Verweer Incasso


Juridisch Dispuut

Het komt voor dat uw klant het niet eens is met uw vordering of factuur en in verzet komt. Bijvoorbeeld omdat uw klant het bedrag van uw factuur te hoog vindt.

Soms wordt een factuur om juridische gronden betwist door uw klant. Dit laatste omdat u volgens uw klant niet conform afspraak gepresteerd zou hebben of omdat er andere (betaal)afspraken met uw klant gemaakt zouden zijn. In dergelijke gevallen spreken wij van verweer-incasso ofwel juridische incasso.

Zodra er formeel verweer gevoerd wordt (uw vordering wordt betwist), eindigt de No Cure No Pay Incasso en start Verweer Incasso.

Indien u wilt dat wij u vertegenwoordigen en reageren op het (juridische) verweer van uw klant, geldt een standaard uurtarief ad. € 125,-.

Voor complexe of tijdrovende zaken kunnen wij externe advocatenkantoren inzetten welke binnen ons zakelijke netwerk als Legal Partner actief zijn, doch enkel na uw instemming.

Weerlegging Verweer

Is uw klant/debiteur het niet eens met uw factuur en weigert hij om ‘juridische gronden’ betaling? U dient in het geval van verweer een juridische positie in te nemen en deze kenbaar te maken aal

Inschatting Haalbaarheid

Wij geven u advies over de gevolgen van het verweer: heeft uw debiteur juridisch gelijk of grote kans van slagen? Zo ja, wat betekent dat voor uw incasso-claim en de voortgang van uw zaak?

U beslist zelf of u richting een gerechtelijke procedure wenst te gaan of wilt berusten in uw claim. Wilt u liever geen risico’s nemen en wilt u toch geld innen? Denk dan aan een minnelijke regeling. U krijgt in dat geval niet alles uitbetaald, maar wel een deel van uw incasso-claim. Bovendien worden procesrisico’s vermeden en procedurele kosten voorkomen.

Juridische Kosten

Aangezien wij geen overheadkosten doorberekenen in onze tarieven, kunnen wij Verweer Incasso tegen uiterst scherpe tarieven aanbieden. U kunt doorgaans rekenen op een uurtarief van € 125,- excl.

Vaste klanten krijgen bij ons aanzienlijke korting op juridische ondersteuning. U bent vaste klant indien u ieder jaar minimaal vijf incasso-opdrachten bij ons hebt ingebracht met een opgeteld beloop van meer dan € 15.000,-.

U krijgt dan 35% korting op afwikkeling van toekomstige verweer-zaken.

Soms huren wij in het minnelijke traject advocaten in ter ondersteuning van de incasso-claim. Dat gebeurt bij complexe dossiers alsook hoge vorderingen. Soms is conservatoir beslag wenselijk hetgeen een advocaat voor ons regelt.

In voorkomende gevallen is bepaalde expertise vereist en zoeken wij daar een passende advocaat bij. Kosten van inzet van advocaat varieert normaliter ergens tussen de € 200,- en € 400,- per uur. Deze kosten worden vooraf besproken en wij schakelen enkel externe experts in na uw expliciete toestemming.

Verweer Incasso

Bemiddeling

Stuurt uw debiteur aan op een buitengerechtelijke oplossing, dan starten wij een bemiddelingstraject indien wij dit opportuun en verantwoord vinden. Wij informeren u omtrent de mogelijkheden en proberen de kosten en doorlooptijden waar mogelijk te beperken.

U betaalt als opdrachtgever bij bemiddeling slechts een tarief over het behaalde rendement. Dit tarief is gelijk aan de toepasselijke buitengerechtelijke incassokosten. U betaalt niets indien de bemiddeling buiten uw toedoen mislukt.

Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven