Incassobureau Purmerend

Incasso Purmerend

Bent u als bedrijf op zoek naar een zakelijk incassobureau voor of in de regio Purmerend? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit met het betaald krijgen van uw achterstallige facturen dan wel vordering. Het maakt niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Purmerend of dat uw klant (debiteur) uit Purmerend of omgeving komt. JIG biedt NL-dekking voor haar service .

No Cure No Pay Purmerend

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking voor No Cure No Pay Service.

Zolang uw vordering niet betwist wordt (geen juridisch of inhoudelijk verweer) en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar dienstverlening No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor bedrijven in of uit regio Purmerend, maar voor heel zakelijk Nederland.

Check de basisregels of raadpleeg betaalsituaties bij buitengerechtelijke incasso zodat u juist en volledig geïnformeerd bent mocht u JIG als incassobureau inschakelen.

Stappenplan Purmerend

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst.

Dit percentage is een landelijk percentage. Overal in Nederland, dus ook in Purmerend of regio, wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald. Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast. Wij gaan altijd voor de meest opportune benadering.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Purmerend

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klan?? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen?

Dan zet JIG uw dossier door naar een geschikte deurwaarder of advocaat uit het eigen netwerk van betrouwbare experts. De gerechtelijke incasso vangt aan in of voor regio Purmerend.

 

Start Incasso Purmerend