No Cure No Pay Incasso

 

Formule

Bent U geïnteresseerd in No Cure No Pay Incasso en wilt u weten wat dit bij JIG inhoudt? Laten we beginnen met te vermelden dat U bij het indienen van een vordering of factuur nimmer dossierkosten, opstartkosten of provisie betaalt. Ook zit u bij No Cure No Pay Incasso niet vast aan een abonnement of verplicht account.

Kortom, bij Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u geheel gratis, onverplicht, veilig en vertrouwd uw eenmalige opdracht online indienen. JIG streeft ernaar nog dezelfde dag voor U aan de slag te gaan.

Incassoresultaat

Als professioneel incassopartner hanteert JIG een 100% No Cure No Pay-garantie. JIG rekent geen kosten indien de buitengerechtelijke incasso buiten uw toedoen geen rendement heeft opgeleverd.

No Cure No Pay is gekoppeld aan een negatief incasso-resultaat. Wordt er niets betaald door debiteur na onze interventie, dan kost JIG ook niets. JIG draagt hier het risico van het mislukken van invordering.

Soms is er een positief incasso-resultaat en zijn er kosten voor opdrachtgevers. Dat is afhankelijk van de betaalsituatie. Binnen de dienstverlening onderscheidt JIG een viertal buitengerechtelijke betaalsituaties, waarvan No Cure No Pay er een is.

Juridische werkzaamheden alsook gerechtelijke incasso (en executie) vallen buiten onze No Cure No Pay Incasso-dienstverlening. Hiervoor vraagt JIG altijd vooraf uw expliciete toestemming. Raadpleeg de incasso basisregels voor meer informatie over de do's en don'ts.

Wanneer van toepassing?

Het dient te gaan om opeisbare facturen met een waarde van € 250,- en hoger waarvan de verschuldigdheid niet betwist wordt. Daarnaast dient het te gaan om zakelijke alsook binnenlandse vorderingen. Zolang aan deze voorwaarden wordt voldaan, geldt No Cure No Pay.

Drempelbedrag

Vorderingen (totaalbedrag factuur/facturen) onder het drempelbedrag ad. € 250,- worden niet in behandeling genomen. U zult zich in dat geval tot een ander incassobureau moeten wenden.

In uitzonderlijke gevallen geldt het drempelbedrag niet. Dit moet dan uitdrukkelijk met JIG bij intake zijn afgesproken. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van bulk-incasso's (meerdere opdrachten over langere termijn).

Cure and No Pay

Indien uw klant tot betaling van de vordering overgaat, wat in de meeste gevallen ook gebeurt, ontvangt u 100% van uw factuurbedrag terug.

Er vindt geen aftrek van vaste kosten, registratiekosten of provisie plaats. Het optreden van JIG kost u dus helemaal niets bij geslaagde incasso! JIG noemt deze betaalsituatie Cure and No Pay. Binnen de dienstverlening zijn er zoals eerder beschreven vier betaalsituaties.

 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven