Incassobureau Zoetermeer

 

Incasso Zoetermeer

Zoekt u als bedrijf of ondernemer een zakelijk incassobureau voor Zoetermeer of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf zelf in de regio van Zoetermeer gevestigd bent, dan wel dat u in Zoetermeer of regio als schuldeiser een vordering heeft uitstaan. JIG incasseert voor bedrijven in ieder gerechtelijk arrondissement binnen Nederland.

No Cure No Pay Zoetermeer

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor de No Cure No Pay Incasso.

Zolang uw incasso niet betwist wordt, biedt JIG haar service No Cure No Pay aan. Deze garantie geldt niet alleen voor regio Zoetermeer, maar voor heel Nederland.

Check de basisregels en betaalsituaties voor meer informatie. Op deze wijze bent u vooraf juist en volledig geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen voor regio Zoetermeer.

Stappenplan Zoetermeer

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een vast stappenplan op basis waarvan in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar succesvol geïncasseerd wordt. Gebleken is dat in 94% van onze dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen.

Voornoemd percentage geldt niet enkel voor regio Zoetermeer maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant ons benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. Wij treden daartoe in overleg met u. Bij akkoord zullen wij richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opstellen en het aflossingsproces monitoren. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap.

Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, starten wij een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Zoetermeer

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en is er niet gereageerd op sommaties? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin wordt aangegeven dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze aangezien dit het nemen van procesrisico's inhoudt.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen? Dan zetten JIG uw dossier door naar een betrouwbare deurwaarder of advocaat.

De gerechtelijke incasso vangt aan middels het dagvaarden van uw wanbetalende klant in of voor incasso's regio Zoetermeer. JIG blijft uw aanspreekpunt en begeleidt het incassoproces verder in samenspraak met de betrokken deurwaarder of advocaat. Waar nodig wordt aan- of bijgestuurd.

 
 

Start Hier Uw Incasso Zoetermeer