Sectoren Incasso


NL Invordering

JIG behandelt zakelijke vorderingen voor uiteenlopende bedrijven en zelfstandig ondernemers. Dat doen wij van inleidende sommatie tot procedure bij de rechter en van vonnis door de rechter naar executie bij de deurwaarder.

Wij zijn meer dan 12 jaar in en voor de directe regio Van Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Valkenswaard en Weert werkzaam. Ook buiten de regionale gebieden zijn wij in toenemende mate actief. Daarbij steunend op een sterk nationaal netwerk van Legal Partners.

Wij doen geen buitenlandse incasso. Onze incasso-dekking is landelijk en treden dus namens bedrijven en ondernemers op in heel Nederland.

Diverse Sectoren

Onze opdrachtgevers komen daarbij uit diverse sectoren. Hier volgt een niet-uitputtende opsomming van gebieden waarbinnen wij bij onze incasso-dossiers actief zijn:


Door JIG als incassobureau in te schakelen heeft u 1 professioneel aanspreekpunt. Daarnaast controleren wij de kosten van deurwaarders en sturen wij deurwaarders en advocaten aan bij het innen van uw vordering. Op deze wijze houdt u grip op uw dossier alsook de kosten van invordering.

Inschakelen

Bent u werkzaam in een van opgemelde sectoren? En, wordt uw factuur niet betaald? Voelt u zich koud gezet door uw klant en hebt u het gevoel dat er geen spoedige betaling volgt? Heeft u getracht een minnelijke oplossing te construeren, maar werkt uw klant niet mee? Reageert uw klant nergens meer op? Denk dan aan het inschakelen van JIG als uw incassobureau. Hiermee bespaart u tijd en neemt de kans dat u alsnog snel betaald wordt aanmerkelijk toe.

Zakelijk Incassobureau Inschakelen

Online Indienen

Wilt u JIG als uw Incassobureau inschakelen? Dan kunt u uw factuur of vordering online indienen. Via het daartoe bestemde opdrachtformulier kunt u uw vordering of factuur online indienen. Met enkele clicks heeft u het formulier gevuld en kunnen wij aan de slag.

Vorderingen voor 16.00 uur ingediend worden op dezelfde dag door ons kantoor in behandeling genomen. Weten wat er gebeurt nadat u JIG als incassobureau ingeschakeld hebt? Bezoek dan deze pagina of check het stappenplan.