Incassobureau Roosendaal

Incasso Roosendaal

Bent u als bedrijf dan wel zelfstandig ondernemer op zoek naar een zakelijk incassobureau voor of in de regio Roosendaal? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag met het betaald krijgen van uw achterstallige factuur of vordering.

Het maakt niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Roosendaal of dat uw klant (debiteur) uit Roosendaal of omgeving komt. JIG biedt NL-dekking. JIG is actief binnen ieder gerechtelijk arrondissement.

Buitenlandse incasso en particuliere incasso (incasso tussen particulieren) valt buiten de dienstverlening van JIG.

No Cure No Pay Roosendaal

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking voor de No Cure No Pay Service. Zolang uw vordering niet betwist wordt biedt JIG No Cure No Pay Incasso aan. Dit geldt niet alleen voor bedrijven in of uit regio Roosendaal, maar voor heel zakelijk Nederland.

Raadpleeg de betaalsituaties en basisregels voor minnelijke invordering zodat u goed geïnformeerd bent toch u JIG als incassobureau inschakelen.

Stappenplan Roosendaal

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst.

Dit percentage is een landelijk percentage. Overal in Nederland, dus ook in regio Roosendaal, wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald. Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast. JIG gaat altijd voor de meest opportune benadering.

 
 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld en naleving gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Roosendaal

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u wel naar de rechter om betaling van uw factuur of vordering juridisch af te dwingen?

Dan zet JIG uw dossier door naar een van deurwaarder of advocaat uit het eigen netwerk van juridische experts. De gerechtelijke incasso vangt aan in of voor regio Roosendaal dan wel elders in Nederland.

 

Start Hier Incasso Roosendaal