Incassobureau Nuenen

Incasso voor ZZP & MKB

Gratis Indienen

100% No Cure No Pay

No Cure No Pay Incasso

Wilt u een incassobureau inschakelen voor in of voor de regio Nuenen? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw Incasso-partner. Wij incasseren namens bedrijven op basis van No Cure No Pay. Bij onze No Cure No Pay-service dient het te gaan om binnenlandse vorderingen van € 250,- of hoger waartegen geen juridisch verweer wordt gevoerd.

Incassobureau Nuenen

No Win, No Fee

Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren, dan kost ons optreden u niets. 100% No Cure No Pay dus! Wij dragen het risico van het mislukken van onze incasso’s. En, indien uw klant ons volledig betaalt, kosten wij ook niets.

Gerechtelijke Incasso

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u na afloop van de minnelijke incasso altijd kosteloos stopzetten. U bent niet verplicht na afloop een gerechtelijke incasso te starten.

Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij door u automatisch gemachtigd ons ook een gerechtelijke incasso te starten indien nodig/gewenst. Wilt u liever geen gerechtelijke incasso starten, dan kunt u de opdracht eenzijdig stopzetten. In dat geval bent u de incassokosten en toepasselijke rente aan ons verschuldigd.

Menselijke Maat

Wij incasseren met menselijke maat. Wij staan altijd open voor redelijkheid in dossiers en proberen waar mogelijk een minnelijke oplossing met uw klant te construeren. De minst zware maatregel dient te prevaleren.  Dat kan een betalingsregeling zijn in plaats van direct te procederen.

Incassobureau Nuenen

Uitbetaling Hoofdsom

U bent bij Juridisch Incassokantoor Geldrop verzekerd van volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij (in de minnelijke fase) succesvol incasseren.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93%.

Incassobureau Nuenen

Transparante Werkwijze

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft volledige transparantie na. Wij doorbreken de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureau’s er vaak op na houden. Bij ons wordt u niet achteraf geconfronteerd met verborgen kosten, verplicht abonnement of andersoortige onaangename verrassingen.