Incassobureau Zaanstad

Incasso Zaanstad

Bent u als bedrijf of ondernemer op zoek naar een zakelijk incassobureau voor of in de regio Zaanstad? Het maakt niet uit of u gevestigd bent in regio Zaanstad of dat uw klant uit Zaanstad dan wel omgeving komt. JIG biedt NL-dekking. Binnenlandse facturen en vorderingen van bedrijven worden sinds 2012 door JIG in heel Nederland geïncasseerd.

No Cure No Pay Zaanstad

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking voor No Cure No Pay Service. Deze service geldt niet alleen voor bedrijven in of uit regio Zaanstad, maar voor heel zakelijk Nederland.

Inschakelen ncassobureau Zaanstad ZZP MKB

Zolang uw vordering niet betwist wordt, biedt JIG haar werkzaamheden op basis van No Cure No Pay aan. Check de betaalsituaties en basisregels mocht u JIG als incassobureau inschakelen. Zo bent u vooraf goed geïnformeerd.

Stappenplan Zaanstad

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, wordt gewerkt met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst.

Dit percentage is een landelijk percentage. Overal in Nederland, dus ook in regio Zaanstad, wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald. Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Gerechtelijke Incasso Zaanstad

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin wordt gesteld dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze (i.v.m. procesrisico). Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u procederen om uw factuur of vordering betaald te krijgen via de rechter? Dan zet JIG uw dossier door naar een deurwaarder of advocaat uit het eigen netwerk van Legal Partners. De gerechtelijke incasso vangt aan in of voor regio Zaanstad dan wel daarbuiten middels het dagvaarden van uw klant.

Start Online Uw Incasso Zaanstad