Verweer Incasso

Verweer Incasso

Juridische Incasso

Is uw debiteur het niet eens met uw factuur en weigert hij om ‘juridische gronden’ betaling? Dan volstaat niet langer No Cure No Pay Incasso en start de Juridische Incasso. U dient in het geval van verweer een juridische positie in te nemen en deze kenbaar te maken aan uw debiteur om uw claim opportuun te maken of te houden ten overstaan van de rechter. Wij regelen dat voor en namens u.

Inschatting Verweer

Wij geven u advies over de gevolgen van het verweer: heeft uw debiteur juridisch gelijk of grote kans van slagen? Zo ja, wat betekent dat voor uw incasso-claim en de voortgang van uw zaak? Indien wij het niet opportuun vinden om door te pakken, geven wij dit in de vorm van een vrijblijvend advies aan. U beslist vervolgens zelf of u richting een gerechtelijke procedure wenst te gaan of wilt berusten in uw claim. Wilt u liever geen risico’s nemen en wilt u toch geld innen? Denk dan aan een minnelijke regeling (bemiddeling). U krijgt in dat geval niet alles uitbetaald, maar wel een (groot) deel van uw incasso-claim. Bovendien worden in dat geval procesrisico’s vermeden en procedurele kosten voorkomen.

Verweer Incasso

Juridische Kosten

Aangezien wij geen overheadkosten doorberekenen in onze tarieven, kunnen wij Verweer Incasso tegen uiterst scherpe tarieven aanbieden. U kunt doorgaans rekenen op een uurtarief van € 125,- excl.

Vaste klanten krijgen bij ons aanzienlijke korting op juridische ondersteuning.

Korting

Indien u vaste klant bent kunt u in aanmerking komen voor korting op onze juridische dienstverlening. U bent vaste klant indien u vijf opvolgende incasso-opdrachten bij ons hebt ingebracht met een opgeteld beloop van meer dan € 5.000,-. U krijgt dan 35% korting op afwikkeling van toekomstige verweer-zaken.

Inzet externe specialisten

Indien de zaak uiterst complex is, kunnen wij met uw instemming ook gespecialiseerde juristen en/of advocaten inhuren. Deze hanteren echter hun eigen tarieven. Juridisch Incassokantoor Geldrop beschikt over een goed uitgebalanceerd regionale netwerk met landelijke dekking, waartoe recherchekantoren, niche advocatenkantoren, gerechtsdeurwaarders, juristen en accountants te rekenen zijn. Zo werkt ons kantoor intensief samen met deurwaarderskantoor Van Lith te Eindhoven. Met dit kantoor zijn ook regionale prijsafspraken gemaakt waarvan u direct profiteert.

Bemiddeling

Stuurt uw debiteur aan op een buitengerechtelijke oplossing, dan starten wij een bemiddelingstraject indien wij dit opportuun en verantwoord vinden. Wij informeren u omtrent de mogelijkheden en proberen de kosten waar mogelijk te beperken. U betaalt als opdrachtgever incasso-tarief over het behaalde rendement. Behalen wij geen rendement met bemiddeling, dan betaalt u ons niets! Hier geldt wederom onze No Cure No Pay-garantie. Na het mislukken van bemiddeling kan er met uw goedkeuring geprocedeerd worden.

  • Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

    Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.