Incassobureau Venlo


Incasso Venlo

Bent u als bedrijf op zoek naar een zakelijk incassobureau voor of in de regio Venlo?

Het maakt niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Venlo of dat uw klant uit Venlo of omgeving komt. Onze incasso-specialisten helpen u graag vooruit. Wij treden landelijk op en bieden derhalve NL-Dekking.

Juridisch Incassokantoor Geldrop is sinds 2012 gevestigd in het centrum van Geldrop. JIG is gespecialiseerd in zakelijke incasso, zowel b2b als b2c Invordering. Wij treden niet op namens particulieren, doch enkel namens bedrijven en ondernemers.

No Cure No Pay Venlo

JIG incasseert uiteenlopende facturen of vorderingen. Dat doen wij in de minnelijke fase op basis van No Cure No Pay. Wij bieden voor onze No Cure No Pay-Service NL-dekking.

Het maakt voor onze No Cure No Pay-inzet dus niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in de regio van Venlo gevestigd bent, dan wel dat u in de regio Venlo als zakelijk schuldeiser een b2b of b2c-vordering of onbetaalde factuur hebt uitstaan. Buitenlandse incasso doen wij niet.

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking van onze No Cure No Pay Service. Zolang uw vordering niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, bieden wij onze service No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Venlo, maar landelijk.

Stappenplan Venlo

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werken wij met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst. Dit percentage geldt niet alleen voor regio Venlo, maar is landelijk. Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.

Incassobureau Venlo

Gerechtelijke Incasso Venlo

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op onze sommatie dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u van ons een mail. Daarin geven wij aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze. Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos door ons gesloten (No Cure No Pay Garantie) indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u wel procederen? Dan zetten wij uw dossier door naar een van onze deurwaarders. De gerechtelijke incasso vangt aan. Uw dossier wordt doorgeleid naar een deurwaarder actief in of voor regio Venlo dan wel daarbuiten.

In of voor de regio Venlo treden wij op op basis van No Cure No Pay