No Cure No Pay Incasso


Formule

Bent U geïnteresseerd in No Cure No Pay Incasso en wilt u weten wat dit bij JIG inhoudt?

Laten we beginnen met te vermelden dat U bij het indienen van een vordering of factuur nimmer dossierkosten, opstartkosten of provisie betaalt. Ook zit u bij onze No Cure no Pay Incasso-dienstverlening niet vast aan een abonnement of verplicht account.

Kortom, bij Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u geheel gratis, onverplicht, veilig en vertrouwd uw eenmalige opdracht online indienen. Wij gaan nog dezelfde dag voor U aan de slag indien u de vordering voor 16.00 uur indient.

Als professioneel incassopartner hanteren wij een 100% No Cure No Pay-garantie. Wij rekenen geen kosten indien de buitengerechtelijke incasso buiten uw toedoen geen rendement heeft opgeleverd. Raadpleeg de basisregels incasso voor meer informatie over de do's en don'ts.

Juridische werkzaamheden alsook gerechtelijke incasso vallen buiten de No Cure No Pay Incasso-dienstverlening.

Wanneer van toepassing?

Het dient te gaan om opeisbare facturen met een waarde van € 250,- en hoger waarvan de verschuldigdheid niet betwist wordt. Daarnaast dient het te gaan om zakelijke alsook binnenlandse vorderingen. Zolang aan deze voorwaarden wordt voldaan, bieden wij onze dienstverlening no Cure No Pay-aan.

No Cure No Pay Incassobureau

Cure and No Pay

Indien uw klant tot betaling van de vordering overgaat, wat in de meeste gevallen ook gebeurt, ontvangt u 100% van uw factuurbedrag terug.

Er vindt geen aftrek van vaste kosten, registratiekosten of provisie plaats. Ons optreden kost u dus helemaal niets bij geslaagde incasso! Wij noemen deze betaalsituatie Cure and No Pay.