Inschakelen Deurwaarder


Deurwaarder Inschakelen?

Deurwaarders worden doorgaans ingeschakeld bij niet-betaalde rekeningen (facturen). Schriftelijke herinnering(en) heeft/hebben niet tot betaling geleid. Daarenboven heeft het inschakelen van een incassobureau niet tot (volledige) betaling dan wel juridische oplossing geresulteerd. Via het ingeschakelde incassobureau wordt dan een deurwaarder of advocaat bij de zaak betrokken. In dit artikel gang wij dieper in op de taken en bevoegdheden van deurwaarders.

Deurwaarders incasseren openstaande schulden van particulieren en bedrijven. Bijvoorbeeld: niet-betaalde huur, onbetaalde factuur van een bedrijf, achterstand op betaling van een zorgverzekering, achterstand van een energiebedrijf of een rekening van een fysiotherapeut.

Verschil Deurwaarder en Incassobureau

Een incassobureau, ingeschakeld door een schuldeiser, stuurt schuldenaren doorgaans per mail of brief een formele betalingsherinnering. Hierin staat dat vermeld dat u een openstaande factuur (ondanks herinnering door schuldeiser) nog niet hebt betaald. U krijgt van het incassobureau de gelegenheid dit alsnog binnen een bepaalde termijn te doen.

De openstaande factuur is verhoogd met incassokosten en rente. Dit zijn (wettelijke of contractuele) kosten die gedragen dienen te worden door schuldenaren. Indien de schuldenaar tijdig betaald wordt een gerechtelijke procedure en daarmee hogere kosten voorkomen.

Een gerechtsdeurwaarder komt meestal in beeld nadat een incasso-traject bij een incassobureau niet tot betaling heeft geleid. Anders gesteld, de schuldenaar persisteert in wanbetaling. Dit rechtvaardigt het opvoeren van juridische druk en bijgevolg het inschakelen van een deurwaarder.

Een deurwaarder heeft meer wettelijke bevoegdheden om betaling juridisch af te dwingen. Zo mag een deurwaarder personen of bedrijven dagvaarden en aan deuren langskomen, uitspraken van de rechter afhandelen en beslag leggen op roerende of onroerende zaken dan wel inkomen leggen. Gerechtsdeurwaarders werken voor schuldeisers en worden meestal door incassobureau's ingeschakeld na het doorlopen van buitengerechtelijke incasso.

Deurwaarder Inschakelen

Taken Deurwaarder

Betaalt u een schuldeiser niet tijd, dan kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen. Meestal gebeurt dit pas nadat er een incassobureau ingeschakeld is en dit niet tot minnelijk resultaat of betaling heeft geleid.

Bij blijvend verzuim komt de deurwaarder bij schuldenaren aan de deur met een dagvaarding. Dat is een uitnodiging om naar de rechtbank te komen. Het is geen verplichting. Een schuldenaar mag verstek laten gaan.

In de gerechtelijke procedure kan de schuldenaar zich verantwoorden voor het verzuim.

Na de rechtszaak komt de deurwaarder weer langs om u op de hoogte te brengen van het vonnis, ook als u niet naar de rechtbank bent gekomen (verstekvonnis).

Ook zorgt de deurwaarder dat de uitspraak wordt uitgevoerd. In sommige gevallen betekent dit dat er beslag gelegd wordt. Als er een huurschuld is, kan de rechter ook de ontruiming bevelen. Dat betekent dat de deurwaarder een schuldenaar uit de woning of uit het bedrijf kan zetten.

Beslag leggen

Als een schuldenaar zijn schulden niet betaalt, kan een deurwaarder beslag leggen op diens spullen. Dit mag echter alleen met een vonnis, beschikking of dwangbevel. De deurwaarder maakt dan een lijst van uw spullen en verkoopt ze.

Waarop mag een deurwaarder beslag leggen?

Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op alles wat geld waard is. Dus op (bank)rekeningen, roerende zaken (meubels, computers, televisies, auto's) en onroerende zaken (woning) . Maar ook op inkomen en vermogen kan beslag worden gelegd.

Wel is er een beslagvrije voet: op dat inkomensdeel mag geen beslag gelegd worden. Er moet namelijk een basisbedrag overblijven om van te kunnen leven. Een gerechtsdeurwaarder mag geen beslag leggen op etensvoorraad, beddengoed en de kleding die u draagt.


Deurwaarder voor uw deur?

Wat u het eerste kunt doen als u twijfelt: vragen om een legitimatie. Iedere gerechtsdeurwaarder heeft zo’n bewijs dat door de minister van Justitie is uitgegeven. Krijgt u een brief of mail en weet u niet zeker of het van een (gerechts)deurwaarder komt, check dan de website www.registergerechtsdeurwaarders.nl. Is iemand daar niet op te vinden, dan klopt er iets niet. Neem dan contact op met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Kan een Gerechtsdeurwaarder helpen?

Het uitgangspunt van gerechtsdeurwaarders is dat er aan het vonnis van de rechter worden voldaan. Kan dat niet (direct), bijvoorbeeld omdat u de schuld niet in één keer kunt betalen, dan zal de gerechtsdeurwaarder kijken welke alternatieve en opportune mogelijkheden er zijn. Denk daarbij aan een betalingsregeling of een doorverwijzing naar schuldhulpverlening.

Klacht over Deurwaarder?

Elke deurwaarder heeft een klachtenregeling. Meestal staat deze op de website van het betreffende deurwaarderskantoor. Neem bij ene klant altijd eerst contact op met de deurwaarder en bespreek waar u mee zit. Vaak wordt hiermee reeds een passende oplossing gevonden.

Werkt dat niet, dan hebt u twee mogelijkheden: een klacht indienen bij de Nationale ombudsman of naar de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (de tuchtrechter).
De Nationale ombudsman mag klachten behandelen over zogeheten ambtshandelingen. Dit zijn de handelingen die alleen een gerechtsdeurwaarder mag verrichten, zoals de beslaglegging op bankrekening, loon, uitkering of toeslag en het vaststellen van de beslagvrije voet. De Nationale ombudsman behandelt ook zogenoemde bejegeningsklachten over deurwaarders.

Als uw klacht gaat over incassoactiviteiten, dan kunt u alleen terecht bij de tuchtrechter en niet bij de Nationale ombudsman. Een belangrijk verschil tussen de Nationale ombudsman en de tuchtrechter is dat u voor de tuchtrechter griffierecht moet betalen. Krijgt u gelijk? Dan betaalt de deurwaarder dit bedrag aan u terug.

Een ander verschil tussen de Nationale ombudsman en de tuchtrechter is dat de tuchtrechter de deurwaarder een straf of maatregel kan geven. Dit kan de Nationale ombudsman niet. Het oordeel van de Nationale ombudsman is niet bindend.

De Nationale ombudsman heeft met de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders afgesproken dat u moet kiezen aan wie u uw klacht voorlegt. U kunt dus niet uw klacht aan beide instanties tegelijk voorleggen.

Deurwaarder JIG

Juridisch Incassokantoor Geldrop beschikt over een sterk netwerk van Legal Partners. Indien u ons als incassobureau inschakelt doen wij er alles aan om uw vordering in de minnelijke fase volledig geïncasseerd te krijgen. In ruim 94% van de gevallen lukt dit ook.

Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunnen wij uw vordering doorgeleiden naar een van onze vaste deurwaarderskantoren of advocatenkantoren. Zij begeleiden uw zaak in de gerechtelijke fase.

JIG fungeert daarbij als aanspreekpunt en voert controle uit op rechtsmaatregelen en kosten van deurwaarders.

Indien wij vooraf bepaalde rechtsmaatregelen van een deurwaarder niet opportuun achten worden deze niet uitgezet. Daar gaan wij dan als kritische autoriteit voor liggen. Wij vinden zinloze expedities nimmer wenselijk, niet voor u als opdrachtgever (onnodige kosten) als niet voor uw debiteur of debitrice (onnodig belastend). Er vindt derhalve door onze incasso-juristen dossier-bewaking en opportuniteitscontrole plaat zodat het dossier niet ontgroeit.

Meer weten? Bel gerust of stuur ons een mail.


Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven