Lastige debiteuren

Lastige Debiteuren

Incasso vereist vaak mensenkennis alsook een pragmatische en doortastende aanpak. Wat is het verhaal achter een klant/debiteur en hoe kan dit geverifieerd worden?

Welk type Debiteur herkent u?

Hoewel iedere incassozaak uniek is en achter iedere debiteur een verhaal schuilt, komen wij vijf soorten lastige debiteuren in de dagelijkse praktijk tegen. Hieronder volgt een opsomming alsook de wijze waarop wij dit soort debiteuren benaderen.

Typen Debiteur

1. Drukke Debiteur
Bij deze debiteur komen de incasso-brieven of mails gewoon aan, maar er volgt geen antwoord noch betaling. Ook bij nabellen wordt gewoon opgenomen, maar de debiteur persoonlijk krijg je niet te spreken. Degene die er over gaat is op vakantie in het buitenland, of de manager is er nu niet en belt u volgende week terug. In feite wordt U “koud gezet”.

Wat kunnen wij als incassobureau doen?
Wij laten ons niet afschepen. En, als onze acties toch niet renderen geleiden wij de zaak in samenspraak met u voor gerechtelijke afdoening door. Wij notificeren debiteur hierover. Opeens krijgen wij te maken met een pro-actieve debiteur die iets wil regelen. Incasso indienen? Klik dan hier.

2. Onbereikbare Debiteur
Brieven komen aan bij lege panden, e-mails worden niet beantwoord, de telefoon is afgesloten, website met contactinfo is offline gegaan of de mobiele telefoon leidt continu naar een antwoordapparaat. De onbereikbare debiteur doet er alles aan om buiten beeld te blijven. Hierdoor is het incasseren van een openstaande factuur vaak erg lastig.

Wat kunnen wij als incassobureau doen?
Op diverse manieren en via verschillende kanalen speuren wij dit type debiteur op. Zo wordt er onaangekondigd anoniem gebeld of wordt via openbare bronnen actuele contactinfo achterhaald. Soms loont het om de vordering even te parkeren om vervolgens na verloop van tijd debiteur ineens op een onbewaakt moment aan de lijn te krijgen. Debiteuren zijn ons dan even vergeten. Tevens werken wij met aangetekende mail, zodat wij altijd de garantie hebben dat wij debiteur in juridisch zin in ieder geval kunnen bereiken. Herkenbaar? Dien dan direct uw vordering bij ons in.

3. Komt wel goed-debiteur
Vage beloftes gedaan of toekomstig inkomen wordt voorspeld. Of er wordt wel iets geregeld met schuldeiser zelf, want zij kennen elkaar al zolang. Maar uiteindelijk wordt er niets en bijna niets betaald. Dit type debiteur hoopt dat de vordering ingetrokken wordt omdat het gehele proces stroperig is. Wie heeft de langste adem in dit geval?

Wat kunnen wij als incassobureau doen?
Strakke deadlines hanteren en dreigen met een Procederen bij eerste verzuim van gemaakte afspraken met ons kantoor. Onder de belofte dat meerkosten op debiteur worden verhaald, mocht het zover geraken.

4. Verongelijkte Debiteur
Op de eerste aanmaning wordt vaak vijandig of afwijzend gereageerd. Vaak wordt als pressiemiddel geclaimd door debiteur dat hij zelf ook schade heeft geleden of dat schuldeiser zelf helemaal niet conform afspraak gepresteerd heeft.

Wat kunnen wij als incassobureau doen?
Aangeven dat debiteur altijd recht heeft om juridisch verweer te voeren en dat hij dit schriftelijk bij ons kan doen. Wij zullen het verweer toetsen. Vaal zie je al dat veel debiteuren afhaken. In de meeste gevallen blijkt dit blufpoker van debiteuren te zijn.

5. Failliet-debiteur
Als u wilt dat ik nu betaal, dan zal ik mijn faillissement aan moeten vragen. En dan zult u zeker geen betaling krijgen!”. Volgens deze debiteur moet u vooral niet pushen, want daar heeft u alleen uzelf mee. U moet vooral geduld hebben, heel veel geduld.

Wat kunnen wij als incassobureau doen?
Bij dit type debiteur wordt om bewijs gevraagd van de beweerde betalingsproblematiek. Wordt er geen bewijs geleverd, dan starten wij een Procederen. Als alternatief kunnen wij ook een faillissementsaanvraag als incassomiddel inzetten. Vaak wil de debiteur namelijk helemaal niet failliet gaan, ondanks dat hij daar zelf wel mee dreigt. In de meeste gevallen betaalt de debiteur dan alsnog, om te voorkomen dat er echt een faillissement wordt uitgesproken door de rechter.

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!