Niet betaalde Facturen

Niet betaalde Facturen

Factuur Innen

Buitengerechtelijke Incasso start in de meeste gevallen met een betalingsherinnering. Een (schriftelijke) herinnering is meestal vriendelijk van aard. U checkt of uw klant de factuur daadwerkelijk ontvangen heeft en of er een reden is dat de factuur ondanks het verstrijken van de betalingstermijn nog open staat. Soms is een simpele actie voor de klant al voldoende om tot betaling over te gaan. Dat kan via de mail, app of telefoon. Soms wordt een aanvullende afspraak gemaakt, bijvoorbeeld over betaling in termijnen of het crediteren van (een deel van) de factuur.

Wanneer uw klant niet in gesprek wil of gaan over de betaling of uw klant opeens niet meer reageert op uw berichten, dan is het vaak tijd om een formele aanmaning te sturen. Daarmee neemt u een wat meer dwingende houding aan. Indien u consumenten als klant hebt, is het wettelijk verplicht om eerst een formele ingebrekestelling te sturen. Voor zakelijke klanten hoeft dat niet.

Leidt dit ook niet tot betaling van uw factuur/vordering, dan kunt u een incassobureau inschakelen. Uw factuurbedrag wordt verhoogt met toepasselijke incassokosten en rente. Uw debiteur wordt gesommeerd de verhoogde vordering te betalen. Wordt dat niet gedaan, dan riskeert debiteur een Procederen.

Niet Betaalde Facturen

Juridisch Incassokantoor Geldrop

Ons kantoor is reeds jaren gevestigd in Geldrop en onze ervaren incasso-juristen onderhouden intensief contact met uiteenlopende bedrijven en ondernemers uit de regio Eindhoven, maar ook daarbuiten. Ons kantoor opereert landelijk. In ons klanten-bestand zitten grote bedrijven, maar ook zzp’ers. Laatste groep ondernemers is veelal onbekend met incasso-land. Het is onze taak om ieder bedrijf een opmaat-incasso te presenteren. Incasso moet immers een verlengstuk zijn van uw bedrijf. Het moet passen bij uw behoefte alsook aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie

Landelijke Dekking

Onze dekking is landelijk. Wij werken ook buiten regio Helmond en Eindhoven nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren. Wij werken voor wat betreft gerechtelijke incasso-procedures intensief samen met deurwaarderskantoren waaronder van Lith te Eindhoven. Met bedoelde kantoren zijn afwijkende prijsafspraken gemaakt waarvan onze cliënten direct profiteren.

Niet betaalde Facturen

Heldere Betaalsituaties

In de meeste gevallen blijft onze incasso-service gratis, maar in uitzonderlijke gevallen zijn kosten helaas onvermijdelijk. Dat hangt af van de uitkomst in uw zaak. Wij noemen dat betaalsituatie. Binnen onze incassotrajecten kunnen zich grofweg vier betaalsituaties voordoen. Dit bepaalt in hoeverre onze dienstverlening verder in het incasso-proces gratis blijft.

U kunt als bedrijf kiezen om uw vordering of factuur ter incasso bij Juridisch Incassokantoor Geldrop in te dienen. Dat kunt u geheel gratis en volledig online doen. U wordt niet geconfronteerd met dossierkosten of vaste provisie. Indien uw vordering (of factuur/facturen) hoger is dan € 250,-, dan wordt uw incasso op basis van No Cure No Pay-formule afgewikkeld. Maak altijd aan de voorkant een afweging hoe ver u bereid bent te gaan. Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van het gewenste resultaat? Bent u bereid kosten te maken indien uw debiteur juridisch verweer voert? En, bent u bereid door te pakken naar de rechter om betaling juridisch af te dwingen? Allemaal vragen die u uzelf voorafgaand aan uw uiteindelijke beslissing wat ons betreft dient te stellen.

No Cure No Pay Incasso

Bij onze No Cure No Pay-service dient het te gaan om binnenlandse vorderingen van € 250,- of hoger waartegen geen juridisch verweer wordt gevoerd.

Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. 100% No Cure No Pay dus! Wij dragen in dat geval het risico van het mislukken van onze incasso. En, indien uw debiteur ons volledig betaalt, kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

>> Incasso Indienen <<

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren. Wel dient u onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u van de Belastingdienst achteraf weer netjes terug. Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden onze BTW-kosten direct door uw debiteur voldaan.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Stap 1: Incasso-brief

Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw klant gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw klant verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw klant uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval van een inkomend verzoek tot gespreide betaling wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling met uw klant wenselijk en haalbaar is. Uw klant moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door JIG een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet door uw klant betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso. Een gerechtelijk traject bij vorderingen tot € 10.000,- start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Daarenboven zijn wij gerechtigd names u te procederen. Bedoeld traject, dat bestaat uit dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop wordt door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.

Transparante Werkwijze

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft als Incassobureau volledige transparantie in haar tarieven na. Wij doorbreken de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureau’s er vaak op na houden.

Bij ons wordt u niet achteraf geconfronteerd met verborgen kosten, verplicht abonnement of andersoortige onaangename verrassingen.

Gerechtelijke Incasso

Indien uw klant niet betaalt na onze tussenkomst, bieden wij u de mogelijkheid om uw vordering/factuur aan de rechter voor te leggen. Wij adviseren u daaromtrent vrijblijvend.

Indien u geen gerechtelijke procedure wilt, kunt u het dossier na afloop van de buitengerechtelijke incasso kosteloos door ons laten sluiten.

  • Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

    Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.

Algemene Voorwaarden | No Cure No Pay Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord