Stappenplan

 

Hoog Rendement

Hoewel iedere zaak uniek is, durft JIG u een vast en zeer effectief stappenplan te presenteren op basis waarvan door JIG namens uiteenlopende bedrijven in de buitengerechtelijke fase reeds vanaf 2012 succesvol geïncasseerd wordt.

Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt binnen het reguliere Stappenplan. U heeft uw geld dan zeer snel en zonder kosten terug op uw bankrekening. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 94% geslaagde incasso.

Opbouw

Zolang er geen juridisch verweer door uw klant wordt gevoerd tegen uw vordering werkt JIG met een vast stappenplan. Standaard acties en korte doorlooptijden zijn bepalende kenmerken. Indien nodig of gewenst, wordt afgeweken van het reguliere model en wordt er een opmaat-benadering toegepast.Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen.

Richting uw klant is het schuldbedrag (openstaande hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming.

Soms wordt door JIG geadviseerd te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen. Een juridische discussie kan leiden tot een onnodig en kostbaar loopgraven-gevecht.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. Er wordt daartoe in overleg met u getreden.

Bij akkoord zal JIG richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opstellen en het aflossingsproces monitoren. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap.

Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven