No Cure No Pay Incasso

No Cure No Pay Incasso

Uitgangspunten

Bent U geïnteresseerd in No Cure No Pay Incasso en wilt u weten wat dit bij JIG inhoudt?

Laten we beginnen met te vermelden dat U bij het indienen van een vordering of factuur nimmer dossierkosten, opstartkosten of provisie betaalt. Ook zit u bij onze No Cure no Pay Incasso-dienstverlening niet vast aan een abonnement of verplicht account.

Kortom, bij Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u geheel gratis, onverplicht, veilig en vertrouwd uw eenmalige opdracht online indienen. Wij gaan nog dezelfde dag voor U aan de slag indien u de vordering voor 16.00 uur indient.

Als professioneel incassopartner hanteren wij een 100% No Cure No Pay-garantie. Wij rekenen geen kosten indien de buitengerechtelijke incasso buiten uw toedoen geen rendement heeft opgeleverd.

Juridische werkzaamheden alsook gerechtelijke incasso vallen buiten de No Cure No Pay Incasso-dienstverlening.

Cure and No Pay

Indien uw klant tot betaling van de vordering overgaat, wat in de meeste gevallen ook gebeurt, ontvangt u 100% van uw factuurbedrag terug. Er vindt geen aftrek van vaste kosten, registratiekosten of provisie plaats. Ons optreden kost u dus helemaal niets bij geslaagde incasso! Wij noemen deze betaalsituatie Cure and No Pay.

No Cure No Pay Incasso

Wanneer van toepassing?

Zolang er geen Juridisch Verweer gevoerd wordt door uw klant kunnen wij uw incasso in de minnelijke fase No Cure No Pay aanbieden. Het dient te gaan om opeisbare facturen met een waarde van € 250,- en hoger waarvan de verschuldigdheid niet betwist wordt. Daarnaast dient het te gaan om zakelijke alsook binnenlandse vorderingen.

Losse Opdracht

Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop geeft u telkens opdracht voor eenmalige incasso. U zit dus niet onbedoeld vast aan een abonnement.

Online Indienen

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Daarom kunt u uw vordering online ter incasso indienen. Een afschrift van uw factuur of vordering, voor en achternaam, e-mail en telefoonnummer zijn in principe al voldoende om met uw incasso aan de slag te gaan.

Na ontvangst van uw opdracht controleren wij uw aanvraag. Klopt alles juridisch en is alles compleet aangeleverd? In de meeste gevallen wordt er direct een dossier aangelegd en start uw incasso nog dezelfde dag.

Duidelijke Betaalsituaties

Wij zijn transparant in onze tarieven. Daar zijn wij trots op!

Hoewel wij 100% No Cure No Pay werken, is het helaas in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk om kosten (in eerste instantie) door te berekenen. Dat is bij ieder incassobureau het geval, doch helaas is niet ieder incassobureau hier duidelijk over. Wij willen dat voorkomen. Of u achteraf dient te betalen, hangt veelal van uzelf als opdrachtgever af alsook van de Betaalsituatie.

Neem even de moeite om deze door te lezen zodat u weet wat u mag verwachten.

Uw debiteur betaalt ons

Ons honorarium in standaard incassozaken bedraagt de geïncasseerde incassokosten en rente welke wij uw debiteur voor ons optreden in rekening brengen. Uw vordering wordt richting uw debiteur verhoogd om ons honorarium te dekken. Betaalt uw debiteur niets, dan kosten wij niets.

Betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets. In het geval van betaalsituatie “Cure and No Pay” betaalt Uw debiteur het volledige bedrag, met inbegrip van rente en incassokosten. In deze situatie ontvangt u uw factuurbedrag volledig terug. Door debiteur betaalde Incassokosten en rente vormen ons honorarium. U betaalt dus niets aan onze interventie en ontvangt uw factuurbedrag 100% terug.

In het geval er (helemaal) geen verhaal mogelijk is, om wat voor reden dan ook, wordt er niets aan u doorbelast. Wij dragen hier het risico van het niet-slagen van onze interventie. Aan u zal geen declaratie worden verstuurd na afloop van de buitengerechtelijke incasso. Het betreft hier een No Cure No Pay-betaalsituatie.

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een 100% uitbetaling van de hoofdsom in geval wij in de minnelijke fase alles incasseren. Wel dient u eventjes onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u geheel vanzelfsprekend van de belasting weer netjes terug waardoor u 100% van uw factuurbedrag of vordering terug heeft ontvangen.

Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden de BTW-kosten direct door u debiteur voldaan.

Heldere Voorwaarden

Juridisch Incassokantoor Geldrop is volledig transparant in haar tarieven. Kleine letters en onaangename verrassingen proberen wij voor onze klanten te voorkomen. Op deze website informeren wij over de ins en outs van buitengerechtelijke incasso, het het bijzonder onze No Cure No Pay-service.

Wij hopen dat u onze incasso-regels en Algemene Voorwaarden doorneemt alvorens u een incasso bij ons indient. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Bel of mail ons dan gerust. Wij staan u graag met woord en daad bij.

Incasso Indienen
Juridisch Incassokantoor Geldrop