Incassobureau Veghel

 

Incasso Veghel

Zoekt u als bedrijf een incassobureau voor Veghel of omgeving? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit met het betaald krijgen van uw factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in de regio van Veghel gevestigd bent, dan wel dat u in de regio Veghel een vordering hebt uitstaan. JIG incasseert reeds jaren achterstallige facturen en vorderingen voor bedrijven in ieder Nederlands geografisch rechtsgebied.

No Cure No Pay Veghel

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking voor No Cure No Pay Service.

Juridische werkzaamheden zijn hiervan uitgezonderd. Zolang uw vordering niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar service No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Veghel, maar voor heel Nederland.

Stappenplan Veghel

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst. Dit percentage geldt niet alleen voor regio Veghel, maar is landelijk. Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 
Incassobureau Veghel ZZP en MKB

Procederen Veghel

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u bij de rechter betaling van uw factuur of vordering juridisch afdwingen? Uw dossier wordt in dat geval doorgeleid naar een betrouwbare en ervaren deurwaarder of advocaat uit het eigen netwerk van juridische experts. De gerechtelijke incasso vangt aan met een dagvaarding naar uw klant voor incasso in of voor regio Veghel.

Start Uw Incasso Veghel