No Cure No Pay

Incasso ZZP & MKB

Incassobureau Veghel

Incassobureau Veghel

Heeft U een niet-betalende klant en zoekt U een Incassobureau voor de regio Veghel? Dan is juridisch incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner.

Wij incasseren B2B en B2C vorderingen op basis van No Cure No Pay. Onze Incasso Dekking is landelijk. Wij wikkelen voor uiteenlopende bedrijven en zelfstandig ondernemers Nederlandse Incasso-claims af, zo ook in Veghel.

Omdat wij gevestigd zijn in de regio van Eindhoven weten wij wat er in de directe omgeving op zakelijk gebied bij uiteenlopende bedrijven afspeelt. Deze verdergaande informatie kan u verder helpen met het incasseren van uw vordering.

No Cure No Pay

Bij onze No Cure No Pay-service dient het te gaan om Nederlandse vorderingen in B2B of B2C-verband waartegen geen juridisch verweer door uw klant/debiteur wordt gevoerd. Slagen wij er niet in om uw vordering buitengerechtelijk te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. 100% No Cure No Pay dus!  Wij dragen in dat geval het risico van het mislukken van onze incasso. En, indien uw klant/debiteur ons volledig betaalt, kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

Grens € 10.000,-

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u na afloop van de minnelijke incasso altijd kosteloos stopzetten. U bent niet verplicht na afloop een gerechtelijke incasso te starten indien er nog niet geïncasseerd is. Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij door u automatisch gemachtigd ons ook een gerechtelijke incasso te starten indien nodig/gewenst. Wilt u achteraf toch liever geen gerechtelijke incasso starten, dan kunt u de opdracht eenzijdig stopzetten. In dat geval bent u wel aan ons kantoor de incassokosten en toepasselijke rente verschuldigd.

100% Uitbetaling factuur

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren. Wel dient u onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u van de Belastingdienst achteraf weer netjes terug. Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden onze BTW-kosten direct door uw debiteur voldaan.

incassobureau Veghel

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u bij onze buitengerechtelijke incasso een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Transparante Werkwijze

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft als Incassobureau volledige transparantie in haar tarieven na. Wij doorbreken de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureau’s er vaak op na houden. Bij ons wordt u niet achteraf geconfronteerd met verborgen kosten, verplicht abonnement of andersoortige onaangename verrassingen.   

Menselijke Maat

Wij verliezen nimmer het menselijke aspect uit het oog en benaderen uw klant met het gepaste respect, zonder afbreuk te doen aan onze juridische effectiviteit. Wordt een betalingsregeling door Uw debiteur voorgesteld en zijn er geen argumenten om deze af te wijzen, dan gaan wij daar voor. Indien mogelijk prefereert wat ons betreft altijd een minnelijke en minst ingrijpende oplossing. Redelijkheid en Billijkheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Bovendien proberen wij te achterhalen waarom er in een bepaald geval niet betaald wordt. Daar doen wij moeite voor. Is er sprake van betalingsproblematiek door ziekte of scheiding, is er sprake van een dreigend faillissement door onbetaalde vorderingen of ligt er een juridisch dispuut ten grondslag aan de wanbetaling? Vanuit dit vertrekpunt kan dan bezien worden of er een minnelijke oplossing geconstrueerd kan worden, en zo ja, op welke wijze.

Incasso Regio Veldhoven