Inschakelen Incassobureau


Incassobureau Inschakelen

Zoekt u als bedrijf of ondernemer een Full Service incassobureau gespecialiseerd in bedrijfsincasso ofwel zakelijke invordering (b2b & b2c)?

JIG helpt u graag vooruit met het incasseren van uw facturen of vordering(en).

Wij kunnen uw incasso van A tot Z begeleiden en bewaken. Dus van inleidende brief tot en met executie. Daartoe werken wij voordelig samen met uiteenlopende Legal Partners.

Wij bieden NL-dekking voor onze incasso-werkzaamheden. Het maakt dus niet uit waar u als bedrijf in Nederland gevestigd bent of waar uw klant in Nederland woont of gevestigd is. Wij helpen Nederlandse bedrijven en ondernemers met het innen van binnenlandse vorderingen.

Dat doen wij in de buitengerechtelijke fase op basis van No Cure No Pay-concept.

Daarbij hanteren wij duidelijk basisregels en transparante betaalsituaties.

Alle benodigde informatie voor het inschakelen van JIG als incassobureau treft op op onze website in heldere no-nonsense taal aan. Heeft u nog vragen? Bel ons gerust! Wij helpen U graag vooruit.

Wat doen wij Niet?

Buitenlandse incasso's worden niet geïncasseerd. Dit past niet bij No Cure No Pay Dienstverlening met hoog rendementsverwachting. Ook incasso's in opdracht van particulieren worden niet door ons afgewikkeld. In beide gevallen raden wij u aan een ander incassobureau in te schakelen.
Inschakelen Incassobureau

Waarom een Incassobureau Inschakelen?

Simpel. Uw klant dwingt u tot het inschakelen van een incassobureau. Er zijn door u met uw klant afspraken gemaakt op basis van vertrouwen. Soms zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in bijvoorbeeld algemene voorwaarden, offertes of contracten, maar vaak ook niet.

Een praktische reden voor het inschakelen van een professioneel incassobureau is ontzorging. U wilt als bedrijf uw handen vrij hebben om met uw core business bezig te zijn.

U besteedt liever uw kostbare tijd aan een klus waar u voldoening uit haalt dan wel het werven van nieuwe klanten. Daarbij levert communicatie met uw wanbetalende klant vaak stress, frustratie en/of een problematische relatie met uw klant op.

Een prima reden om het tijdrovende en intensieve proces van invordering over te dragen aan een partij die niets anders doet. U doet wat u wilt doen, en wij doen waar wij goed in zijn: zakelijke invordering.Wanneer een Incassobureau Inschakelen?

U dient een opeisbare vordering (of factuur) te hebben. Een factuur is doorgaans opeisbaar indien de toepasselijke betaaltermijn is overschreden. Wacht deze termijn dus af alvorens u een incassobureau inschakelt.

Een factuurtermijn moet vooraf overeengekomen zijn. Achteraf een termijn op de factuur zetten is niet bindend voor wederpartij, tenzij deze termijn minimaal de wettelijke termijn respecteert. Daarenboven geldt als uitgangspunt geldt daarbij dat uw klant is verzuim moet zijn. Bij particulieren is dat pas na afloop van de in een ingebrekestelling vermelde minimale termijn.

Bij zakelijke klanten treedt het verzuim reeds in na overschrijding van de overeengekomen factuurtermijn. Aanbevolen (in het kader van klantvriendelijkheid) wordt wel eerst een of meerdere schriftelijke herinneringen te sturen alvorens u definitief besluit tot het inschakelen van een incassobureau.

No Cure No Pay Incassobureau

Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking van onze No Cure No Pay Service.

Klikt mooi, maar wat houdt dit eigenlijk in? Wanneer is hier sprake van? En nog belangrijker, wanneer niet? Bij JIG zijn wij daar helder in.

Bij JIG betaalt u geen dossierkosten, abonnementskosten of provisie.

Zolang uw vordering niet betwist wordt (en wij daartoe geen juridische werkzaamheden hoeven te verrichten) en het een binnenlandse vordering betreft, bieden wij onze service No Cure No Pay aan.

Zakelijk incassobureau Inschakelen

Betaalsituaties

No Cure No Pay is gekoppeld aan een negatief incasso-resultaat. Wordt er niets betaald door debiteur na onze interventie, dan kosten wij als incassopartner niets.

100% No Cure No Pay dus.

Maar soms is er een (positief) incasso-resultaat inclusief kosten voor onze Opdrachtgevers. Dat is afhankelijk van de betaalsituatie. Een positief incasso-resultaat is betaling van uw openstaande factuur/facturen, een voltooide schikking met uw klant dan wel een regeling tot gespreide aflossing.

Binnen onze incasso-dienstverlening onderscheiden wij een viertal betaalsituaties, waarvan No Cure No Pay er dus een is. Afhankelijk van welke betaalsituatie voor u geldt is de incasso-dienstverlening gratis dan wel zijn er (beperkte) kosten voor u.

 

Vorder Uw Geld Terug en Schakel JIG Direct In.

Binnen Enkele Minuten Is Uw Vordering Online Ingediend.


 

Sectoren

Opdrachtgevers die JIG als incassobureau inschakelen komen uit diverse (bedrijfs)sectoren. Hieronder volgt een niet-uitputtende opsomming van gebieden waarbinnen wij als incassopartner actief zijn:

Incassobureau Inschakelen Zzp en MKB

Hoog Rendement

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werken wij met een vast stappenplan in de buitengerechtelijke fase.

Gebleken is dat in 94% van de gevallen er in de minnelijke fase betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst.

Dit percentage geldt niet alleen voor de directe regio waar ons kantoor gevestigd is, maar binnen de eigen landsgrenzen.

Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden.

Indien gewenst of opportuun wordt een opmaat-traject voorgesteld voor minnelijke invordering.

NL-Dekking

JIG biedt voor haar incasso-werkzaamheden NL-Dekking. Daarbij maakt het niet uit of u als bedrijf (MKB) of ondernemer (ZZP) in dat gebied gevestigd bent, dan wel dat u in dat gebied een factuur wilt innen tegen een aldaar gevestigde klant (debiteur).

 

JIG Incassobureau Online Inschakelen?

Wilt u snel uw factuur of vordering betaald krijgen? U kunt JIG direct als uw incassobureau inschakelen. Daartoe kunt u uw vordering of factuur online ter incasso bij ons indienen. Met enkele clicks is uw vordering of factuur ingediend. Wij steven er naar om dezelfde dag met uw incasso ter starten. Dat lukt meestal indien u uw incasso voor 16.00 uur op werkdagen indient.

Onze ervaren en betrokken incasso juristen zijn meer dan 12 jaar gespecialiseerd in B2B en B2C incasso. Laat u als bedrijf of ondernemer bijstaan door een incasso-specialist met voldoende praktijk-ervaring en juridische kennis.

Daarnaast werken wij op basis van No Cure No Pay. Ook dit is een reden om JIG als uw incassobureau in te schakelen.

Kies hieronder in welk service-gebied u zit of dien direct uw vordering online ter incasso in. Online indienen kan 24/7 en is volledig gratis alsook zonder verplicht abonnement.

Gerechtelijke Incasso

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op onze sommatie dan wel aanvullende contactpogingen?

In dat geval ontvangt u van ons een mail. Daarin geven wij aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos door ons gesloten indien er geen juridisch verweer in uw opdracht afgewikkeld is.

Wilt u wel procederen?

Uw dossier wordt in dat geval doorgeleid naar een deurwaarder of advocaat uit ons zakelijk netwerk van Legal Partners. De gerechtelijke incasso vangt aan middels dagvaarden van uw klant.

De No Cure No Pay dienstverlening is daarmee gestopt. Een deurwaarder of advocaat inschakelen alsook voeren van procedures kost altijd geld. Getracht wordt deze kosten achteraf te verhalen op uw wanbetalende klant.

Wij blijven daarbij het centrale aanspreekpunt en coördineren alsook bewaken de voortgang uw dossier.

 
Inschakelen Incassobureau Zakelijk

24/7 Full Service Incassobureau Inschakelen

 
No Cure No Pay Incassobureau
 

No Cure No Pay Incasso

JIG rekent als zakelijk incassobureau geen kosten indien uw klant na afloop van de minnelijke incasso niet betaald heeft. 100% No Cure No Pay dus!

Betaalt uw klant na onze tussenkomst volledig? Ook dan heeft u geen kosten aan onze dienstverlening. Wij noemen dat Cure and No Pay.

 
Stappenplan Buitengerechtelijke Incasso
 

94% Succesratio

Hoewel iedere zaak uniek is, werken wij met een vast Stappenplan. Dit plan kenmerkt zich door korte doorlooptijden en hoog rendement.

JIG haalt een hoog succesratio. Gebleken is dat in 94% van de gevallen door klanten betaald wordt binnen het reguliere Stappenplan.

 
 
Full Service Incassobureau voor ZZP en MKB
 

Full Service Incassobureau

Wij kunnen uw incasso van A tot Z begeleiden. JIG ontzorgt u volledig en bewaakt het incasso-proces.

Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen. En dat via de minst ingrijpende weg voor uw klant alsook minst kostbare juridische route voor u als opdrachtgever.

Direct Online Uw Incassobureau Inschakelen

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven