Klant betaalt niet

Klant betaalt niet, wat te doen?

Op deze pagina leest u wat u als ondernemer kunt om wanbetalingen van klanten zoveel mogelijk te voorkomen en de nadelige effecten op te vangen. Op deze pagina leest u wat u als ondernemer kunt om wanbetalingen van klanten zoveel mogelijk te voorkomen en de nadelige effecten op te vangen.

Klant betaalt niet

Cijfers

Ruim 85 procent van de kleine ondernemers wordt wel eens geconfronteerd met overschrijding van de (afgesproken) betalingstermijn. Soms komt de eigen cash-flow hier gigantisch onder druk te staan en kan er in enkele gevallen zelf niet meer worden voldan aan eigen financiële verplichtingen. In andere gevallen kan er niet geïnvesteerd worden in groei van het eigen bedrijf.

Bedrijven zijn sinds 2013 verplicht om binnen 30 dagen aan een ander bedrijf te betalen. Hiervan kan door partijen slechts worden afgeweken met het afspreken van een afwijkende betaaltermijn. Kleine ondernemers doen dit meestal niet. Vaak zijn er ook geen algemene voorwaarden van toepassing. Dan ben je als ondernemer na 30 dagen erg kwetsbaar en min of meer overgeleverd aan de grillen van uw wederpartij. Hoe kun je deze problematiek voor zijn? Een aantal handvatten bieden u wellicht houvast.

1. Met wie heb je te maken?
Start een eigen onderzoek naar uw prospect. Wat is de betalingsreputatie en handelwijze? Wat is er bekend bij andere partijen over uw debiteur?

2. Leg afspraken vast en maak deze kenbaar
Het is een mooi gebaar om uw wederpartij te vertrouwen, maar als het fout gaat koopt u daar helemaal niets voor. Zorg dat u op schriftelijke afspraken kunt terugvallen. Leg tarieven vast, omschrijf uw prestaties en tot slot bepaald een betalingstermijn. Dit kun je doen middels het opstellen van algemene voorwaarden. Zorg wel dat deze voor uw klant voorafgaand aan opdrachtverlening afdoende kenbaar alsook geaccepteerd zijn.

3. Aanbetaling
Spreid uw financieel risico door een aanbetaling te vragen van uw klant. Of koppels uw werkzaamheden telkens aan deelfacturen. Dit laat veel zien over betalingsbereidheid en mogelijkheid, maar niet alles. Risico’s blijven er altijd, maar op deze minimaliseert u wel het een en ander.

4. Persoonlijkre benadering
Betaalt uw klant niet? Ga er dan pro-actief achteraan. Wacht niet wekenlang, doch communiceer snel met uw klant over het geconstateerde verzuim en probeer inhaal-afspraken te maken. Dat ook ook via de constructie van een betalingsregeling. Ook hier geldt weer: zet alles of schrift. Werkt dat niet, onderzoek dan in hoeverre u gebruik kunt maken van een opschortingsbevoegdheid onder het mom van “jij niet, dan ook ook niet”.

5. Schakel Incassobureau als laatste redmiddel in
Betaalt uw klant nog altijd niet, ondanks uw inspanningen? Schakel dan een incassobureau in om de vordering namens u te laten incasseren? In veel gevallen werkt dit positief en wordt er alsnog snel voldaan. immers, vreemde ogen dwingen en de kostenverhogende aspecten van incasso schrikken veel wanbetalers af.

Wat kunnen wij voor U doen?
Vorderingen of facturen met ene beloop van € 250,- of meer worden door ons op basis van No Cure No Pay geïncasseerd. Dat maakt het interessant om wanbetalers aan te pakken. Het dient te gaan om binnenlandse vorderingen waartegen geen juridisch verweer wordt gevoerd.

Slagen wij er niet in om uw vordering buitengerechtelijk te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. 100% No Cure No Pay dus! Indien uw debiteur ons volledig betaalt, kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

[su_spacer size=”70″]

>> Incasso Indienen <<

[su_spacer size=”70″]

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij ondernemers een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Stap 1: Incasso-brief

Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw klant gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw klant verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw klant uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval van een inkomend verzoek tot gespreide betaling wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling met uw klant wenselijk en haalbaar is. Uw klant moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door JIG een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet door uw klant betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso. Een gerechtelijk traject bij vorderingen tot € 10.000,- start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Daarenboven zijn wij gerechtigd names u te procederen. Bedoeld traject, dat bestaat uit dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop wordt door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.

[su_spacer]

Klant betaalt niet ondanks herinnering? U bent geïnteresseerd in onze dienstverlening maar heeft nog vragen? Of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.

 

[su_spacer]

Algemene Voorwaarden | No Cure No Pay Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord
Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!