Inschakelen Deurwaarder

 

Deurwaarder Inschakelen?

Deurwaarders worden doorgaans ingeschakeld bij niet-betaalde rekeningen (facturen). Schriftelijke herinnering(en) heeft/hebben niet tot betaling geleid. Daarenboven heeft het inschakelen van een incassobureau niet tot (volledige) betaling dan wel juridische oplossing geresulteerd. Via het ingeschakelde incassobureau wordt dan een deurwaarder of advocaat bij de zaak betrokken.

Deurwaarders incasseren openstaande schulden van particulieren en bedrijven. Bijvoorbeeld: niet-betaalde huur, onbetaalde factuur van een bedrijf, achterstand op betaling van een zorgverzekering, achterstand van een energiebedrijf of een rekening van een fysiotherapeut.

Deurwaarder via JIG

Zoekt u een deurwaarder in of nabij Eindhoven? Wellicht is Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) als professioneel incassopartner dan voor u op passende keuze. JIG treedt in heel Nederland op namens ZZP en MKB en is gespecialiseerd in zakelijke invordering.

Indien u JIG als incassopartner inschakelt wordt er alles aan gedaan om uw vordering in de minnelijke fase volledig geïncasseerd te krijgen. In ruim 94% van de gevallen lukt dit ook.

Mocht invordering in de minnelijke fase onverhoopt niet lukken, dan JIG uw vordering doorgeleiden naar een deurwaarder advocaat. Zij begeleiden uw zaak in de gerechtelijke fase en gaan indien nodig tot executie over. Daartoe beschikt JUG over een sterk netwerk van Legal Partners voor ieder arrondissement.

Controle en Kwaliteitsbewaking

JIG fungeert als aanspreekpunt en voert controle uit op rechtsmaatregelen en kosten van deurwaarders. Indien JIG vooraf bepaalde rechtsmaatregelen van een deurwaarder niet opportuun acht, worden deze niet uitgezet. Daar gaat JIG dan als kritische autoriteit voor liggen.

Zinloze expedities zijn nimmer wenselijk, niet voor u als opdrachtgever (onnodige kosten) maar ook niet voor uw debiteur of debitrice (onnodig belastend). Er vindt derhalve door JIG dossier-bewaking en opportuniteitscontrole plaats zodat het dossier U niet ontgroeit. Meer weten? Bel gerust of stuur een mail.

Verschil Deurwaarder en Incassobureau

Een incassobureau, ingeschakeld door een schuldeiser, stuurt schuldenaren doorgaans per mail of brief een formele betalingsherinnering. Hierin staat dat vermeld dat u een openstaande factuur (ondanks herinnering door schuldeiser) nog niet hebt betaald.

U krijgt van het incassobureau de gelegenheid dit alsnog binnen een bepaalde termijn te doen. De openstaande factuur is verhoogd met incassokosten en rente.

Dit zijn (wettelijke of contractuele) kosten die gedragen dienen te worden door schuldenaren. Indien de schuldenaar tijdig betaald wordt een gerechtelijke procedure en daarmee hogere kosten voorkomen.

Een gerechtsdeurwaarder komt meestal in beeld nadat een incasso-traject bij een incassobureau niet tot betaling heeft geleid. Anders gesteld, de schuldenaar persisteert in wanbetaling. Dit rechtvaardigt het opvoeren van juridische druk en bijgevolg het inschakelen van een deurwaarder.

Een deurwaarder heeft meer wettelijke bevoegdheden om betaling juridisch af te dwingen. Zo mag een deurwaarder personen of bedrijven dagvaarden en aan deuren langskomen, uitspraken van de rechter afhandelen en beslag leggen op roerende of onroerende zaken dan wel inkomen leggen.

Gerechtsdeurwaarders werken voor schuldeisers en worden meestal door incassobureau's ingeschakeld na het doorlopen van buitengerechtelijke incasso. De kosten van invordering zijn bij deurwaarders veelal een stuk hoger dan bij incassobureau's. Dat komt omdat deurwaarders vaak op basis van vaste provisie werken (ongeacht de uitkomst van een zaak) en ambtshandelingen vaste en hoge wettelijke tarieven kennen.

Deurwaarder voor uw deur?

Wat u het eerste kunt doen als u twijfelt: vragen om een legitimatie. Iedere gerechtsdeurwaarder heeft zo’n bewijs dat door de minister van Justitie is uitgegeven.

Krijgt u een brief of mail en weet u niet zeker of het van een (gerechts)deurwaarder komt, check dan de website www.registergerechtsdeurwaarders.nl. Is iemand daar niet op te vinden, dan klopt er iets niet. Neem dan contact op met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Kan een Gerechtsdeurwaarder helpen?

Het uitgangspunt van gerechtsdeurwaarders is dat er aan het vonnis van de rechter worden voldaan. Kan dat niet (direct), bijvoorbeeld omdat u de schuld niet in één keer kunt betalen, dan zal de gerechtsdeurwaarder kijken welke alternatieve en opportune mogelijkheden er zijn.

Denk daarbij aan een betalingsregeling of een doorverwijzing naar schuldhulpverlening.

Beslag leggen

Als een schuldenaar zijn schulden niet betaalt, kan een deurwaarder beslag leggen op diens spullen. Dit mag echter alleen met een vonnis, beschikking of dwangbevel. De deurwaarder maakt dan een lijst van uw spullen en verkoopt ze.

Waarop mag een deurwaarder beslag leggen?

Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op alles wat geld waard is. Dus op (bank)rekeningen, roerende zaken (meubels, computers, televisies, auto's) en onroerende zaken (woning) . Maar ook op inkomen en vermogen kan beslag worden gelegd.

Wel is er een beslagvrije voet: op dat inkomensdeel mag geen beslag gelegd worden. Er moet namelijk een basisbedrag overblijven om van te kunnen leven. Een gerechtsdeurwaarder mag geen beslag leggen op etensvoorraad, beddengoed en de kleding die u draagt.

Klacht over Deurwaarder?

Elke deurwaarder heeft een klachtenregeling. Meestal staat deze op de website van het betreffende deurwaarderskantoor. Neem bij ene klant altijd eerst contact op met de deurwaarder en bespreek waar u mee zit. Vaak wordt hiermee reeds een passende oplossing gevonden.

Werkt dat niet, dan hebt u twee mogelijkheden: een klacht indienen bij de Nationale ombudsman of naar de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (de tuchtrechter).
De Nationale ombudsman mag klachten behandelen over zogeheten ambtshandelingen.

Dit zijn de handelingen die alleen een gerechtsdeurwaarder mag verrichten, zoals de beslaglegging op bankrekening, loon, uitkering of toeslag en het vaststellen van de beslagvrije voet. De Nationale ombudsman behandelt ook zogenoemde bejegeningsklachten over deurwaarders.

Als uw klacht gaat over incassoactiviteiten, dan kunt u alleen terecht bij de tuchtrechter en niet bij de Nationale ombudsman. Een belangrijk verschil tussen de Nationale ombudsman en de tuchtrechter is dat u voor de tuchtrechter griffierecht moet betalen.

Krijgt u gelijk? Dan betaalt de deurwaarder dit bedrag aan u terug.

Een ander verschil tussen de Nationale ombudsman en de tuchtrechter is dat de tuchtrechter de deurwaarder een straf of maatregel kan geven. Dit kan de Nationale ombudsman niet. Het oordeel van de Nationale ombudsman is niet bindend.

De Nationale ombudsman heeft met de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders afgesproken dat u moet kiezen aan wie u uw klacht voorlegt. U kunt dus niet uw klacht aan beide instanties tegelijk voorleggen.