No Cure No Pay Incasso

No Cure No Pay Incasso

Bent U geïnteresseerd in No Cure No Pay Incasso en wilt u weten wat dit bij JIG inhoudt? Laten we beginnen met te vermelden dat U bij het indienen van een vordering of factuur nimmer dossierkosten, opstartkosten of provisie betaalt. Ook zit u niet vast aan een abonnement of verplicht account.

Kortom, bij Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u geheel gratis, onverplicht, veilig en vertrouwd uw eenmalige incasso-opdracht online indienen. Wij gaan nog dezelfde dag voor U aan de slag indien u de vordering voor 16.00 uur indient.

Geen rendement, geen kosten

Als professioneel incassobureau hanteren wij een 100% No Cure No Pay-garantie. Wij rekenen geen provisie of dossierkosten indien de buitengerechtelijke incasso geen rendement heeft opgeleverd. Juridische werkzaamheden en gerechtelijke incasso vallen altijd buiten de gratis dienstverlening.

Vordering tot € 10.000

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u kosteloos stopzetten nadat de buitengerechtelijke incasso door ons beëindigd is. Geen rendement betekent geen kosten. U heeft vervolgens ook geen verplichting tot een gerechtelijke incasso. De opdracht kan kosteloos door U worden stopgezet. Wij dragen het risico van het mislukken van een buitengerechtelijke incasso. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken. Slagen wij er niet in om uw factuur in de buitengerechtelijke fase te incasseren, dan kost ons buitengerechtelijk optreden u helemaal niets. 100% No Cure No Pay dus!

Vordering vanaf € 10.000

In het geval uw vordering hoger is dan € 10.000,- zijn wij op basis van de incasso-opdracht gerechtigd een gerechtelijke incasso namens u op te starten indien de buitengerechtelijke incasso niet (of niet helemaal) geslaagd is. Normaliter wordt hiertoe ook zelf beslist door opdrachtgevers gelet op de hoogte van de vordering. Wegschrijven van de vordering (= verlies nemen) is eigenlijk geen optie.

Indien u onverhoopt toch de incasso wilt stopzetten, dan geldt bij vorderingen van € 10.000 en hoger dat u bij stopzetting de toepasselijke incassokosten en rente aan ons kantoor verschuldigd bent. Daarbij geldt een maximum van € 3.500,-. U kunt derhalve niet kosteloos stopzetten na afloop van de buitengerechtelijke incasso. Dien daarom enkel vorderingen in met de bereidheid later te procederen.

Voor vorderingen onder de € 10.000,- behoeven wij altijd uw uitdrukkelijke instemming/toestemming om te procederen. Deze kunt u altijd na afloop van de buitengerechtelijke incasso kosteloos stopzetten, onafhankelijk van het behaalde rendement en onafhankelijk van de reden.

Indien uw debiteur wel tot betaling van de vordering overgaat, wat in de meeste gevallen ook gebeurt, ontvangt u 100% van uw factuurbedrag terug. Ons optreden kost u in dat geval helemaal niets! Wij noemen deze betaalsituatie Cure and No Pay.

No Cure No Pay Incasso

Incasso-Regels

Zolang er geen Juridisch Verweer gevoerd wordt door uw debiteur en u de buitengerechtelijke incasso niet eenzijdig beëindigt kunnen wij uw incasso No Cure No Pay aanbieden.

Het dient te gaan om opeisbare facturen met een waarde van € 250,- en hoger waarvan de verschuldigdheid niet betwist wordt en welke ondanks herinnering/aanmaning onbetaald worden gelaten. Daarnaast dient het te gaan om zakelijke vorderingen.

De buitengerechtelijke incasso van Juridisch Incassokantoor Geldrop verloopt voor ZZP en MKB 100% No Cure No Pay. Lees hier onze Incasso-regels.

Eenmalige Incasso

Bij ons geeft u telkens opdracht voor eenmalige incasso. U zit dus niet onbedoeld vast aan een abonnement. Uw online aanvraag is met enkele clicks geregeld. U hoeft daartoe geen account bij ons aan te maken. Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Een afschrift van uw factuur of vordering, voor en achternaam, e-mail en telefoonnummer zijn in principe al voldoende om met uw incasso aan de slag te gaan. Na ontvangst van uw opdracht controleren wij uw aanvraag. Klopt alles juridisch en is alles compleet aangeleverd? In de meeste gevallen wordt er direct een dossier aangelegd en start uw incasso nog dezelfde dag.

Uw debiteur betaalt ons

Ons honorarium in standaard incassozaken bedraagt de geïncasseerde incassokosten en rente welke wij uw debiteur voor ons optreden in rekening brengen. Uw vordering of factuurbedrag wordt richting uw debiteur verhoogd om ons honorarium te dekken.

Betaalt uw debiteur niets, dan kosten wij niets. Betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets.

In het geval van betaalsituatie “Cure and No Pay” betaalt Uw debiteur het volledige bedrag, met inbegrip van rente en incassokosten. In deze situatie ontvangt u uw factuurbedrag volledig terug. Door debiteur betaalde Incassokosten en rente vormen ons honorarium. U betaalt dus niets aan onze interventie en ontvangt uw factuurbedrag 100% terug.

In het geval er (helemaal) geen verhaal mogelijk is, om wat voor reden dan ook, wordt er niets aan u doorbelast. Wij dragen hier het risico van het niet-slagen van onze interventie. Aan u zal geen declaratie worden verstuurd na afloop van de buitengerechtelijke incasso. Het betreft hier een “100% No Cure No Pay”-situatie.

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een 100% uitbetaling van de hoofdsom in geval wij in de minnelijke fase alles incasseren. Wel dient u eventjes onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u geheel vanzelfsprekend van de belasting weer netjes terug waardoor u 100% van uw factuurbedrag of vordering terug heeft ontvangen. Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden de BTW-kosten direct door u debiteur voldaan.

Duidelijke Betaalsituaties

Wij zijn transparant in onze tarieven. Daar zijn wij trots op! Hoewel wij 100% no cure no pay werken, is het helaas in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk om kosten (in eerste instantie) door te berekenen. Dat is in ieder geval bij eenzijdige stopzetting van de buitengerechtelijke incasso. Dat is bij ieder incassobureau het geval, doch helaas is niet ieder incassobureau hier duidelijk over. Wij willen dat voorkomen. Of u achteraf dient te betalen, hangt veelal van uzelf als opdrachtgever af alsook van de Betaalsituatie. Neem even de moeite om deze door te lezen, zodat u weet wat u mag verwachten.

>> Incasso Indienen <<