Inschakelen Incassobureau

 

Inschakelen Incassobureau

Wilt u als bedrijf of zelfstandig ondernemer een no-nonsense incassobureau inschakelen? Juridisch Incassokantoor Geldrop helpt u graag vooruit met het incasseren van uw facturen of vordering(en). JIG helpt U graag vooruit met het innen van binnenlandse zakelijke vorderingen.

Daarbij kan JIG uw incasso van A tot Z begeleiden en bewaken. Van inleidende brief tot en met executie. Daartoe wordt voordelig en effectief samengewerkt met uiteenlopende Legal Partners verspreid over het hele land.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt niet uit waar u als bedrijf in Nederland gevestigd bent of waar uw klant in Nederland woont of gevestigd is. JIG is als professioneel incassopartner actief in ieder gerechtelijk arrondissement binnen Nederland.

In de buitengerechtelijke fase wordt gewerkt op basis van No Cure No Pay-concept. Daarbij hanteert JIG duidelijke basisregels en transparante betaalsituaties. Alle benodigde informatie voor het inschakelen van JIG als incassobureau treft U op de website aan. Heeft u nog vragen? Bel gerust!

Buitenlandse incasso's worden niet door JIG geïncasseerd. Dit past niet bij No Cure No Pay-Dienstverlening met hoog rendementsverwachting. Ook incasso's in opdracht van particulieren worden niet afgewikkeld. In beide gevallen wordt geadviseerd een ander incassobureau in te schakelen.

Waarom Incassobureau Inschakelen?

Simpel. Uw klant dwingt u tot het inschakelen van een incassobureau. Er zijn door u met uw klant afspraken gemaakt op basis van vertrouwen. Soms zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in bijvoorbeeld algemene voorwaarden, offertes of contracten, maar vaak ook niet.

Een praktische reden voor het inschakelen van een professioneel incassobureau is ontzorging. U wilt als bedrijf uw handen vrij hebben om met uw core business bezig te zijn.

U besteedt liever uw kostbare tijd aan een klus waar u voldoening uit haalt dan wel het werven van nieuwe klanten. Daarbij levert communicatie met uw wanbetalende klant vaak stress, frustratie en/of een problematische relatie met uw klant op.

Een prima reden om het tijdrovende en intensieve proces van invordering over te dragen aan een partij die niets anders doet. U doet wat u wilt doen, en JIG doet waar zij goed in is: zakelijke invordering.

Wanneer Incassobureau Inschakelen?

U dient een opeisbare vordering (of factuur) te hebben. Een factuur is doorgaans opeisbaar indien de toepasselijke betaaltermijn is overschreden. Wacht deze termijn dus af alvorens u een incassobureau inschakelt.

Een factuurtermijn moet vooraf overeengekomen zijn. Achteraf een termijn op de factuur zetten is niet bindend voor wederpartij, tenzij deze termijn minimaal de wettelijke termijn respecteert.

Daarenboven geldt als uitgangspunt dat uw klant is verzuim moet zijn. Bij particulieren is dat pas na afloop van de in een ingebrekestelling vermelde minimale termijn. Bij zakelijke klanten treedt het verzuim reeds in na overschrijding van de overeengekomen factuurtermijn.

Aanbevolen (in het kader van klantvriendelijkheid) wordt wel eerst een of meerdere schriftelijke herinneringen te sturen alvorens u definitief besluit tot het inschakelen van een incassobureau.

Op de website treft u uiteenlopende voorbeeldbrieven aan waarmee u uw klant schriftelijk kunt herinneren aan niet-betaalde facturen. Deze zijn gratis te downloaden.

No Cure No Pay Service

Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking voor No Cure No Pay Service.

Klikt mooi, maar wat houdt dit eigenlijk in? Wanneer is hier sprake van? En nog belangrijker, wanneer niet? Bij JIG zijn wij daar helder in.

U betaalt bij JIG geen dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Zolang uw vordering niet betwist wordt (en daartoe geen juridische werkzaamheden verricht zijn), biedt JIG No Cure No Pay aan.

Heldere Betaalsituaties

No Cure No Pay is gekoppeld aan een negatief incasso-resultaat. Wordt er niets betaald door debiteur na interventie, dan kost JIG als incassopartner niets.

Maar soms is er een (positief) incasso-resultaat inclusief kosten voor Opdrachtgevers. Dat is afhankelijk van de betaalsituatie. Een positief incasso-resultaat is betaling van uw openstaande factuur/facturen, een voltooide schikking met uw klant dan wel een regeling tot gespreide aflossing.

Binnen de dienstverlening worden een viertal betaalsituaties onderscheiden, waarvan No Cure No Pay er dus een is. Afhankelijk van welke betaalsituatie voor u geldt is de dienstverlening gratis dan wel zijn er (beperkte) kosten voor u.

 
 

Hoog Rendement

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een vast stappenplan in de buitengerechtelijke fase.

Gebleken is dat in 94% van de gevallen er in de minnelijke fase betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst. Dit percentage geldt niet alleen voor de directe regio waar het kantoor van JIG gevestigd is, maar binnen de eigen landsgrenzen. Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien gewenst of opportuun wordt een opmaat-traject voorgesteld.

Incassobureau Online Inschakelen?

Wilt u snel uw factuur of vordering betaald krijgen? U kunt JIG direct als uw incassobureau inschakelen. Daartoe kunt u uw vordering of factuur online ter incasso bij ons indienen. Met enkele clicks is uw vordering of factuur ingediend. Gestreefd wordt om dezelfde dag met uw incasso ter starten. Dat lukt meestal indien u uw incasso voor 16.00 uur op werkdagen indient.

JIG is als professioneel incassopartner meer dan 12 jaar gespecialiseerd in B2B-incasso. Laat u als bedrijf of ondernemer bijstaan door een incasso-specialist met voldoende praktijk-ervaring en juridische kennis. Daarnaast werkt JIG op basis van No Cure No Pay. Ook dit is een reden om JIG als uw incassobureau in te schakelen.

Kies hieronder in welk service-gebied u zit of dien direct uw vordering online ter incasso in. Online indienen kan 24/7 en is volledig gratis alsook zonder verplicht abonnement.

Gerechtelijke Incasso

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op sommatie(s) dan wel aanvullende contactpogingen?

In dat geval ontvangt u van een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer in uw opdracht afgewikkeld is.

Wilt u wel procederen? Uw dossier wordt in dat geval doorgeleid naar een deurwaarder of advocaat uit het zakelijke netwerk van Legal Partners. De gerechtelijke incasso vangt aan middels dagvaarden van uw klant.

De No Cure No Pay dienstverlening is daarmee gestopt. Een deurwaarder of advocaat inschakelen alsook voeren van procedures kost altijd geld. Getracht wordt deze kosten achteraf te verhalen op uw wanbetalende klant. JIG blijft het centrale aanspreekpunt. Bovendien coördineert alsook bewaakt JIG de voortgang.

 

Direct JIG als Incassobureau Inschakelen?

Druk op de knop om uw factuur of vordering in te dienen.

 

Vraag & Antwoord

 

1. Kunnen particulieren JIG als incassobureau inschakelen?

Nee, dat kan niet. JIG treedt enkel op voor bedrijven en zelfstandig ondernemers. JIG is een zakelijk incassobureau en incasseert opeisbare facturen en vorderingen in b2b verband. Indien u een particulier bent wordt geadviseerd een ander incassobureau in te schakelen.

2. Wanneer kunnen bedrijven een Incassobureau Inschakelen?

Het moment van inschakelen van een incassobureau hangt af van diverse factoren. U dient een opeisbare vordering te hebben. Veelal is dat een factuur waarvan de termijn van betaling in strijd met contractuele afspraken geschonden is.

Indien u herinneringen hebt gestuurd en betaling blijft uit, kunt u een incassobureau inschakelen indien uw klant een bedrijf is. Indien u als bedrijf handelt met consumenten/particulieren is altijd eerst een ingebrekestelling ofwel 14-dagenbrief nodig alvorens u buitengerechtelijke kosten mag verleggen naar uw klant.

3. Vanaf welk bedrag JIG als incassobureau inschakelen?

Om in aanmerking te komen voor de No Cure No Pay-dienstverlening dient uw vordering of factuur minimaal € 250,- te zijn. Facturen tegen een bepaalde klant mogen bij elkaar opgeteld worden. Vorderingen onder het drempelbedrag worden niet door JIG in behandeling genomen.

4. Wat gebeurt er na inschakelen incassobureau JIG?


Nadat u uw vordering of factuur via het opdrachtformulier ter incasso hebt ingediend, gaat JIG voor u als incassobureau aan de slag. Een dossier wordt aangelegd en de incassobrief wordt opgemaakt en verzonden naar uw klant. Verzending geschiedt per post of zakelijke mail. Daarna geldt het reguliere Stappenplan. Op de pagina aanmelding gelukt treft u informatie aan over de standaard werkzaamheden na indiening.


5. Wat is een Full Service Incassobureau?


Met Full Service van JIG wordt bedoeld dat JIG als professioneel incassopartner uw incasso van A tot Z kan verzorgen. Anders gezegd: van eerste sommatie tot en met de deurwaarder en/of executie-traject. U heeft met JIG 1 aanspreekpunt. Daarnaast controleert JIG de inzet en kosten van deurwaarders en advocaten. Op deze wijze ontgroeit uw dossier u niet, houdt JIG controle op kosten en bewaakt JIG tevens de opportuniteit van inzet van rechtsmiddelen. Binnen Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt tot slot louter een academisch geschoolde jurist inhoudelijk aan dossiers.

6. Zijn er Gratis Voorbeeldbrieven?


Op de website staan diverse voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken alvorens u besluit JIG als uw incassobureau in te schakelen. Deze zijn geheel gratis en zonder verplichting te downloaden. Zo zijn er schriftelijke herinningen, sommaties en voorbeelden van ingebrekestelling / 14-dagenbrief gratis te downloaden.

 

Wilt U JIG als Incassobureau Inschakelen?

Druk op de knop hieronder uw opdracht online in te dienen.