Pre Incasso


Laatste Waarschuwing

In sommige gevallen willen Opdrachtgevers hun klanten “prikkelen” zonder direct daaraan kosten te verbinden. Zeg maar een laatste formele waarschuwing zonder bijkomende kosten voor de klant.

Dit gebeurt regelmatig bij vaste klanten of klanten met grote impact op de financiële bedrijfsvoering. Met het direct starten van een formele incasso-procedure zouden klanten kunnen worden weggejaagd hetgeen meer kwaad dan goed doet.

Hoe werkt Pre-incasso?

Bij Pre-Incasso schakelt u JIG in om een laatste schriftelijke waarschuwing naar uw klant te verzenden. Per brief, per e-mail of per sms wordt vermeld dat uw klant nog eenmaal de kans krijgt het factuurbedrag kosteloos te voldoen. Wordt hieraan binnen een bepaalde termijn geen gevolg door uw klant gegeven, dan komen er incassokosten en rente bij.

Het bedrag van te betalen incassokosten wordt vooraf gemeld. Op dit punt verschilt deze incasso-tool van reguliere (formele) incasso. Bij reguliere incasso (no cure no pay) worden de buitengerechtelijke kosten direct verlegd naar uw klant. Bij reguliere incasso draait uw klant op voor de kosten van het inschakelen van een incassobureau. Dat is dus niet het geval bij pre-incasso.

Pre Incasso

Voordelen

Maar waarom betalen voor iets wat een ander veroorzaakt?

Er zijn nog geen financiële effecten voor uw klant. Er is eerst een formele en laatste waarschuwing. Zeker voor vaste klanten levert een dergelijke escape veelal positief effect op.

Uw klant begrijpt de noodzaak, merkt dat hij serieus genomen wordt waardoor de kans groot is dat hij ook in de toekomst uw klant blijft.

Bovendien bestaat er geen extra drempel als gevolg van buitengerechtelijke kosten. De weerstand om te betalen wordt niet vergroot door pre-incasso, in tegenstelling, eerder verkleind.

Daarmee is de kans een stuk groter dat een gerechtelijke procedure met eventuele afbreukrisico’s definitief wordt afgewend. Bij geslaagde incasso vloeit gemiddeld 85-90% van de vordering direct terug naar u als Opdrachtgever.

Tot slot wordt een pre-incasso door rechters gezien als een uiterst redelijk “pressiemiddel” hetgeen u onmiskenbaar voordeel oplevert in een eventueel latere procedure. U heeft immers er alles aan gedaan een kostbare incassoprocedure te voorkomen.

Tarief

Onze Zakelijke Pre-incasso valt buiten de reguliere No Cure No Pay-dienstverlening.

Indien uw klant betaalt op basis van Pre-incasso, eindigt de dienstverlening per direct en hanteert JIG een vaste incassoprovisie van 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag ad, € 45,- excl. BTW, welke door u als Opdrachtgever dient te worden voldaan. U betaalt daarmee enkel over behaald rendement.

Wordt er niet op basis van onze pre-incasso door uw klant voldaan (geen incasso-resultaat), dan is JIG automatisch gerechtigd een buitengerechtelijke incassoprocedure namens u op te starten. In dat geval wordt er alsnog een regulier incassotraject gestart waarbij de kosten alsnog worden verlegd naar uw klant.


Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven