Klant Betaalt Factuur Niet


Klant Betaalt Niet

Indien uw klant uw factuur of vordering niet betaalt en u het gevoel heeft dat u uw klant niet meer tot betaling kunt bewegen wordt het wellicht tijd om een incassobureau in te schakelen.

U dient daartoe een opeisbare vordering (factuur) te hebben. Een factuur is doorgaans opeisbaar indien de toepasselijke betaaltermijn is overschreden. Daarenboven geldt als uitgangspunt geldt daarbij dat uw klant is verzuim moet zijn.

Verzuim

Een particuliere klant is pas in verzuim indien de wettelijke termijn van een ingebrekestelling (14-dagenbrief) is overschreden.

In zakelijke verhoudingen (b2b) treedt verzuim reeds op bij overschrijding van de geldende betalingstermijn. Over het algemeen worden wel eerst herinneringen verstuurd in het kader van klantvriendelijkheid.

Indien uw inspanningen niet leiden tot betaling, kunt u besluiten tot inschakelen van een incassobureau, advocaat dan wel deurwaarder om uw vordering alsnog juridisch af te dwingen en uw klant tot betaling te dwingen.

Let op. Ten aanzien van betaaltermijnen geldt soms een wettelijke dan wel contractuele basis. Zorg dat je de toepasselijke termijnen kent en juist toepast.

Lees daartoe het artikel over betaaltermijnen op onze blog.


 

Wilt U Direct een Zakelijk Incassobureau Inschakelen? Klik dan op de groene button hieronder! U gaat dan naar het aanmeldformulier van JIG.


 

Wanneer Incassobureau Niet Inschakelen?

  • Indien U een particuliere klant heeft en geen ingebrekestelling hebt gestuurd. Naar particulieren (consumenten) heet zo’n brief Veertiendagenbrief. Bekijk hier een voorbeeld.
  • Indien u geen schriftelijke herinnering naar uw zakelijke klant hebt gestuurd. Hoewel toegestaan, achten wij het niet klantvriendelijk om zonder te herinneren direct een incassobureau in te schakelen. Informeer eerst wat er speelt en waarom er niet betaald wordt. Probeer samen een oplossing te construeren.
  • Indien er geen opeisbare vordering is. Uw vordering moet juridisch afdwingbaar zijn, zonder deze voorwaarde is een incasso-traject niet toegestaan.
  • Indien u reeds ter zake van dezelfde vordering een incassobureau hebt ingeschakeld en dit niet tot betaling heeft geleid. Stap direct door naar een deurwaarder.
  • Er een vonnis van een rechter ligt en deze afgedwongen dient te worden. Stap direct door naar een deurwaarder.

betaaltermijnen. Zo weet u wat rechtens geldt in uw situatie.

Klant Betaalt Factuur Niet

Gerechtelijke Incasso

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op onze sommatie dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval kunt kiezen om te gaan procederen.

Wanneer u kiest voor een gerechtelijke incasso wordt de gerechtelijke incasso ingeleid met een dagvaarding. Een gerechtelijke incasso is daarmee een dagvaardingsprocedure.

Vorderingen tot € 25.000,- worden behandeld door de kantonrechter, daarboven door de rechtbank.

Incasso van Onbetaald Gebleven facturen