Incassobureau Veldhoven


Incasso Veldhoven

Heeft U als bedrijf of ondernemer te maken met een klant die niet betaalt? Het maakt niet uit of u als bedrijf dan wel ondernemer gevestigd bent in regio Veldhoven of dat uw klant uit Veldhoven of omgeving komt. Onze specialisten helpen u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering. Dat doen wij in b2b en b2c-verband. JIG wikkelt enkel NL-vordering af. Buitenlandse incasso's doen wij niet.

No Cure No Pay Veldhoven

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Ook zit u niet vast een een abonnement.

Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor onze No Cure No Pay Incasso-service.

Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, bieden wij onze service No Cure No Pay aan.

Deze service geldt niet alleen voor regio Veldhoven, maar voor heel Nederland.


Stappenplan Veldhoven

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werken wij met een vast stappenplan op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar incasseren.

Gebleken is dat in 94% van onze dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen.

Dit percentage geldt niet enkel voor regio veldhoven, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt door JIG een hoog succesratio gehaald.

Incassobureau Veldhoven

Gerechtelijke Incasso Veldhoven

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op onze sommatie dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u van ons een mail. Daarin geven wij aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos door ons gesloten (No Cure No Pay Garantie) indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u wel procederen? Dan zetten wij uw dossier door naar een van onze deurwaarders. Uw dossier wordt naar een deurwaarder gestuurd actief in of voor incasso's regio Veldhoven. De gerechtelijke incasso vangt vervolgens aan met het sturen van een dagvaarding naar uw klant.

Incassobureau Inschakelen Veldhoven en Regio