Incassobureau voor particulieren | Incassokantoor GeldropIncassobureau voor Particulieren

Particuliere Incasso

Bent u een particulier/consument en heeft u een incasso in Nederland? Onze incasso-specialisten helpen u graag vooruit.

Juridisch Incassokantoor Geldrop is sinds 2012 gevestigd in het centrum van Geldrop. Ons kantoor is gespecialiseerd in zakelijke incasso’s, maar wikkelen onder bepaalde voorwaarden ook particuliere incasso’s af.

Drempelbedrag

Om in aanmerking te komen voor onze particuliere incasso-service dient uw vordering € 5.000,- of hoger zijn.

Vorderingen van particulieren onder dit bedrag worden niet in behandeling genomen.

Bij zakelijke incasso geldt een lager drempelbedrag, te weten € 250,-. Zie daartoe basisregels MKB en ZZP.

Tot slot dient het om een Nederlandse vordering te gaan. Wij wikkelen geen buitenlandse incasso’s af.

Schriftelijke grondslag

Naast het drempelbedrag dient er een juridische basis van uw vordering te zijn welke voortvloeit uit schriftelijke overeenkomst. Bijvoorbeeld een koop-, huur- of leenovereenkomst.

Wij doen geen incasso’s terzake van echtscheiding of andersoortige relationele claims.

Kortom, heeft u een NL-incasso van minimaal € 5.000,- op een bedrijf of particulier?

En vloeit uw vordering voort uit een schriftelijke overeenkomst zoals een koop/huur of leenovereenkomst?

Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner.

Wij zijn een Full Service Incassobureau voor particulieren.

Bij onze particuliere incasso-service zit standaard (gratis) dekking tot drie uur juridische arbeid, bijvoorbeeld voor weerlegging van een verweer. Deze eerste drie uur kost een weerlegging van een eventueel door uw klant gevoerd verweer u in de minnelijke fase dus niets.

Incassobureau voor Particulieren

Landelijke Dekking

Bij onze particuliere incasso’s worden wij ondersteund door uiteenlopende Legal Partners verspreid over het hele land.

Hierdoor kunnen wij uw vordering snel en makkelijk incasseren in heel Nederland.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren.

Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct betaald wordt.

Online Indienen

Wij willen u als opdrachtgever graag bevrijden van administratieve rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw vordering online indienen.

Onderaan deze pagina treft u het opdrachtformulier aan.

Gerechtelijke Incasso

Ter incasso ingebrachte vorderingen kunt u na afloop van de minnelijke incasso altijd stopzetten. U bent niet verplicht na afloop een gerechtelijke incasso te starten indien er nog niet geïncasseerd is. Wel bent u bij stopzetting de toepasselijke incassokosten en rente aan ons kantoor verschuldigd. Wij werken bij particuliere incasso dus niet op basis van No Cure no Pay.

Wilt u naar de rechter om uw gelijk te halen? Wij regelen dat vanzelfsprekend graag voor u en begeleiden en bewaken uw dossier in samenwerking met onze deurwaarder gedurende de gerechtelijke procedure.

Wij werken voor wat betreft gerechtelijke incasso’s samen met gerechtelijk deurwaarders uit het hele land.

Waarom zou u JIG als incassobureau inschakelen?

Bij JIG werken enkel ervaren juristen aan uw dossier. Ons team bestaat uit juristen die reeds jaren voor ons kantoor werken.

Bovendien zijn onze juristen specifiek verbonden aan bepaalde regio’s of doelgroepen. Zo weet u zich verzekert van de beste juridische bijstand!

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!