Incasso Transport

 

Sector Transport

Bent U werkzaam in de Sector Transport? En, wordt uw factuur niet betaald? Voelt u zich koud gezet door uw klant omdat deze niet meer op uw schriftelijke herinneringen of telefoontjes reageert? Dan wordt het wellicht tijd om JIG als uw incassobureau in te schakelen. Hiermee bespaart uw flink wat tijd, geld en zorgen.

Incassogeschil

Een zeer aanwezig risico binnen de Sector Transport is het debiteurenrisico. U heeft diensten of goederen geleverd, maar betaling door wederpartij blijft uit.

In de zakelijke wereld is vertrouwen het sleutelwoord. Dit kan echter nimmer een opeenstapeling van onbetaalde facturen inhouden. Met gezond vertrouwen is niets mis, maar als leverancier bent u geen bank.

Geschillen gaan meestal over geld. Discussie over de hoogte van de factuur dan wel het uiteindelijke resultaat van dienstverlening staan veelal centraal bij incasso-geschillen.

In voorkomende gevallen wordt betaling door de klant opgeschort dan wel vindt er door de klant op eigen initiatief en zonder overleg verrekening plaats met andere facturen. Veelal ontbreekt daarvoor een deugdelijke rechtsgrond. In andere gevallen worden deze rechtsmiddelen buitenproportioneel ingezet. Hoogste tijd voor een formele incasso-benadering!

No Cure No Pay

Belangrijk voor u om te weten, is dat JIG op basis van de befaamde No Cure No Pay-formule haar incasso-dossiers afwikkelt. U betaalt ons kantoor enkel als uw klant betaalt, dan wel over het gedeelte dat uw klant betaalt. Voorwaarde is wel dat u ons als incasso-partner in staat stelt te incasseren. Meer weten? Check dan onze basisregels en betaalsituaties.

Waarom Inschakelen?

Simpel. Uw klant noopt u hiertoe! Er zijn afspraken gemaakt op basis van vertrouwen. U heeft conform afspraak of overeenkomst gepresteerd en uw klant niet.

Als onderneming dient u uw inkomende facturen ook tijdig te betalen. Denk aan verplichtingen als het huren van materieel of onderhoud daarvan, betalen van personeel dan wel kosten van huisvesting en vergunningen. Bovendien kunnen wanbetalingen ten koste gaan van investeringen of nieuwe projecten.

Daarnaast wilt u uw handen vrij houden om met uw core business bezig te zijn. U besteedt liever uw tijd aan uw onderneming of steekt uw energie in nieuwe klanten.

Laat het tijdrovende proces van invordering dan ook over aan een partij gespecialiseerd in incasso. U doet waar u plezier aan beleeft, wij zorgen onderwijl voor volledige ontzorging op incasso-gebied.

Full Service Incassobureau

Wat kunt u als ondernemer of bedrijf in de Sector Transport van JIG verwachten? Wij doorlopen het incasso-proces samen met u van A tot Z. Van inleidende incassobrief tot en met executie door de deurwaarder of beslaglegging door een advocaat.

Op deze wijze heeft u 1 aanspreekpunt die het gehele proces van invordering bewaakt en controleert. Externe experts worden gemonitord en nagestuurd. Kosten-controle (bijv. van deurwaarder of advocaten) en budget-analyse (haalbaarheids- en opportuniteitstoets) vindt plaats zodat uw dossier u niet ontgroeit.

In de minnelijke fase werken wij met een Vast Stappenplan waarbinnen reguliere werkzaamheden uitgevoerd worden door ons team. Daarbij halen wij een succesratio van wel 94%.