureau bij blijvend verzuim wordt ingeschakeld, met meerkosten voor uw debiteur tot gevolg. Deze brief kunt u sturen indien uw wederpartij een zakelijke klant is. Voor particulieren en consumenten geldt dat u als zakelijke wederpartij verplicht bent een formele ingebrekestelling te sturen.

LaatsteBetalingsverzoekBedrijven

INGEBREKESTELLING PARTICULIER

Een formele ingebrekestelling dient u altijd (aangetekend) te sturen indien uw debiteur een consument dan wel particulier is. Doet u dat niet, dan bent u niet ontvankelijk in uw incasso-claim. Incassokosten en rente kunnen dan niet door ons in rekening gebracht worden bij uw debiteur. Het is dus zaak om de juiste aanvliegroute te nemen. Er is 1 uitzondering: uw debiteur heeft ondubbelzinnig (en schriftelijk) verklaard niet te gaan betalen. Uw debiteur verkeert dan van rechtswege in verzuim waardoor een andere ingebrekestelling niet meer nodig is. U kunt in dat geval uw claim direct ter incasso uit besteden aan Juridisch Incassokantoor Geldrop.

ingebrekestelling:consument:particulier

Voor bedrijven in een B2B-verhouding is een ingebrekestelling niet wettelijk verplicht, tenzij er sprake is van reflexwerking. Indien sprake is van ‘reflexwerking’ kunnen kleine ondernemers (denk aan eenmanszaken) onder omstandigheden gelijk gesteld worden met ‘consumenten’. In dat geval kunnen ze zich beroepen op de bescherming die de 14-dagenbrief biedt. Overigens geldt hier ook weer dat het aan te bevelen is om altijd met een ingebrekestelling te werken richting uw klanten.

  • Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

    Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.

Algemene Voorwaarden | No Cure No Pay Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord