Pre-Incasso

Pre-Incasso

Voor sommige bedrijven gaat het direct inzetten van een incassotraject nog net een stap te ver. Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop heeft u in dat geval de mogelijkheid een pre-incasso te starten.

Laatste Waarschuwing

In sommige gevallen willen Opdrachtgevers hun klanten “prikkelen” zonder direct kosten daaraan te verbinden van hun klanten. Zeg maar een laatste formele waarschuwing zonder bijkomende kosten. Dit gebeurt regelmatig bij vaste klanten of klanten met grote impact op de financiële bedrijfsvoering. Met het direct starten van een formele incasso-procedure zouden klanten kunnen worden weggejaagd hetgeen meer kwaad dan goed doet.

Pre-Incasso

Hoe werkt pre-incasso?

Bij Pre-Incasso schakelt u een incassobureau in om namens uw bedrijf een laatste schriftelijke waarschuwing naar uw klant te verzenden. Per brief, per e-mail of per sms wordt door het incassobureau uitdrukkelijk vermeld dat uw klant nog eenmaal in de gelegenheid wordt gesteld het openstaande factuurbedrag binnen een bepaalde termijn kosteloos te voldoen. Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan komen er incassokosten en rente bij. Het bedrag van te betalen incassokosten wordt vooraf gemeld. Deze incasso-benadering houdt meestentijds een formele ingebrekestelling (sommatie) in.

Voordelen

Voordeel van een pre-incasso brief is het dwingende karakter aangezien wij de brief namens u versturen. Ander voordeel is dat er nog geen financiële effecten voor uw klant zijn. Zeker voor vaste klanten levert een dergelijke escape veelal positief effect op. Uw klant begrijpt de noodzaak, merkt dat hij serieus genomen wordt waardoor de kans groot is dat hij ook in de toekomst uw klant blijft.

Tot slot wordt een pre-incasso door rechters gezien als een uiterst redelijk “pressiemiddel” hetgeen u onmiskenbaar voordeel oplevert in een eventueel latere procedure. U heeft immers er alles aan gedaan een kostbare incassoprocedure te voorkomen. Ander voordeel van pre-incasso is dat een (dure) gerechtelijke procedure met eventuele afbreukrisico’s definitief wordt afgewend en er bij geslaagde incasso gemiddeld 90% van de vordering direct terugvloeit naar Opdrachtgever. Ander bijkomend voordeel is dat u zelf de kosten betaalt en daarmee belangrijke klanten mogelijkerwijs hierdoor kunt behouden.

Tarief Pre-Incasso

Onze Zakelijke Pre-incasso valt buiten de reguliere No Cure No Pay-dienstverlening. Indien uw klant betaalt op basis van onze ingebrekestelling (pre-incasso) eindigt de dienstverlening per direct en hanteert JIG een vaste incassoprovisie van 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag ad, € 45,- excl. BTW, welke door Opdrachtgever dient te worden voldaan.

Wordt er niet op basis van ingebrekestelling (pre-incasso) door uw klant voldaan, dan is JIG automatisch gerechtigd een buitengerechtelijke incassoprocedure op te starten. Er wordt in dat geval een regulier incassotraject gestart waarbij de kosten worden verlegd naar uw klant.