Incasso Agrarisch


Agrarische Sector

Bent U werkzaam in de Agrarische Sector? En, wordt uw factuur niet betaald? Voelt u zich koud gezet door uw klant omdat deze nergens meer op reageert? Dan wordt het wellicht tijd om een zakelijk incassobureau in te schakelen. Hiermee schakelt u een specialist in en bespaart uw flink wat tijd en zorgen.

Incassogeschil

Een zeer aanwezig risico binnen de Agrarische Sector is het debiteurenrisico. U heeft diensten of producten geleverd, maar betaling door wederpartij blijft uit. Veel agrarische handel wordt enkel mondeling bekrachtigd.

Binnen de agrarische wereld is vertrouwen het sleutelwoord. Dit kan echter nimmer een opeenstapeling van onbetaalde facturen inhouden. Met gezond vertrouwen is niets mis, maar als leverancier bent u geen bank.

Geschillen in de Agrarische Sector gaan meestal over geld. Discussie over de hoogte van de factuur dan wel het uiteindelijke resultaat van dienstverlening staan veelal centraal bij incasso-geschillen in de Agrarische Sector.

In voorkomende gevallen wordt betaling door de klant opgeschort dan wel vindt er door de klant op eigen initiatief en zonder overleg verrekening plaats met andere facturen. Veelal ontbreekt daarvoor een deugdelijke rechtsgrond. In andere gevallen worden deze rechtsmiddelen buitenproportioneel ingezet. Hoogste tijd voor een formele incasso-benadering!

Waarom Inschakelen?

Simpel. Uw klant noopt u hiertoe! Er zijn afspraken gemaakt op basis van vertrouwen. U heeft conform afspraak of overeenkomst gepresteerd en uw klant niet. Als Agrarische onderneming dient u uw inkomende facturen ook tijdig te betalen. Denk aan verplichtingen als het huren van materieel, betalen van personeel dan wel kosten van huisvesting en vergunningen. Bovendien kunnen wanbetalingen ten koste gaan van investeringen of nieuwe projecten.

Daarnaast wilt u uw handen vrij houden om met uw core business bezig te zijn. U besteedt liever uw tijd aan uw onderneming of steekt uw energie in nieuwe klanten.

Laat het tijdrovende proces van invordering dan ook over aan een partij gespecialiseerd in incasso. U doet waar u plezier aan beleeft, wij zorgen onderwijl voor volledige ontzorging op incasso-gebied.

Check tevens onze pagina over wanneer u als bedrijf een incassobureau kunt inschakelen.

Full Service Incassobureau

Wat kunt u als ondernemer of bedrijf in de Agrarische Sector van JIG verwachten? Wij doorlopen het incasso-proces samen met u van A tot Z. Van inleidende incassobrief tot en met executie door de deurwaarder.

Op deze wijze heeft u 1 aanspreekpunt die het gehele proces van invordering bewaakt en controleert. Externe experts worden gemonitord en nagestuurd. Kosten-controle (bijv. van deurwaarder of advocaten) en budget-analyse (haalbaarheids- en opportuniteitstoets) vindt plaats zodat uw dossier u niet ontgroeit.

In de minnelijke fase werken wij met een Vast Stappenplan waarbinnen reguliere werkzaamheden uitgevoerd worden door ons team. Daarbij halen wij een succesratio van wel 94%.

No Cure No Pay

Belangrijk voor u om te weten, is dat JIG op basis van de befaamde No Cure No Pay-formule haar incasso-dossiers afwikkelt. U betaalt ons kantoor enkel als uw klant betaalt, dan wel over het gedeelte dat uw klant betaalt. Voorwaarden is wel dat u ons als incasso-partner in staat stelt te incasseren. Meer weten? Check dan onze basisregels.


Incasso Agrarisch

Gerechtelijke Incasso

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op onze sommatie dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u van ons een mail. Daarin geven wij aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos door ons gesloten (No Cure No Pay Garantie) indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u naar de rechter om betaling alsnog af te dwingen? Dan zetten wij uw dossier door naar een van onze vaste deurwaarders of advocaten. De gerechtelijke incasso vangt aan met het dagvaarden van uw klant.

Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP Specialist | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven