Voorbeeldbrieven

Voorbeeldbrieven Incasso

U kunt hieronder Voorbeeldbrieven bekijken en gratis downloaden. Deze brieven kunnen u helpen bij het incasseren van uw factuur of vordering.

1e HERINNERING

Het versturen van deze brief is wettelijk NIET verplicht, maar wel aan te raden. Door het versturen van een herinnering oogt uw organisatie professioneler en betrouwbaar aangezien dit de gangbare praktijk is.

1e Herinnering

2e HERINNERING

Deze brief kunt u versturen indien er na uw eerste schriftelijke herinnering nog altijd niet door uw debiteur is voldaan. Zoals eerder is ook het versturen van deze brief is wettelijk NIET verplicht, maar wel aan te raden met het oog op een professionele uitstraling van uw bedrijf.

2e Herinnering

LAATSTE BETALINGSVERZOEK (B2B)

Deze brief (aanmaning) kunt u sturen als sluitstuk van uw herinneringen, ditmaal met een meer formeel karakter en de aantekening dat een incassobureau bij blijvend verzuim wordt ingeschakeld, met meerkosten voor uw debiteur tot gevolg. Deze brief kunt u sturen indien uw wederpartij een zakelijke klant is.

Laatste Betalingsverzoek

INGEBREKESTELLING PARTICULIER (B2C)

Een formele ingebrekestelling (veertiendagenbrief ex. artikel 6:96 lid 6 BW) dient u altijd te sturen indien uw debiteur een consument dan wel particulier is. Doet u dat niet, dan bent u niet ontvankelijk in uw incasso-claim (er mogen dan geen incassokosten gerekend worden). Het is verstandig dit soort brieven aangetekend per post te versturen om bewijsproblematiek te voorkomen.

14 dagen brief

Wij helpen U graag Vooruit!


T. 040 7800 963

Stel uw Vraag
Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!