Incassokosten Berekenen

 

Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die de overheid in het besluit Wet incasso kosten ( WIK : Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ) heeft vastgelegd. Buitengerechtelijke incassokosten mogen bij klanten in rekening worden gebracht wanneer betaling van

opeisbare facturen uitblijft. Indien een bedrijf met consumenten handelt, gelden de wettelijke regels met maximumtarieven. Dit is dwingend recht en hiervan mag niet ten nadele van consumenten worden afgeweken.

B2B-relatie

Indien u als bedrijf/ondernemer handelt met andere bedrijven/ondernemers heeft u een keuze. Indien u niets regelt, gelden de wettelijke regels als vangnet. Indien u zelf het percentage aan buitengerechtelijke incassokosten wilt regelen kan dit middels vastlegging in algemene voorwaarden. Veelal wordt een zakelijk tarief (b2b) gehanteerd van 15% over het totaal verschuldigd factuurbedrag. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan richting consumenten. Tevens is er geen maximumbedrag aan kosten.

Wet Incasso Kosten (WIK)

De hoogte van de kosten aan uw particuliere klant (hoedanigheid van consument) zijn aan banden gelegd voor vorderingen die sinds 1 juli 2012 te innen zijn, vallen onder het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit om debiteuren te beschermen tegen hele hoge incassokosten. De hoogte van deze kosten kunnen nooit hoger worden dan € 6.775 en wordt als volgt berekend;

Zie onderstaande staffel:

HoofdsomProvisiegelden
Over de eerste € 2.500,0015% ( met een min. € 40,00)
Over de volgende € 2.500,0010%
Over de volgende € 5.000,005%
Over de volgende € 190.000,001%
Alles boven de € 200.000,000,5% (max. € 6.775,00)


BTW over de incassokosten?

Wanneer u als schuldeiser zelf niet BTW-plichtig bent mogen wij de BTW over de incassokosten doorberekenen aan uw klant. Bent u zelf wel BTW-plichtig, dan berekenen we de BTW door aan u. Uiteraard kunt u de in rekening gebrachte BTW terugvorderen bij de belastingdienst, per saldo betaalt u dus niks.)

Bent u als schuldeiser BTW-plichtig: dan geen BTW over de incassokosten
Bent u als schuldeiser niet BTW-plichtig: dan wel BTW over de incassokosten

Calculator

Er zijn veel rekenmodellen te vinden als het gaat om het berekenen van buitengerechtelijke incassokosten conform wettelijk kader. Wij raden u de calculator van Schuld.info aan aangezien deze het meest compleet is en rekening houdt met diverse factoren. Deze calculator kunt u gebruiken indien u als bedrijf handelt met consumenten, dan wel er geen afzonderlijke incassoregeling is overeengekomen met uw zakelijke klant (b2b).

Indien u handelt met consumenten is altijd een ingebrekestelling vereist alvorens u incassokosten in rekening kunt (laten) brengen.