Incassobureau Oosterhout

 

Incasso Oosterhout

Bent u als bedrijf op zoek naar een incassobureau voor of in de regio Oosterhout? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt U graag vooruit met het incasseren van uw vordering of factuur. Het maakt niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Oosterhout of dat uw klant uit Oosterhout of omgeving komt.

JIG biedt NL-dekking en incasseert reeds jaren vorderingen en facturen in ieder geografisch rechtsgebied binnen Nederland.

No Cure No Pay Oosterhout

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking voor de No Cure No Pay Service. Zolang uw vordering niet betwist wordt en het een zakelijke vordering betreft, biedt JIG haar service No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor bedrijven in of uit regio Son en Breugel, maar voor heel zakelijk Nederland.

Check de betaalsituaties en basisregels indien u JIG als incassobureau wilt inschakelen. Zo bent u vooraf goed geïnformeerd.

Stappenplan Oosterhout

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst.

Dit percentage is een landelijk percentage. Overal in Nederland, dus ook in Oosterhout, wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald. Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 
Incassobureau Oosterhout Inschakelen ZZP en MKB

Procederen Oosterhout

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant ? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen? Dan zet JIG uw dossier door naar een deurwaarder of advocaat uit het eigen netwerk van juridische experts. De gerechtelijke incasso in of voor regio Oosterhout vangt aan met het uitbrengen van een dagvaarding tegen uw wanbetalende klant.

Start Online Uw Incasso Oosterhout