Gerechtelijke Incasso


Procederen

Gerechtelijke incasso (procederen) zien wij als ultimum remedium. Een laatste redmiddel dat pas ingezet moet worden wanneer buitengerechtelijke rechtsmiddelen niet het gewenste resultaat bereikt hebben. Dat zal zijn indien standpunten van partijen zodanig uit elkaar liggen dat er geen minnelijke oplossing geconstrueerd kan worden.

Een deurwaarder of advocaat wordt door ons kantoor ingeschakeld om een procedure te starten. In dat geval wordt een dagvaarding aan uw klant betekend. Daarmee wordt uw klant uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen. De dagvaardingsprocedure is daarmee gestart.

Wanneer?

Hoewel onze incassojuristen er alle aan doen in de minnelijke fase resultaat te boeken, is een procedure soms onvermijdelijk om uw geld te vorderen. Indien uw klant niet betaalt na onze tussenkomst, onbereikbaar is/blijft of verklaard heeft niet te zullen gaan voldoen, bieden wij u de mogelijkheid om uw vordering/factuur aan de rechter voor te leggen. Wij werken daartoe samen met uiteenlopende deurwaarders en advocatenkantoren.

Kosten

Ongeacht uw keus voor een bepaald incassobureau zijn er altijd kosten van derden gemoeid met het opstarten van Gerechtelijke Incasso’s. Bij een incassozaak betaalt degene die het proces start (eiser) griffierecht. Vrij vertaald is dit een soort toegangsticket tot de rechter. De partij die zich verdedigt betaalt geen griffierechten.

Ook de kosten van het inschakelen van een deurwaarder en het uitbrengen van een dagvaarding komen in eerste instantie voor rekening van de eisende partij. Uiteraard trachten wij de kosten procedureel te verhalen op uw klant (debiteur).

Vorderingen tot € 25.000,- worden behandeld door de kantonrechter. Bij hogere vorderingen (vanaf € 25.000,-) wordt er geprocedeerd bij de rechtbank. In dergelijke gevallen is het inschakelen van een incasso-advocaat wettelijk verplicht. Wij regelen dat voor u en vormen het aanspreekpunt voor advocaten en andere incasso-specialisten.

Gerechtelijke Incasso

Deurwaarder

Als u een dagvaarding aanbrengt dient u griffiegeld te betalen. Daarnaast betaalt u voor de betekening van de dagvaarding door de deurwaarder. Ook andere handelingen van de deurwaarder dan wel advocaat, zoals beslaglegging, kosten u (in eerste instantie) geld. Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld. Deurwaarders zijn bevoegd in zaken tot € 25.000,-.

 

Advocaat

Of u een advocaat moet inschakelen, hangt af van de situatie. Dit verschilt per rechtszaak en per rechterlijke instantie. Wanneer uw vordering hoger is dan € 25.000,-, is het wettelijk verplicht een advocaat bij de zaak te betrekken. Wij regelen bij hoge vorderingen automatisch passende advocaten in onze dossiers.

Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven