Incassobureau Veldhoven

 

Incasso Veldhoven

Zoekt u als bedrijf dan wel ondernemer een zakelijk incassobureau in of voor regio Veldhoven? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw achterstallige factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt daarbij niet uit of uw bedrijf gevestigd is in de regio van Veldhoven dan wel dat uw klant in de omgeving van Veldhoven gevestigd is. JIG incasseert voor bedrijven en ondernemers in ieder arrondissement binnen Nederland. Buitenlandse vorderingen dan wel incasso's tussen particulieren worden niet afgewikkeld.

No Cure No Pay Veldhoven

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Ook zit u niet vast een een abonnement. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor No Cure No Pay Incasso. Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar dienstverlening No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Veldhoven, maar voor heel Nederland.

Meer weten over buitengerechtelijke No Cure No Pay-dienstverlening? Raadpleeg dan basisregels minnelijke invordering en/of betaalsituaties buitengerechtelijke incasso. Op deze wijze bent u vooraf juist en volledig geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen voor regio Veldhoven.

Honorarium & Rente-uitkering

Bij geslaagde incasso ontvangt JIG een honorarium. Geslaagde incasso houdt in dat de hoofdsom (factuur of totaal van facturen) door debiteur betaald is na het inschakelen van JIG als incassopartner. Er is een positief incasso-resultaat behaald na inschakelen van JIG.

Bij geslaagde incasso geldt vormen de toepasselijke incassokosten het honorarium van JIG. Daarnaast komt 10% van de geïncasseerde rente aan JIG als honorarium toe.

Rente wat geen deel uitmaakt van het honorarium (90%) wordt bij sluiting dossier samen met de geïncasseerde hoofdsom uitbetaald aan onze Opdrachtgevers. JIG noemt dat rente-uitbetaling ofwel rente-uitkering.

Stappenplan Veldhoven

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een vast Stappenplan. Gebleken is dat in 94% van de dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen.

Dit percentage geldt niet enkel voor regio Veldhoven, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt door JIG een hoog succesratio gehaald.


 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 
Incassobureau Veldhoven Inschakelen

Procederen Veldhoven

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u van JIG een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen.

Wilt u liever niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer namens U afgewikkeld is. Wilt u naar de rechter om betaling alsnog af te dwingen?

Dan wordt uw dossier doorgeleid naar een geschikte deurwaarder of advocaat. De gerechtelijke incasso vangt vervolgens aan met het dagvaarden van uw wanbetalende klant in of voor regio Veldhoven. JIG blijft voor u het centrale aanspreekpunt en bewaakt de voortgang van uw dossier. Controle op deurwaarders of advocaten vindt door JIG gedurende het incassoproces plaats.

 

Start Hier Uw Incasso Veldhoven