Incasso Bouw


Sector Bouw

Bent U werkzaam in de Bouw? En, wordt uw factuur niet betaald? Voelt u zich koud gezet door uw klant omdat deze nergens meer op reageert? Heeft u een minnelijke oplossing voorgesteld waarop negatief antwoord is gevolgd? Dan wordt het wellicht tijd om JIG als uw incassobureau in te schakelen. Hiermee bespaart uw flink wat tijd en zorgen.

Weten wanneer u een incassobureau kunt inschakelen? Klik dan hier.

Bouwgeschil

Geschillen in de Bouw gaan meestal over geld. Discussie over de hoogte van de factuur dan wel het uiteindelijke resultaat van dienstverlening staan veelal centraal bij incasso-geschillen in de Bouw. Vaak wordt er bij oplevering van werk geclaimd dat er gebreken zijn waarvoor de aannemer aansprakelijk is. Herstel wordt gevorderd.

In voorkomende gevallen wordt betaling door de klant opgeschort dan wel vindt er door de klant eigenhandig verrekening plaats met andere facturen. Echter, veelal ontbreekt er een deugdelijke rechtsgrond voor inzet van deze middelen en blijkt betalingsonwil het achterliggende motief te zijn. In andere gevallen worden deze rechtsmiddelen buitenproportioneel ingezet. Tijd voor een meer formele incasso-benadering!

Waarom Inschakelen?

Simpel. Uw klant noopt u hiertoe! Er zijn afspraken gemaakt op basis van vertrouwen. U heeft conform afspraak of overeenkomst gepresteerd en uw klant niet. Als bouwonderneming dient u uw inkomende facturen ook tijdig te betalen. Denk aan verplichtingen als het huren van materieel, betalen van personeel dan wel kosten van uw huisvesting. Bovendien kunnen wanbetalingen ten koste gaan van investeringen of nieuwe projecten.

Daarnaast wilt u uw handen vrij houden om met uw core business bezig te zijn. U besteedt liever uw tijd aan uw onderneming of steekt uw energie in nieuwe klanten. Laat daarom het tijdrovende proces van invordering over aan een partij gespecialiseerd in incasso. U doet waar u plezier aan beleeft, wij zorgen onderwijl voor volledige ontzorging op incasso-gebied.

Full Service Incassobureau

Wat kunt u als ondernemer of bedrijf in de Bouw van JIG verwachten? Wij doorlopen het incasso-proces samen met u van A tot Z. Van inleidende incassobrief tot en met executie door de deurwaarder of beslaglegging door een advocaat.

Op deze wijze heeft u 1 aanspreekpunt die het gehele proces van invordering bewaakt en controleert. Externe experts worden gemonitord en nagestuurd. Kosten-controle (bijv. van deurwaarder of advocaten) en budget-analyse (haalbaarheids- en opportuniteitstoets) vindt plaats zodat uw dossier u niet ontgroeit.

In de minnelijke fase werken wij met een Vast Stappenplan waarbinnen reguliere werkzaamheden uitgevoerd worden door ons team. Daarbij halen wij een succesratio van wel 94%.

No Cure No Pay

Belangrijk voor u om te weten, is dat JIG op basis van de befaamde No Cure No Pay-formule haar incasso-dossiers afwikkelt. U betaalt ons kantoor enkel als uw klant betaalt, dan wel over het gedeelte dat uw klant betaalt. Voorwaarden is wel dat u ons als incasso-partner in staat stelt te incasseren. Meer weten? Check dan onze basisregels.


Incasso Bouw

Gerechtelijke Incasso

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op onze sommatie dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u van ons een mail. Daarin geven wij aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos door ons gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u wel procederen?

Dan zetten wij uw dossier door naar een van onze deurwaarders of advocaten. De gerechtelijke incasso vangt aan. Uw dossier wordt doorgeleid naar een deurwaarder of advocaat. Wij blijven het aanspreekpunt en coördineren en bewaken uw dossier.

Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven