Kosten Rechtszaak


Procedurele Kosten

De kosten voor een procedure bij civiele zaken betaalt u in eerste instantie zelf. Als de rechter beslist dat de verliezende partij deze kosten dient te betalen vindt kostenveroordeling plaats. Maar, wat zijn de kosten van een rechtszaak? Dit is een veelgestelde vraag.

Wat kost Procederen?

Wat kost een civiele procedure? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een eenduidig antwoord op deze vraag is niet te geven omdat het verloop van een procedure afhankelijk is van uiteenlopende factoren. Daarbij is tevens van belang wie uiteindelijk opdraait voor de kosten van de procedure: u als eisende partij of uw klant als schuldenaar?

Als wij een procedure voeren liggen de kosten gemiddeld tussen de € 1.500 euro en € 8.500,-. Daar zit veel ruimte tussen, en er zijn uitschieters naar boven en onder. Hoeveel een rechtszaak uiteindelijk kost is afhankelijk van meerdere factoren. Hieronder noemen wij er een paar.

Feitelijk Verloop

Wordt er juridisch verweer gevoerd door uw klant of is het een zaak met veel dan wel weinig schriftelijke rondes? Wordt er een comparitie door de rechter gelast of zijn er ambtshalve instructies van de rechter? Voert uw klant verweer tegen uw vordering of heerst er radio-stilte?

Aard van de Zaak

In complexe zaken vallen de kosten doorgaans hoger uit omdat er vaak experts en derde-partij ingeschakeld worden. Denk aan schade-experts. Bij een verstekvonnis (klant komt niet opdagen) wordt uw vordering ambtshalve toegewezen door de rechter en blijven kosten doorgaans beperkt.

Vonnis

Is er sprake van juridische winst of verlies? Is er bij winst iets te halen bij uw klant (verhaalsmogelijkheid)? Wie wordt er in de kosten veroordeeld of voor welk deel van de vordering? Blijkt executie noodzakelijk omdat uw klant ook na vonnis niet tot betaling overgaat?

Uitkomst Zaak

Wordt uw vordering toegewezen door de rechter? dan veroordeelt de rechter doorgaans uw klant (wederpartij) tot het betalen van uw vordering en kosten. Dit heet kostenveroordeling. Er dient voor effectieve kostenveroordeling wel sprake te zijn van een verhaalsmogelijkheid bij uw klant. Van een kale kip kan immers niet geplukt worden.

Heeft u de rechtszaak verloren? In dat geval onderzoekt de rechter per geval of u als verliezende partij de kosten van de winnende partij (naast uw eigen kosten) moet betalen. Een rechter kan ook bepalen dat die andere partij een deel van de kosten betaalt (kostendeling).

Kosten Rechtszaak

Soorten Kosten

Bij de kosten van een procedure moet u denken aan: griffiekosten, kosten voor het voorbereiden en afwikkelen van de procedure, salaris deurwaarder & ambtelijke kosten, advocaatkosten, kosten inschakelen deskundigen of getuigen.

Deurwaarder

Als een deurwaarder tijd moet steken in een dossier waarvoor de wet geen vergoeding kent, dan wordt geregeld een uurtarief doorberekend. Het gaat hier met namen om juridisch of tijdrovend werk zoals het opmaken van stukken voor de rechtbank of het behandelen van een zaak door een jurist.

Ambtelijke Kosten

Een deurwaarder kan als enige functionaris in Nederland ambtshandelingen verrichten. Dit zijn handelingen die een deurwaarder vanuit zijn ambt moet verrichten, zoals het dagvaarden van personen, leggen van beslag of ontruimen van panden. Hieraan zijn kosten verbonden welke wettelijk zijn bepaald. Deze staan in het Besluit tarieven ambsthandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Griffierechten

Griffierechten zijn de kosten die aan aan rechtbank betaald moeten worden om te mogen procederen. Het zijn kosten bedoeld voor de toegang tot de rechter. De eisende partij betaalt altijd de griffierechten. De gedaagde partij hoeft in procedures bij de kantonrechter geen griffiekosten te betalen, maar in procedures bij de rechtbank wel. De hoogte van de kosten is vooral afhankelijk van wie u bent en wat uw vorderingsbedrag is. Consumenten betalen minder dan bedrijven.

Advocaat

In procedure tot € 25.000,- is een advocaat niet verplicht. Daarenboven wel voor wat betreft incasso-zaken. U dient te denken aan een gemiddeld uurtarief excl. ad. € 200,- tot € 300,- voor procesvertegenwoordiging. Wie aan laag inkomen heeft kan in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor de rechtsbijstand bepaalt of u daar recht op hebt zodra u daartoe verzoekt.