Verzet tegen Faillissement

Verzet tegen Faillissement.

Aanvraag faillissement

Wanneer u een vordering van een schuldeiser (te lang) onbetaald laat, kan deze incassomaatregelen nemen. Zo kan uw schuldeiser er voor kiezen uw faillissement aan te vragen. Uw schuldeiser dient daartoe een verzoekschrift in bij de rechtbank van uw woonplaats. De rechtbank verstuurt u vervolgens een oproep voor de zitting waarop het verzoekschrift wordt behandeld. Op die zitting kunt u verweer voeren tegen de het faillissementsverzoek.

Onbewust failliet

Bent u failliet verklaard zonder dat u wist dat uw faillissement was aangevraagd?

Regelmatig komt het voor dat een bedrijf niet aanwezig was op de zitting waar de faillietverklaring van dat bedrijf aan de orde was. Soms is er een adreswijziging geweest, soms blijft de oproepbrief van de rechtbank om andere redenen onopgemerkt. Indien een bedrijf adequaat handelt, kan het faillissement nog ongedaan gemaakt worden.

Als een bedrijf niet op de zitting verschijnt, zal de rechtbank normaliter aannemen dat u willens en wetens opgehouden bent te betalen. In dat geval wordt u of uw bedrijf failliet verklaard, zonder dat u bent gehoord. Uw bedrijf is dan ‘bij verstek’ failliet verklaard.

In veel gevallen is het bedrijf echter prima levensvatbaar en is faillissement vanuit financieel oogpunt eigenlijk niet terecht. Het is dan raadzaam om tijdig in verzet ten gaan tegen het uitgesproken faillissement.

Verzetprocedure

Het failliete bedrijf kan een verzetprocedure starten bij de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken. Dat moet snel want het verzet tegen faillissement moet binnen 14 dagen na faillietverklaring worden ingediend. Het verzet dient te worden ingesteld door een advocaat.

Verzet zinvol?

Tot voor kort was het behoorlijk lastig om het verzet tegen faillissement te laten slagen. Dat kwam omdat volgens de Hoge Raad door de rechtbank in algemene zin moest worden beoordeeld of er geen onbetaalde crediteuren zijn.

In de praktijk heeft bijna elk bedrijf wel wat rekeningen die achterstallig zijn, maar dit is natuurlijk niet direct onoverkomelijk. Voor de faillissementsrechter was dat wel, want als deze rekeningen niet alsnog snel betaald werden bleef het bedrijf gewoon failliet.

Hedendaags is het wat eenvoudiger om het verzet te laten slagen. De Hoge Raad heeft namelijk zijn zienswijze gewijzigd. Een failliet bedrijf hoeft alleen nog maar te zorgen dat de vordering van de aanvrager wordt betaald. Andere vorderingen worden buiten beschouwing gelaten.

Daarnaast moeten de kosten van de curator worden betaald. Het is dus niet meer zo dat alle schuldeisers dienen te worden voldaan, alleen de aanvrager van het faillissement.