Kosten Deurwaarder


Deurwaarder Inschakelen?

Wanneer een schuldeiser een deurwaarder inschakelt worden door diverse partijen kosten gemaakt. De kosten komen in beginsel voor rekening van de persoon met schulden.

De schuldeiser dient er echter wel rekening mee te houden dat een gerechtelijke procedure voorgefinancierd dient te worden. Procederen kost immers veel geld en incassobureau's, advocaten alsook deurwaarders willen deze kosten vooraf (grotendeels) gedekt zien. De grootste kostenpost binnen een gerechtelijke procedure vormen de griffierechten alsook kosten van juridische bijstand.

Lees onze pagina over kosten rechtszaken indien u wilt weten wat een gerechtelijke procedure in Nederland kan kosten (gerechtelijke kosten).

In dit artikel behandelen wij de wettelijke tarieven van deurwaarders.


Prijsafspraken

Tussen de opdrachtgever of schuldeiser enerzijds en de gerechtsdeurwaarder anderzijds is sprake van marktwerking. Er kunnen dus prijsafspraken worden gemaakt. De algemene tarieven van een gerechtsdeurwaarderskantoor staan vaak vermeld in de algemene voorwaarden op de website.

Afspraken kunnen betrekking hebben op ambtelijke werkzaamheden, incassowerkzaamheden of bijvoorbeeld vertegenwoordiging tijdens een procedure. Meer over de tarieven is te lezen bij tarievenstelsel.

Incassokosten

Een schuldeiser die een vordering wil incasseren, verstuurt eerst een aanmaning. De incassokosten die hij hiervoor maakt, mag hij doorberekenen aan de schuldenaar. Een incassobureau of deurwaarder kan deze kosten incasseren voor de schuldeiser, eventueel verhoogd met wettelijke rente. Veelal vormen deze "kosten" het honorarium van incassobureau's. De incassokosten voor particulieren (consumenten) zijn wettelijk vastgesteld.


Kosten Deurwaarder Inschakelen

Ambtelijke Kosten

Als een schuldenaar (klant/debiteur/debitrice) ook na minnelijke invordering niet betaalt (een incassobureau is daartoe ingeschakeld), kan een schuldeiser besluiten een gerechtelijke procedure te (doen) starten. In dat geval wordt een deurwaarder bij uw dossier betrokken die middels een dagvaarding een gerechtelijke procedure (gerechtelijke incasso) inleidt. De procedure bij de rechter wordt door een deurwaarder (vordering tot € 25.000) dan wel door een procesadvocaat (vanaf € 25.000) gevoerd.

Vanaf dat moment kunnen er zogenaamde ambtshandelingen worden verricht; de tarieven hiervoor zijn wettelijk bepaald en staan in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Deze tarieven worden ieder jaar aangepast. Een overzicht van de tarieven (en verschotten) worden vermeld in onderstaand overzicht.


Andere Kosten

Om de ambtshandelingen goed uit te kunnen voeren, maakt een gerechtsdeurwaarder diverse kosten. Daarnaast incasseert de gerechtsdeurwaarder soms kosten voor andere partijen.

  • Gerechtskosten: de griffierechten die moeten worden betaald aan de rechtbank bij de start van een procedure.
  • Gemachtigdensalaris: salaris voor de formele gemachtigde tijdens de procedure; de gerechtsdeurwaarder of een andere derde.
  • Nasalaris: kosten voor bijvoorbeeld het bestuderen van het vonnis, het informeren van de schuldeiser en het bespreken van het executietraject, voorafgaand aan het betekenen.
  • Verschotten van derden: kosten voor het inschakelen van een derde, bijvoorbeeld voor inhuur van een slotenmaker.

Deurwaarder Inschakelen?

Juridisch Incassokantoor Geldrop beschikt over een sterk netwerk van Legal Partners. Indien u ons als incassobureau inschakelt doen wij er alles aan om uw vordering in de minnelijke fase (buitengerechtelijk) volledig geïncasseerd te krijgen. In ruim 94% van de gevallen lukt dit ook.

Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunnen wij uw vordering doorgeleiden naar een van onze vaste deurwaarderskantoren of advocatenkantoren. Zij begeleiden uw zaak in de gerechtelijke fase.

JIG fungeert daarbij als aanspreekpunt en voert controle uit op rechtsmaatregelen en kosten van deurwaarders.

Indien wij vooraf bepaalde rechtsmaatregelen van een deurwaarder niet opportuun achten worden deze niet uitgezet. Daar gaan wij dan als kritische autoriteit voor liggen. Wij vinden zinloze expedities nimmer wenselijk, niet voor u als opdrachtgever (onnodige kosten) als niet voor uw debiteur of debitrice (onnodig belastend). Er vindt derhalve door onze incasso-juristen dossier-bewaking en opportuniteitscontrole plaat zodat het dossier niet ontgroeit.

Wilt u via JIG een deurwaarder inschakelen? Dat kan alleen indien wij uw vordering reeds in de minnelijke fase mochten begeleiden en incasseren.

Meer weten? Bel gerust of stuur ons een mail.


Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven