BetaalsituatiesVier Betaalsituaties

Hoewel JIG werkt op basis van de befaamde No Cure No Pay-formule, dient ergens ons honorarium veiliggesteld te worden alsook kostendekking plaats te vinden. Om deze reden bestaan er bij JIG in de minnelijke fase vier betaalsituaties welke hieronder worden uiteengezet. Daarnaast gelden vanzelfsprekend onze algemene voorwaarden en basisregels.

Als belangrijk uitgangspunt geldt dat betalingen van debiteur vanaf de datum van aangaan van de overeenkomst door Opdrachtgever met betrekking tot de overgedragen vorderingen worden beschouwd als incasso-resultaat van Juridisch Incassokantoor Geldrop. Dien uw opdracht dus pas in indien u niet verwacht dat uw klant alsnog zonder aanwezigheid van een incassobureau tot betaling overgaat.

1. Cure and No Pay

Debiteur (uw klant) betaalt het volledige bedrag, met inbegrip van rente en kosten. Opdrachtgever is verzekerd van een 100% uitbetaling van de hoofdsom in geval Juridisch Incassokantoor Geldrop in de minnelijke fase alles incasseert. Uw factuur/vordering wordt bij iedere incasso verhoogd met rente en incassokosten. Bij deze betaalsituatie zijn de buitengerechtelijke kosten betaald door debiteur. Onze interventie kost u derhalve niets.

2. Cure and Pay

Debiteur betaalt na interventie van JIG wel de ter incasso ingebrachte factuur/facturen volledig, maar niet de additionele rente en/of buitengerechtelijke incassokosten/contractuele boete.

Ondanks volledige betaling van uw factuur is Juridisch Incassokantoor Geldrop in een dergelijk geval genoodzaakt de buitengerechtelijke kosten door te belasten. Een incasso-resultaat (betaling hoofdsom) is er door tussenkomst van JIG behaald.

De declaratie van JIG is in dat geval gelijk aan de toepasselijke incassokosten en rente. Vanzelfsprekend wordt u bij JIG in de gelegenheid gesteld de buitengerechtelijke kosten alsnog in tweede aanleg (vervolg-incasso) te verhalen op debiteur. Dit vorderingsrecht is namelijk wettelijk geregeld.

Lukt minnelijke invordering van het overgebleven kosten-deel uiteindelijk ook in tweede aanleg niet, dan heeft u het recht om voor dat gedeelte te procederen. Daarbij moet wat ons betreft afdoende opportuniteit bestaan. Wij adviseren u daartoe vrijblijvend.

Basisregels Incasso No Cure No Pay

3. No Cure, No Pay

Debiteur betaalt helemaal niets. Als blijkt dat er geen verhaal mogelijk is, om wat voor reden dan ook, dan wordt er niets aan Opdrachtgever doorbelast. Dit is de klassieke No Cure No Pay-situatie. Hier is sprake van een negatief incasso-resultaat.

JIG draagt hier het risico van mislukken van interventie en draagt in deze situatie haar eigen kosten. Onze interventie kost u dus niets vanwege het ontbreken van positief incasso-resultaat (betaling, schikking, aflossingsregeling).

4. Gedeeltelijke Betaling

Wanneer de debiteur in de buitengerechtelijke fase slechts een deel van de vordering betaalt, dan is JIG slechts gerechtigd over het betaalde/geïncasseerde deel haar tarief door te belasten aan Opdrachtgever.

 

Start Online Uw Incasso

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven