No Cure No Pay Incasso


Formule

Bent U geïnteresseerd in No Cure No Pay Incasso en wilt u weten wat dit bij JIG inhoudt?

Laten we beginnen met te vermelden dat U bij het indienen van een vordering of factuur nimmer dossierkosten, opstartkosten of provisie betaalt. Ook zit u bij onze No Cure No Pay Incasso-dienstverlening niet vast aan een abonnement of verplicht account.

Kortom, bij Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u geheel gratis, onverplicht, veilig en vertrouwd uw eenmalige opdracht online indienen. Wij streven ernaar nog dezelfde dag voor U aan de slag te gaan indien u de vordering voor 16.00 uur indient.

Als professioneel incassopartner hanteren wij een 100% No Cure No Pay-garantie. Wij rekenen geen kosten indien de buitengerechtelijke incasso buiten uw toedoen geen rendement heeft opgeleverd.

No Cure No Pay is gekoppeld aan een negatief incasso-resultaat. Wordt er niets betaald door debiteur na onze interventie, dan kosten wij ook niets.

Maar soms is er wel een (positief) incasso-resultaat en zijn er kosten voor opdrachtgevers. Dat is afhankelijk van de betaalsituatie. Binnen onze incasso-dienstverlening onderscheiden wij een viertal betaalsituaties, waarvan No Cure No Pay er een is.

Raadpleeg de basisregels incasso voor meer informatie over de do's en don'ts.

Juridische werkzaamheden alsook gerechtelijke incasso (en executie) vallen buiten de No Cure No Pay Incasso-dienstverlening. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming.

Wanneer van toepassing?

Het dient te gaan om opeisbare facturen met een waarde van € 250,- en hoger waarvan de verschuldigdheid niet betwist wordt. Daarnaast dient het te gaan om zakelijke alsook binnenlandse vorderingen. Zolang aan deze voorwaarden wordt voldaan, bieden wij onze dienstverlening No Cure No Pay-aan.

Drempelbedrag

Vorderingen (totaalbedrag factuur/facturen) onder het drempelbedrag ad. € 250,- worden niet in behandeling genomen. U zult zich in dat geval tot een ander incassobureau moeten wenden.

In uitzonderlijke gevallen geldt het drempelbedrag niet. Dit moet dan uitdrukkelijk met JIG bij intake zijn afgesproken. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van bulk-incasso's (meerdere opdrachten over langere termijn).

No Cure No Pay Incassobureau

Cure and No Pay

Indien uw klant tot betaling van de vordering overgaat, wat in de meeste gevallen ook gebeurt, ontvangt u 100% van uw factuurbedrag terug.

Er vindt geen aftrek van vaste kosten, registratiekosten of provisie plaats. Ons optreden kost u dus helemaal niets bij geslaagde incasso!

Wij noemen deze betaalsituatie Cure and No Pay. Binnen onze incasso-dienstverlening zijn er vier betaalsituaties.

Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven