Verweer Incasso


Juridisch Dispuut

Het komt voor dat uw klant het niet eens is met uw vordering of factuur en in verzet komt. Bijvoorbeeld omdat uw klant het bedrag van uw factuur te hoog vindt.

Soms wordt een factuur om juridische gronden betwist door uw klant. Dit laatste omdat u volgens uw klant niet conform afspraak gepresteerd zou hebben of omdat er andere (betaal)afspraken met uw klant gemaakt zouden zijn. In dergelijke gevallen spreken wij van verweer-incasso ofwel juridische incasso.

Zodra er formeel verweer gevoerd wordt (uw vordering wordt betwist), eindigt de No Cure No Pay Incasso en start Verweer Incasso. Indien u wilt dat wij u vertegenwoordigen en reageren op het (juridische) verweer van uw klant, geldt een standaard uurtarief ad. € 125,-.

Weerlegging Verweer

Is uw klant/debiteur het niet eens met uw factuur en weigert hij om ‘juridische gronden’ betaling? U dient in het geval van verweer een juridische positie in te nemen en deze kenbaar te maken aan uw klant/debiteur om uw claim opportuun te maken of te houden ten overstaan van de rechter. Wij regelen dat uiteraard graag voor u.

Soms kunt u ervoor kiezen niet te reageren op bepaald verweer, bijvoorbeeld omdat u zelf reeds uitvoerig gereageerd hebt en partijen er niet samen zijn uitgekomen.

Inschatting

Wij geven u advies over de gevolgen van het verweer: heeft uw debiteur juridisch gelijk of grote kans van slagen? Zo ja, wat betekent dat voor uw incasso-claim en de voortgang van uw zaak?

U beslist zelf of u richting een gerechtelijke procedure wenst te gaan of wilt berusten in uw claim. Wilt u liever geen risico’s nemen en wilt u toch geld innen? Denk dan aan een minnelijke regeling. U krijgt in dat geval niet alles uitbetaald, maar wel een deel van uw incasso-claim. Bovendien worden procesrisico’s vermeden en procedurele kosten voorkomen.

Juridische Kosten

Aangezien wij geen overheadkosten doorberekenen in onze tarieven, kunnen wij Verweer Incasso tegen uiterst scherpe tarieven aanbieden. U kunt doorgaans rekenen op een uurtarief van € 125,- excl.

Vaste klanten krijgen bij ons aanzienlijke korting op juridische ondersteuning. U bent vaste klant indien u ieder jaar minimaal vijf incasso-opdrachten bij ons hebt ingebracht met een opgeteld beloop van meer dan € 15.000,-.

U krijgt dan 35% korting op afwikkeling van toekomstige verweer-zaken.

Verweer Incasso

Bemiddeling

Stuurt uw debiteur aan op een buitengerechtelijke oplossing, dan starten wij een bemiddelingstraject indien wij dit opportuun en verantwoord vinden. Wij informeren u omtrent de mogelijkheden en proberen de kosten waar mogelijk te beperken.

U betaalt als opdrachtgever bij bemiddeling slechts een tarief over het behaalde rendement. Dit tarief is gelijk aan de toepasselijke buitengerechtelijke incassokosten.