Incassobureau Utrecht

 

Incasso Utrecht

Zoekt u als bedrijf of zelfstandig ondernemer een no-nonsense incassobureau voor Utrecht of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw zakelijke factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in de regio van Utrecht gevestigd bent, dan wel dat u als zakelijk schuldeiser in de regio Utrecht een vordering of factuur heeft uitstaan. JIG incasseert vorderingen en facturen in ieder arrondissement binnen Nederland.

No Cure No Pay Utrecht

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor No Cure No Pay Incasso.

Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar werkzaamheden No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Utrecht, maar voor heel Nederland.

Check basisregels of raadpleeg betaalsituaties bij buitengerechtelijke incasso. Op deze wijze bent u vooraf juist en volledig geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen voor regio Utrecht.

Honorarium & Rente-uitkering

Bij geslaagde incasso ontvangt JIG een honorarium. Geslaagde incasso houdt in dat de hoofdsom (factuur of totaal van facturen) door debiteur betaald is na het inschakelen van JIG als incassopartner. Er is een positief incasso-resultaat behaald na inschakelen van JIG.

Bij geslaagde incasso geldt vormen de toepasselijke incassokosten het honorarium van JIG. Daarnaast komt 10% van de geïncasseerde rente aan JIG als honorarium toe.

Rente wat geen deel uitmaakt van het honorarium (90%) wordt bij sluiting dossier samen met de geïncasseerde hoofdsom uitbetaald aan onze Opdrachtgevers. JIG noemt dat rente-uitbetaling ofwel rente-uitkering.

Stappenplan Utrecht

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, wordt met een vast stappenplan gewerkt op basis waarvan in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar door JIG geïncasseerd wordt.

Gebleken is dat in 94% van de dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen. Dit percentage geldt niet enkel voor regio Utrecht, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 
 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Utrecht

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op sommaties dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u een mail van JIG. Daarin staat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos door JIG gesloten (No Cure No Pay Garantie) indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u wel procederen om alsnog betaling van uw factuur of vordering juridisch af te dwingen?

In dat geval zet JIG uw dossier door naar een deurwaarder of advocaat uit het zakelijke netwerk van Legal Partners. De gerechtelijke incasso vangt aan middels dagvaarden van uw wanbetalende klant voor incasso's in of voor Utrecht of regio. JIG blijft Uw centrale aanspreekpunt en controleert betrokken deurwaarders en advocaten. Indien nodig wordt aan of bijgestuurd.

 

Start Direct Uw Incasso Utrecht