Kosten Rechtszaak

Kosten rechtszaak

De kosten voor een procedure bij civiele zaken betaalt u in eerste instantie zelf. Als de rechter beslist dat de verliezende partij deze kosten dient te betalen vindt kostenveroordeling achteraf plaats. Maar, wat zijn de kosten van een rechtszaak? Dit is een vraag die heel vaak aan ons gesteld wordt.

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een civiele procedure? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een eenduidig antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te gegeven aangezien een procedure afhankelijk is van vele factoren. Daarbij is vanzelfsprekend ook van belang wie uiteindelijk opdraait voor de kosten: u als eisende partij of debiteur als schuldenaar?

Als wij een procedure voeren liggen de kosten gemiddeld tussen de € 1.500,- en € 5.500,-. Hoeveel een rechtszaak uiteindelijk kost is zoals opgemerkt afhankelijk van meerdere factoren. Denk aan:
1. Feitelijk verloop van de procedure
Wordt er juridisch verweer gevoerd door wederpartij en/of is het een zaak met veel of juist weinig schriftelijke rondes? Wordt er een comparitie door de rechter gelast? Zijn er aanvullende instructies vanuit de rechter? Indien er een verstekvonnis is (gedaagde/debiteur komt niet opdagen en voert dus ook geen verweer) zullen de kosten over het algemeen laag zijn. Uw vordering wordt normaliter ambtshalve toegewezen door de rechter inclusief kostenveroordeling van debiteur.
2. Aard van de zaak
In complexe zaken vallen de kosten doorgaans hoger uit omdat er veelal gewerkt wordt met experts en/of derde-partijen. Denk bijvoorbeeld aan schade-experts in het geval van aansprakelijkheidsstelling.
3. Vonnis
Is er sprake van juridische winst of verlies? En bij winst, is er wat te halen bij uw debiteur? Komen er kosten voor executie bij? Of stuurt de rechter aan op een schikking met kostendeling?

Kosten Rechtszaak

Uitkomst Zaak

Wordt uw incasso-vordering toegewezen door de rechter? Dan veroordeelt de rechter doorgaans uw tegenpartij tot het betalen van uw kosten. Dit heet kostenveroordeling. Er dient voor effectieve kosten-verhaal wel sprake te zijn van een verhaalsmogelijkheid; immers van een kale kip kun je niet plukken.

Heeft u de rechtszaak verloren? In dat geval onderzoekt de rechter per geval of u als de verliezende partij de kosten van de winnende partij moet betalen. Een rechter kan ook bepalen dat die partij een deel van die kosten betaalt.

Soorten Kosten

Bij de kosten van een procedure moet u denken aan: griffierechten, kosten voor het starten van de procedure, kosten deurwaarder & ambtelijke kosten, advocaatkosten, kosten inschakelen deskundigen of getuigen.

Kosten Deurwaarder

Als een deurwaarder tijd moet steken in een zaak, waarvoor de wet geen vergoeding kent, dan wordt geregeld een uurtarief doorberekend. Het gaat hierbij dan met name om juridisch of tijdrovend werk zoals het opmaken van stukken voor de rechtbank of het behandelen van de zaak door een jurist.

Ambtelijke Kosten
Een deurwaarder kan als enige functionaris in Nederland ambtshandelingen verrichten. Dit zijn handelingen die een deurwaarder vanuit zijn ambt moet verrichten, zoals het dagvaarden van personen, het leggen van beslag of het ontruimen van een pand. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze zijn wettelijke bepaald en staan in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Klik hier voor een overzicht van deze kosten.

Kosten Rechtszaak Incasso

Griffierechten

Griffierechten zijn de kosten die aan de rechtbank betaald moeten worden. De eisende partij betaalt altijd griffierechten. De gedaagde partij hoeft in een procedure bij de kantonrechter geen griffierechten te betalen, maar in een procedure bij de rechtbank wel. De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van de hoogte van uw vordering en wie u bent. Consumenten betalen minder dan bedrijven.

Overzicht Griffierecht Kantonrechter
Overzicht Griffiekosten Civiele Procedures

Advocaatkosten

In procedures tot € 25.000 is bijstand door een advocaat uw eigen keuze. Het is dus niet verplicht. In rechtbankprocedures (vordering v.a. € 25.000,-) is procesvertegenwoordiging verplicht. U dient dan te denken aan een gemiddeld uurtarief ad. € 250,00 excl. BTW. Juridische bijstand verleent door JIG bedraagt € 125,00 per uur excl. BTW.

Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor een vergoeding van de advocaatkosten. De overheid betaalt dan het grootste deel hiervan. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De Raad voor de Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding.