Kosten Incasso

Kosten Incasso

Uw No Cure No Pay-Incasso-partner

Zoekt U een Incassobureau en bent u benieuwd naar de kosten van zakelijke incasso-dienstverlening? Denk dan Juridisch Incassokantoor Geldrop als Full Service Incassobureau. Juridisch Incassokantoor Geldrop is graag uw incasso-partner.

Ons kantoor is sinds 2012 gevestigd in Geldrop en onze juristen onderhouden intensief contact met uiteenlopende bedrijven uit de directe regio van Eindhoven, maar ook daarbuiten. Ons optreden is dus niet beperkt tot de regio. Wij vertegenwoordigen bedrijven en zelfstandig ondernemers uit het hele land.

Wij doen geen internationale incasso. Dat doen wij bewust aangezien het incasso-rendement bij buitenlandse incasso veelal minimaal is afgezet tegen zeer hoge kosten.

Volledig Transparant

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft volledige transparantie na en doorbreekt daarmee de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarderskantoren en incassobureau’s erop na houden. U wordt niet geconfronteerd met onverwachte kosten, provisie, opstartkosten, dossierkosten of abonnement. Uw incasso kunt u altijd gratis bij ons indienen.

Kosten Incasso

Incasso van A tot Z

Wij kunnen uw incasso van A tot Z verzorgen: van incasso-brief tot en met procederen ten overstaan van de rechter. Voor wat betreft Procederen werken wij intensief samen met van Lith deurwaarders te Eindhoven.

Met dit kantoor zijn prijsafspraken gemaakt waarvan onze Opdrachtgevers direct profiteren. Voor gerechtelijke Incasso vragen wij eerst uw uitdrukkelijke instemming. U wordt dus altijd vooraf geconsulteerd en voorzien van een heldere kosten-indicatie. Op deze wijze kunt u na afloop van de minnelijke incasso zelf afwegen of meteen gerechtelijke procedure wenst te starten.

No Cure No Pay Incasso

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt 100% No Cure No Pay in de buitengerechtelijke fase. Het dient te gaan om binnenlandse vorderingen waartegen geen juridisch verweer door uw debiteur gevoerd wordt. Zolang aan deze condities voldaan wordt alsook uw vordering € 250,- of hoger is, bieden wij onze dienstverlening No Cure No Pay aan. Betaalt uw debiteur niets, dan kosten wij niets. Betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets.

Ook vorderingen onder dit drempelbedrag kunt u bij ons indienen. Indien uw debiteur betaalt, kosten wij ook in deze gevallen niets. Maar indien de incasso mislukt geldt bij vorderingen onder de € 250,- dat u eenmalig een bedrag ad. € 50,- excl. aan ons verschuldigd bent. Een beperkt risico derhalve. Voor vorderingen vanaf € 250,- geldt dit risico niet. Betaalt uw debiteur niet, dan kosten wij niets. 100% No Cure No Pay dus!

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u gratis stopzetten na afloop van de buitengerechtelijke incasso. U bent niet verplicht tot gerechtelijke incasso. Bij vorderingen vanaf € 10.000,- wordt er normaliter automatisch geprocedeerd, tenzij u na afloop van de buitengerechtelijke incasso expliciet aangeeft dit niet te willen.

Regionale Prijsafspraken

Wij werken voor wat betreft Gerechtelijke Incasso’s intensief samen met gerechtsdeurwaarder Van Lith te Eindhoven. Met dit ervaren deurwaarderskantoor zijn regionale prijs-afspraken gemaakt waarvan onze cliënten direct profiteren. Deze afspraken omvatten regio Helmond, Eindhoven, Veldhoven, Best en Valkenswaard.

Online Indienen Incasso

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw vordering of factuur online indienen. Dat kan op veilige en eenvoudige wijze. Een afschrift van uw factuur of vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voldoende om met uw buitengerechtelijke incasso aan de slag te gaan. Wij controleren uw aanvraag op juistheid en volledigheid en gaan na goedkeuring direct voor u aan de slag.

KLIK HIER OM UW VORDERING OF FACTUUR IN TE DIENEN