Kosten Incassobureau

Kosten Incassobureau

Wat kost een incassobureau?

Dat hangt af waar u aanklopt. Wij hanteren heldere betaalsituaties en hanteren een transparante werkwijze in de benadering naar onze opdrachtgevers. Ook onze incasso-filosofie is helder. Wij leggen u hieronder graag uit wanneer incasso zonder kosten blijft en in welke gevallen niet.

Transparante Werkwijze

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft als Incassobureau volledige transparantie in haar tarieven na. Wij doorbreken de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureau’s er vaak op na houden.

Bij ons wordt u niet achteraf geconfronteerd met verborgen kosten, verplicht abonnement of andersoortige onaangename verrassingen.

Heldere Betaalsituaties

In de meeste gevallen is en blijft onze incasso-service gratis, maar in uitzonderlijke gevallen zijn kosten helaas onvermijdelijk. Dat hangt af van de uitkomst in uw zaak. Wij noemen dat betaalsituatie. Binnen onze incassotrajecten kunnen zich grofweg vier betaalsituaties voordoen. Dit bepaalt in hoeverre onze dienstverlening verder in het incasso-proces gratis blijft.

(1) Cure and No Pay

Uw debiteur betaalt het volledige bedrag, met inbegrip van verschuldigde rente en incassokosten. In deze situatie ontvangt u uw factuurbedrag volledig terug. De door ons bij debiteur geïncasseerde incassokosten en rente vormen het honorarium van JIG.

U betaalt in deze betaalsituatie helemaal niets aan onze interventie en ontvangt uw factuurbedrag altijd 100% terug. Deze betaalsituatie noemen wij Cure and No Pay. Voor u is de incasso volledig gratis aangezien de kosten voldaan zijn door uw debiteur.

(2) Cure and Pay

De hoofdsom wordt na onze tussenkomst betaald door uw debiteur, maar niet de buitengerechtelijke kosten en rente. Wij noemen deze betaalsituatie Cure and Pay.

Ondanks volledige betaling van uw factuur blijft een gedeelte van de incasso-vordering onbetaald. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt onze kosten aan u door te belasten. De declaratie van JIG is in dat geval gelijk aan de toepasselijke incassokosten en rente. JIG biedt u de gelegenheid een afzonderlijke incasso-procedure te starten om uw kosten op uw debiteur in tweede instantie op uw debiteur te verhalen. Wij regelen dat graag voor u.

(3) No Cure, No Pay

In het geval er buiten uw toedoen (helemaal) geen verhaal mogelijk is, om wat voor reden dan ook, dan kan er vanzelfsprekend ook niets aan u worden doorbelast. Wij dragen hier het risico van het niet-slagen van onze interventie. Aan u zal geen declaratie worden verstuurd. Het betreft hier een 100% No Cure No Pay-situatie. De No Cure No Pay-formule geldt echter niet in de situaties waarin u als Opdrachtgever de incasso-opdracht eenzijdig beëindigt. In dergelijke gevallen kunnen wij onze kosten namelijk door uw toedoen niet langer verhalen op uw debiteur.

(4) Gedeeltelijke betaling

Wanneer de debiteur in de buitengerechtelijke fase slechts een deel van de vordering betaalt (bijv. 50%), dan is JIG slechts gerechtigd over het daadwerkelijk betaalde/geïncasseerde deel haar tarief te rekenen. Dit tarief is gelijk aan de toepasselijke incassokosten en rente over het geïncasseerde deel van de vordering.

Gratis aanmelden

Wij nemen uw buitengerechtelijke incasso-zaak altijd gratis in behandeling. Voorwaarde is dan wel dat u alle noodzakelijke gegevens op juiste wijze aanlevert en er geen nadere ingebrekestelling (pre-incasso) door ons verstuurd hoeft te worden. Vanzelfsprekend dient het om een binnenlandse vordering te gaan zonder juridisch verweer.

Kosten Incassobureau

Uw Incassobureau Inschakelen

Maak altijd aan de voorkant een afweging hoe ver u bereid bent te gaan. Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van het gewenste resultaat? Bent u bereid kosten te maken indien uw debiteur juridisch verweer voert? Juridisch verweer valt namelijk buiten de No Cure No Pay dienstverlening. En, bent u bereid door te pakken naar de rechter om betaling juridisch af te dwingen? Allemaal vragen die u uzelf voorafgaand aan uw uiteindelijke beslissing wat ons betreft dient te stellen. Op deze wijze bent u goed voorbereid en serieus in handhaving van uw eigen claim.

>> Incasso Indienen <<

  • 100% No Cure No Pay bij vordering of factuur vanaf € 250,-.
  • Op Werkdagen voor 16.00 uur ingediend = dezelfde dag actie!
  • Incasso-specialist voor ZZP & MKB.
  • Geen verborgen kosten of verplicht abonnement.

No Cure No Pay Incasso; drempelbedrag € 250,-

Bij onze No Cure No Pay-service dient het te gaan om binnenlandse vorderingen van € 250,- of hoger waartegen geen juridisch verweer wordt gevoerd.

Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. 100% No Cure No Pay dus! Wij dragen in dat geval het risico van het mislukken van onze incasso. En, indien uw debiteur ons volledig betaalt, kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

Kosten Incassobureau

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren. Wel dient u onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u van de Belastingdienst achteraf weer netjes terug. Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden onze BTW-kosten direct door uw debiteur voldaan.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Stap 1: Incasso-brief

Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw klant gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw klant verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw klant uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval van een inkomend verzoek tot gespreide betaling wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling met uw klant wenselijk en haalbaar is. Uw klant moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door JIG een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet door uw klant betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso. Een gerechtelijk traject bij vorderingen tot € 10.000,- start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Daarenboven zijn wij gerechtigd names u te procederen. Bedoeld traject, dat bestaat uit dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop wordt door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.

Gerechtelijke Incasso

Indien uw klant niet betaalt na onze tussenkomst, bieden wij u de mogelijkheid (= geen verplichting) om uw vordering aan de rechter voor te leggen. Wij adviseren u daaromtrent vrijblijvend.

Indien u geen gerechtelijke procedure wilt, kunt u het dossier na afloop van de buitengerechtelijke incasso kosteloos door ons laten sluiten. Gerechtelijke Incasso kost altijd geld en brengt risico’s voor u mee. Wij informeren u graag hieromtrent.

  • Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

    Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.

Algemene Voorwaarden | No Cure No Pay Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord