Ingebrekestelling

Ingebrekestelling

Wat is eigenlijk een ingebrekestelling? Dit is de laatste aanmaning voor consumenten die conform de Wet Incassokosten (WIK) moet worden verzonden voordat u of uw incassopartner incassokosten van uw consument-schuldenaar kunt vorderen. E.e.a. is geregeld in artikel 6:96, lid 6 BW. Dit schrijven wordt ook wel de veertiendagenbrief genoemd.

Eisen Ingebrekestelling

Op 25 november heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de regels van de veertiendagenbrief. Ook zijn er vanuit de rechtspraak aanbevelingen-over-de-veertiendagenbrief gedaan.

Consumenten/Particulieren

Voormelde uitspraak is alleen relevant wanneer u zaken doet met consumenten ofwel particulieren. Voor zakelijke incasso (B2B), waaronder tevens v.o.f’s en eenmanszaken vallen, is deze uitspraak niet relevant.

Wanneer begint de 14-dagentermijn?

De 14-dagen termijn begint de dag nadat de brief bij uw debiteur is bezorgd. Het gaat er daarbij om dat de debiteur effectief ook 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Daarmee moet er rekening worden gehouden met de termijn van de postbezorging met inbegrip van dagen dat de post niet wordt bezorgd, zoals zondag, maandag en feestdagen.

Stelplicht en bewijslast

De schuldeiser moet bewijzen dat er aan de voorwaarden van de veertiendagenbrief is voldaan. De rechter zal dit, ook wanneer dit niet wordt betwist, toetsen.
Bij betwisting van ontvangst van de veertien dagen brief dient u te bewijzen dat de brief naar een adres is verzonden waarvan u redelijkerwijs mocht uit gaan dat de schuldenaar daar kon worden bereikt.

Wanneer de schuldenaar de gestelde termijn betwist dient u aan te tonen op welke dag de brief op z’n laatst bij schuldenaar is bezorgd.

Voor de termijn van de postbezorging kunt u uitgaan van 2 dagen nadat u de brief bij het postbedrijf heeft aangeboden. Zondag, maandag en feestdagen kunnen daarbij niet worden meegerekend als tussenliggende dag.

Belang juiste vermelding betaaltermijn

Indien u de betaaltermijn verkeerd formuleert zullen de incassokosten in een gerechtelijke procedure door de rechter worden afgewezen. De formulering in de veertiendagenbrief is daarbij leidend. Het maakt dus niet uit of de debiteur nog meerdere dagen na vervaltermijn van u brief de tijd heef gehad om te betalen.

In de uitspraak worden twee formuleringen genoemd welke u kunt gebruiken: “Binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” en “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd” (onze keuze, want korter en duidelijker). Door één van deze formuleringen te gebruiken zullen de incassokosten (behoudens eventuele andere verweren) worden toegewezen.

Tips

• Houdt bij het uit handen geven goed rekening met de betaaltermijn en de dag dat de brief op zijn laatst bij debiteur kan zijn bezorgd. 18 dagen na verzending is een goede stelregel.
• Een e-mail met lees- en ontvangstbevestiging lost een hoop rekenwerk met de bezorgtermijn van de post op.
• Als u echt zeker wilt zijn dat de veertiendagenbrief door uw debiteur is ontvangen kunt u deze aangetekend verzenden. Dit is geen verplichting, maar wel aan te bevelen.
• Bekijk eens onze Voorbeeldbrieven.

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!