Overige Diensten

 

Pre Incasso

Voor sommige bedrijven gaat het direct inzetten van een incassotraject nog net een stap te ver. Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) heeft u in dat geval de mogelijkheid een pre-incasso te starten. Pre-Incasso als alternatief en klantvriendelijk incasso-tool betreft een laatste kosteloze waarschuwing aan uw klant, maar dan verstuurd door JIG.

Omdat JIG de sommatie op eigen briefpapier verstuurd en er bij niet-nakoming kosten aangekondigd zijn, is uw klant eerder geneigd alsnog tot betaling over te gaan. Deze incasso-benadering is een klantvriendelijke incasso-tool, bestemd voor gewichtige en/of vaste klanten die men liever niet kwijtraakt.

Procederen

Hoewel JIG er alles aan doen in de minnelijke fase resultaat te boeken, blijkt een gerechtelijke incasso soms een onvermijdelijk instrument om via de juridische weg alsnog betaling af te dwingen.

Bij JIG bent u niet verplicht om te procederen na afloop van een buitengerechtelijke incasso. U kunt de incasso derhalve kosteloos stopzetten indien u dat wilt.

Indien er in samenspraak met u juridische werkzaamheden zijn verricht dient u wel deze kosten aan JIG te voldoen bij stopzetting.

Soms is doorpakken bij de rechter aan te bevelen, soms ontbreekt het aan opportuniteit of zijn de risico's gewoonweg te groot. JIG geeft u een eerlijk advies omtrent procederen.

 

Supplemental Legal

Wilt u Juridisch Advies tegen scherp tarief? Voor veel bedrijven & instellingen is het financieel niet haalbaar om een bedrijfsjurist op de loonlijst te hebben. Met Supplement Legal van Juridisch Incassokantoor Geldrop heeft u betaalbare juridische ondersteuning binnen handbereik. Het uurtarief bedraagt € 155,- excl.

Beschikt u niet over een afdeling juridische zaken? Of wilt u juridisch advies inwinnen bij een gespecialiseerd incasso-jurist of advocaat? Doe dan gerust een beroep op de juridische expertise van JIG. JIG geeft onder meer juridisch advies over incasso en debiteurenbeheer, contracten, algemene voorwaarden en procedures. Aan JIG verbonden (externe) advocaten verzorgen bijstand in meer complexe zaken dan wel bijstand in vorderingen boven de € 25.000,-.

Gratis Blog

Bent u zich aan het oriënteren binnen incasso-land? Wilt u meer weten van een bepaald onderwerp alvorens u daadwerkelijke stappen richting uw klant onderneemt? Bezoek dan de blog van JIG. De blog is gevuld met juridische achtergrondartikelen. Ook wordt rechtspraak en wetgeving besproken. Daarnaast treft men nieuws en uitleg over uiteenlopende onderwerpen aan. De blog is vrij toegankelijk en geheel gratis.

Bemiddeling

Stuurt uw klant aan op een minnelijke oplossing, dan starten wij een bemiddelingstraject indien dit opportuun en haalbaar blijkt.

Bij Bemiddeling dient er bij beide partijen de intentie te bestaan een gezamenlijke oplossing te bereiken waarmee de gang naar de rechter afgewend wordt. Het gaat hier niet om juridisch gelijk, maar om een passende oplossing die de angel uit een conflict haalt.

Met Bemiddeling worden kosten van rechtsmaatregelen en procedures bespaard en worden juridische risico's vermeden. Dit kan voor beide partijen een passende afdoeningsmodaliteit zijn. zeker bij ingewikkelde zaken waarbij beide partijen goede argumenten hebben.