Kantoorinformatie


Zakelijke Invordering

Sedert 2012 is ons kantoor gevestigd in het centrum van Geldrop, in de buurt van het Sociaal Cultureel Centrum Hofdael. Onze incasso-afdeling behartigt de belangen van zowel ZZP’ers als het MKB. Wij incasseren NL-vorderingen in zakelijk verband (zakelijke incasso).

Zakelijke incasso (ook wel: bedrijfsincasso) valt onder te verdelen in B2B en B2C-incasso. B2B betreft de verhouding tussen bedrijven, een min of meer gelijkwaardige inter-zakelijke relatie.

B2C betreft de verhouding tussen bedrijf en particulier waarbij verondersteld wordt dat de particulier meer wettelijke bescherming verdient. Beide relaties vereisen vanuit dat vertrekpunt een andere incasso-benadering.

Wij behandelen iedere binnenlandse zakelijke vordering en bieden derhalve Landelijke Dekking. Het maakt dus niet uit waar u als ondernemer of bedrijf in Nederland gevestigd bent of waar uw klant binnen onze landsgrenzen gevestigd dan wel woonachtig is. Wel dient uw vordering minimaal € 250,- te zijn. Dit is het drempelbedrag vanaf waar wij onze No Cure No Pay-service aanbieden.

Full Service Incassobureau

Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) is een ‘no nonsense’ Full Service Incassobureau. Met Full Service van JIG bedoelen wij dat wij als incassopartner uw incasso kunnen verzorgen van A tot Z.

Anders gezegd: van eerste sommatie tot en met de deurwaarder en/of executie-traject. Wij ontzorgen u in de minnelijke fase volledig en zorgen dat uw dossier in orde is.

Indien nodig of gewenst communiceren wij met uw klant om tot een correcte afwikkeling van het dossier te komen. Dat kan middels een schrijven zijn, een telefoongesprek of het behandelen van een bezwaarschrift dan wel opzetten van een betalingsovereenkomst.

Incassobureau voor ZZP en MKB | Juridisch Incassokantoor Geldrop

Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen. En dat via de minst ingrijpende weg voor uw klant alsook minst kostbare juridische route voor u als opdrachtgever.

Optimale Bewaking

Mocht uw dossier onverhoopt doorgeleid worden naar de deurwaarder ten faveure van gerechtelijke incasso, dan communiceren wij als ervaren incasso-partner met betrokken deurwaarders.

Zo weet u dat uw dossier u niet ‘ontgroeit’ en dat enkel de juiste en benodigde stappen door deurwaarders geïnitieerd worden. Wij fungeren als controle-station en controleren ook de kosten van betrokken deurwaarders. U wordt compleet ontzorgd.

Incasso Team

Ons vaste team bestaat uit secretaresses, juristen en officemanagers. De telefoon wordt beantwoord door een van onze secretaresses. Zodra u hebt neergelegd wordt een ervaren incasso-jurist intern vrijgemaakt die u terugbelt om u verder van dienst te zijn. Normaliter gebeurt dit binnen 1-2 uur.

Meestal heeft u een vaste/aangewezen Casemanager zodat u niet telkens andere contactpersonen krijgt. Een casemanager is altijd een ervaren incasso-jurist.

 
Kantoorinformatie JIG

Legal Partners

Buiten ons vaste team werken wij nauw samen met gerechtsdeurwaarders, recherchekantoren en advocatenkantoren verspreid over het hele land.

Gerechtsdeurwaarders en advocaten zijn nodig voor gerechtelijke incasso’s. Denk aan het dagvaarden van uw debiteur dan wel het proceduren ten overstaan van de rechter of het treffen van executie-maatregelen zoals beslag.

Externe advocaten schakelen wij in samenspraak met Opdrachtgevers in zodra een dossier daar om vraagt. Denk aan behoefte van bepaalde juridische know-how voor versterking van de informatiepositie dan wel het weerleggen van complex juridisch verweer door uw klant.

Recherchekantoren worden gebruikt om achtergrondinformatie van debiteuren te krijgen dan wel inzicht in de vermogenspositie. Ook het inschakelen van deze autoriteiten gebeurt enkel in samenspraak met Opdrachtgevers.

Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven