Verweer Incasso

 

Juridisch Dispuut

Het komt voor dat uw klant het niet eens is met uw vordering of factuur en in verzet komt. Bijvoorbeeld omdat uw klant het bedrag van uw factuur te hoog vindt. Soms wordt een factuur om juridische gronden betwist door uw klant. Dit laatste omdat u volgens uw klant niet conform afspraak gepresteerd zou hebben of omdat er andere (betaal)afspraken met uw klant gemaakt zouden zijn. In dergelijke gevallen spreken wij van verweer-incasso ofwel juridische incasso.

Weerlegging Verweer

Is uw klant/debiteur het niet eens met uw factuur en weigert hij om ‘juridische gronden’ betaling? U dient in het geval van verweer een juridische positie in te nemen en deze kenbaar te maken aan uw klant/debiteur.

Zodra er formeel verweer gevoerd wordt (uw vordering wordt betwist), eindigt de No Cure No Pay Incasso en start Verweer Incasso.

Indien u wilt dat JIG u vertegenwoordigt en namens u reageert op het (juridische) verweer van uw klant, geldt een standaard uurtarief ad. € 155,- excl. BTW. Voor complexe of tijdrovende zaken kan JIG externe advocatenkantoren inzetten welke binnen het zakelijke netwerk als Legal Partner actief zijn, doch enkel na uw instemming.

Inschatting Haalbaarheid

JIG geeft u advies over de gevolgen van het verweer: heeft uw debiteur juridisch gelijk of grote kans van slagen? Zo ja, wat betekent dat voor uw incasso-claim en de voortgang van uw zaak?

U beslist zelf of u richting een gerechtelijke procedure wenst te gaan of wilt berusten in uw claim.

Wilt u liever geen risico’s nemen en wilt u toch geld innen? Denk dan aan een minnelijke regeling. U krijgt in dat geval niet alles uitbetaald, maar wel een deel van uw incasso-claim. Bovendien worden procesrisico’s vermeden en procedurele kosten voorkomen.

Juridische Kosten

Aangezien JIG geen overheadkosten doorberekent in haar tarieven, kan JIG Verweer Incasso tegen uiterst scherpe tarieven aanbieden. U kunt doorgaans rekenen op een uurtarief van € 155,- excl.

Vaste klanten krijgen bij JIG aanzienlijke korting op juridische ondersteuning. U bent vaste klant indien u ieder jaar minimaal vijf incasso-opdrachten bij JIG inbrengt met een totaal beloop van meer dan € 50.000,-. U krijgt dan 35% korting op het uurtarief bij verweer-zaken.

Soms huurt JIG als incassopartner in het minnelijke traject externe advocaten in ter ondersteuning van de incasso-claim. Dat gebeurt bij complexe dossiers alsook hoge vorderingen. Soms is conservatoir beslag wenselijk hetgeen een advocaat regelt. In voorkomende gevallen is bepaalde expertise vereist en zoekt JIG daar een passende advocaat bij. Kosten van inzet van advocaat varieert normaliter ergens tussen de € 200,- en € 400,- per uur. Deze kosten worden vooraf besproken. JIG schakelt enkel externe experts in na uw expliciete toestemming.

Bemiddeling

Stuurt uw debiteur aan op een buitengerechtelijke oplossing, dan start JIG een bemiddelingstraject indien dit opportuun en verantwoord is. JIG informeert u omtrent de mogelijkheden en probeert de kosten en doorlooptijden waar mogelijk te beperken.

U betaalt als Opdrachtgever bij bemiddeling slechts een tarief over het behaalde rendement. Dit tarief is gelijk aan de toepasselijke buitengerechtelijke incassokosten en daadwerkelijk geïncasseerde rente. Rente-uitkering vindt bij bemiddeling niet plaats.