Incassobureau Sittard-Geleen

 

Incasso Sittard-Geleen

Zoekt u als bedrijf of zelfstandig ondernemer naar zakelijk incassobureau voor Sittard-Geleen of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit met het betaald krijgen van uw factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Sittard-Geleen of dat uw klant uit Sittard-Geleen of omgeving komt. JIG incasseert vorderingen en facturen namens ZZP en MKB binnen ieder gerechtelijk arrondissement.

No Cure No Pay Sittard-Geleen

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking voor No Cure No Pay Service.

Zolang uw vordering niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar werkzaamheden No Cure No Pay aan. Dit geldt niet alleen voor regio Sittard-Geleen, maar voor heel Nederland.

Stappenplan Sittard-Geleen

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst. Dit percentage geldt niet alleen voor regio Sittard-Geleen, maar is landelijk. Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.

Honorarium & Rente-uitkering

Bij geslaagde incasso ontvangt JIG een honorarium. Geslaagde incasso houdt in dat de hoofdsom (factuur of totaal van facturen) door debiteur betaald is na het inschakelen van JIG als incassopartner. Er is een positief incasso-resultaat behaald na inschakelen van JIG.

Bij geslaagde incasso geldt vormen de toepasselijke incassokosten het honorarium van JIG. Daarnaast komt 10% van de geïncasseerde rente aan JIG als honorarium toe.

Rente wat geen deel uitmaakt van het honorarium (90%) wordt bij sluiting dossier samen met de geïncasseerde hoofdsom uitbetaald aan onze Opdrachtgevers. JIG noemt dat rente-uitbetaling ofwel rente-uitkering.

Stappenplan Sittard-Geleen

Zolang er geen juridisch verweer door uw klant wordt gevoerd tegen uw vordering werkt JIG met een vast stappenplan. Standaard acties en korte doorlooptijden zijn bepalende kenmerken. Indien nodig of gewenst, wordt afgeweken van het reguliere model en wordt er een opmaat-benadering toegepast.

Incassobureau Inschakelen Sittard-Geleen


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Sittard-Geleen

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op sommatie(s)? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u procederen om uw factuur via de rechter alsnog betaald te krijgen? Dan wordt uw dossier doorgezet naar een deurwaarder of advocaat uit het eigen netwerk van Legal Partners De gerechtelijke incasso vangt aan in of voor regio Sittard-Geleen middels het dagvaarden van uw wanbetalende klant

Start Incasso Sittard-Geleen