Verweer Incasso

Verweer Incasso

Juridisch Dispuut

Het komt voor dat uw klant het niet eens is met uw vordering en in verzet komt.

Bijvoorbeeld omdat uw klant het bedrag van uw factuur te hoog vindt.

Soms wordt een factuur om juridische gronden betwist door uw klant.

Dit laatste omdat u zelf ook niet goed gepresteerd zou hebben of omdat er andere (betaal)afspraken met uw klant gemaakt zouden zijn.

In dergelijke gevallen spreken wij van verweer incasso ofwel juridische incasso.

Zodra er formeel verweer gevoerd wordt (uw vordering wordt betwist), eindigt de No Cure No Pay Incasso en start Verweer Incasso.

Indien u wilt dat wij u vertegenwoordigen en reageren op het (juridische) verweer van uw klant, geldt een standaard uurtarief ad. € 125,-.

Verweer Incasso

Weerlegging Verweer

Is uw klant/debiteur het niet eens met uw factuur en weigert hij om ‘juridische gronden’ betaling?

U dient in het geval van verweer een juridische positie in te nemen en deze kenbaar te maken aan uw klant/debiteur om uw claim opportuun te maken of te houden ten overstaan van de rechter.

Wij regelen dat uiteraard graag voor u.

Soms kunt u ervoor kiezen niet te reageren op bepaald verweer, bijvoorbeeld omdat u zelf reeds uitvoerig gereageerd hebt en partijen er niet samen zijn uitgekomen.

Inschatting

Wij geven u advies over de gevolgen van het verweer: heeft uw debiteur juridisch gelijk of grote kans van slagen?

Zo ja, wat betekent dat voor uw incasso-claim en de voortgang van uw zaak? Indien wij het niet opportuun vinden om door te pakken, geven wij dit in de vorm van een vrijblijvend advies aan.

Bij vorderingen tot € 10.000,- beslist u zelf of u richting een gerechtelijke procedure wenst te gaan of wilt berusten in uw claim.

Wilt u liever geen risico’s nemen en wilt u toch geld innen? Denk dan aan een minnelijke regeling (bemiddeling).

U krijgt in dat geval niet alles uitbetaald, maar wel een (groot) deel van uw incasso-claim.

Bovendien worden in dat geval procesrisico’s vermeden en procedurele kosten voorkomen.

Juridische Kosten

Aangezien wij geen overheadkosten doorberekenen in onze tarieven, kunnen wij Verweer Incasso tegen uiterst scherpe tarieven aanbieden.

U kunt doorgaans rekenen op een uurtarief van € 125,- excl.

Vaste klanten krijgen bij ons aanzienlijke korting op juridische ondersteuning.

Indien u vaste klant bent kunt u in aanmerking komen voor korting op onze juridische dienstverlening.

U bent vaste klant indien u vijf opvolgende incasso-opdrachten bij ons hebt ingebracht met een opgeteld beloop van meer dan € 15.000,-.

U krijgt dan 35% korting op afwikkeling van toekomstige verweer-zaken.

Verweer Incasso

Inzet Specialisten

Indien de zaak uiterst complex is, kunnen wij met uw instemming ook gespecialiseerde juristen en/of advocaten inhuren.

Deze hanteren echter hun eigen tarieven.

Juridisch Incassokantoor Geldrop beschikt over een goed uitgebalanceerd regionaal netwerk met landelijke dekking, waartoe recherchekantoren, niche advocatenkantoren, gerechtsdeurwaarders, juristen en accountants te rekenen zijn.

Met onze partners zijn op macro niveau afspraken gemaakt waarvan u direct profiteert.

Bemiddeling

Stuurt uw debiteur aan op een buitengerechtelijke oplossing, dan starten wij een bemiddelingstraject indien wij dit opportuun en verantwoord vinden.

Wij informeren u omtrent de mogelijkheden en proberen de kosten waar mogelijk te beperken.

U betaalt als opdrachtgever incasso-tarief over het behaalde rendement.

Behalen wij geen rendement met bemiddeling, dan betaalt u ons niets! Hier geldt wederom onze No Cure No Pay-garantie.

Na het mislukken van bemiddeling kan er met uw goedkeuring geprocedeerd worden.

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!